Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn là một trong những phần thường xuyên mở ra nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắn chắn phần kỹ năng ngữ pháp đặc biệt quan trọng này, TOPICA Native giữ hộ đến chúng ta Trọn bộ bài bác tập thì thừa khứ tiếp nối từ cơ bạn dạng đến nâng cao (có đáp án) (Past Continuous Tense) bên dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Bắt tắt triết lý thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

1.1. Cách thực hiện thì thừa khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có đáp án

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đã xem TV vào tầm khoảng 8 giờ về tối qua.)

Diễn tả những hành động xảy ra đôi khi trong vượt khứ.

VD: John was listening lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John đã nghe nhạc khi mẹ anh ấy nấu ăn trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang hóng xe buýt khi tai nạn xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến fan khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các các bạn của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về bà xã của họ.)

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu sinh sống thì vượt khứ tiếp tục có những trạng tự chỉ thời hạn trong thừa khứ kèm theo thời gian cụ thể:

At + tiếng + thời gian trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời hạn trong vượt khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì quá khứ tiếp diễn


*

Làm bài tập thì quá khứ tiếp tục và test ngữ pháp không tính tiền tại TOPICA Native


2. Bài tập thì quá khứ tiếp nối cơ bản

Dưới đó là những bài xích tập thì quá khứ tiếp diễn chọn lọc bao quát vừa đủ cách thực hiện thường gặp và thịnh hành nhất. Hãy làm nhiều bài bác tập thừa khứ tiếp diễn để đạt điểm trên cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Chia động từ sống trong ngoặc ở thì thừa khứ tiếp tục để dứt câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.  My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road.  We couldn’t go khổng lồ the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining & the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began lớn rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a các buổi tiệc nhỏ in the other room. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.
Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.
Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì quá khứ tiếp nối có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn hảo ở thì quá khứ tiếp nối dựa trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go khổng lồ school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going khổng lồ school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

2. Bài tập thì thừa khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập thì quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn kết hợp là dạng bài xích tập liên tiếp xuất hiện. đề nghị để các bạn thành thành thạo dạng bài xích tập thì vượt khứ solo và vượt khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng phù hợp nhiều câu hỏi để bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ vào ngoặc làm việc thì vượt khứ đối chọi hoặc vượt khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone hotline my name. I ______________ around & ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm & I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband and I _____________ to have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài tập thì thừa khứ tiếp tục để thuần thục


Bài 2. Xong đoạn hội thoại sau bằng cách điền vào vị trí trống dạng đúng của cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to vì it. & all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up to lớn the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning & making faces at me.Sue: At you? Vow! and what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim và Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim và Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc nghỉ ngơi dạng thích hợp (quá khứ đối chọi hoặc thừa khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath & ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Bài 4. Thay đổi các câu sau sang tủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his trùm cuối went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his quái thú went into the room.He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.Was he typing a letter when his quái dị went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của những câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you bởi vì when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc nhỏ last night?They were watching/ watched football on TV all day.

Xem thêm: Giáo Án Thi Giáo Viên Giỏi Mầm Non Môn Khám Phá Khoa Học, Thi Giáo Viên Giỏi: Khám Phá Khoa Học 4 Tuổi

Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vị while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go to lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned