135 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4 (có đáp án): Giới hạn

khansar.net học hỏi và biên soạn 135 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4: giới hạn có giải đáp và lời giải cụ thể đầy đủ các mức độ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích đạt kết quả cao.

*

Trắc nghiệm số lượng giới hạn của dãy số tất cả đáp án

Câu 1: hàng số nào sau đây có số lượng giới hạn khác 0?

A.1/nB.1/√nC.(n+1)/nD.(sin n)/√n

Hiển thị đáp án


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 4

- phương pháp 1:

*

Đáp án C

- cách 2 (phương pháp các loại trừ): Từ các định lí ta thấy:

Các hàng ở phương án A,B đều bằng 0, vì thế loại phương pháp A,B

*

Do đó một số loại phương án D.

Chọn câu trả lời C


Câu 2: hàng số nào sau đây có số lượng giới hạn bằng 0?

*
Hiển thị đáp án

- phương pháp 1: hàng (1/3)n có số lượng giới hạn 0 vị |q| n nhưng lại |q| > 1 nên không có giới hạn 0, vì thế loại giải pháp A,B,C. Chọn đáp án D

Chọn giải đáp D


- cách 1: chia tử và mẫu của phân tử mang đến n (n là luỹ quá bậc cao nhất của n vào tử và mẫu mã của phân thức), ta được :

*

Chọn lời giải D

- biện pháp 2: sử dụng nhận xét:

*

khi tính lim un ta thường chia tử và mẫu mã của phân thức mang đến nk (nk là luỹ thừa bậc cao nhất của n vào tử và mẫu mã của phân thức), từ đó được kết quả:

Nếu m n =0. Trường hợp m =p thì lim un=am/bp

Nếu m > p thì lim un= +∞ trường hợp am.bp > 0; lim un= -∞ trường hợp am.bp

Câu 4:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- biện pháp 1: áp dụng nhận xét trên, bởi bậc của tử thức nhỏ dại hơn bậc của mẫu mã thức nên công dụng :

*

Chọn câu trả lời A
Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Cuối Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

Câu 5:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- cách 1: áp dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức to hơn bậc của mẫu mã thức, hệ số luỹ quá bậc cao nhất của n cả tử và mẫu là số dương nên hiệu quả :