- Chọn bài -Bài 19: những chất được kết cấu như nắm nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử vận động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối lưu lại - bức xạ nhiệtBài 24: công thức tính nhiệt độ lượngBài 25: Phương trình thăng bằng nhiệtBài 26: Năng suất tỏa sức nóng của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ cùng nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: thắc mắc và bài tập tổng kết chương II: nhiệt độ họcBài tự bình chọn 2

Mục lục

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?III – VẬN DỤNGB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài tập

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Vở bài bác Tập đồ gia dụng Lí 8 – bài bác 24: cách làm tính nhiệt độ lượng giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong vấn đề hình thành những khái niệm và định cơ chế vật lí:

A. Học theo SGK

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

1. Quan hệ tình dục giữa nhiệt độ lượng vật buộc phải thu vào để tăng cao lên và cân nặng của vật

BẢNG 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độ độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútm1 = … m2Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100 gΔt2o = 20ot2 = 10 phút
Câu C1 trang 112 VBT thiết bị Lí 8:

Lời giải:

Các yếu tố được giữ giống nhau: Độ tăng ánh nắng mặt trời và chất làm trang bị (nước).

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 8 bài 24

Yếu tố được vậy đổi: Khối lượng nước.

Câu C2 trang 112 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật phải thu vào để nóng lên và trọng lượng của vật: Khối lượng càng khủng thì nhiệt lượng cần hỗ trợ càng lớn.

2. Mối quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật đề xuất thu vào để nóng dần lên và độ tăng sức nóng độ.

Câu C3 trang 112-113 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ lại không đổi: Khối lượng và hóa học làm đồ giống nhau.

Cách làm: Lấy nhị cốc nên đựng và một lượng nước tương đương nhau.

Câu C4 trang 113 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Yếu tố yêu cầu thay đổi: Độ tăng ánh sáng của hai ly khác nhau.

Cách làm: Thời gian đun nhì cốc đề xuất khác nhau.

BẢNG 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng sức nóng độSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútΔt1o = 1/2 Δt2oQ1 = 1/2 Q2
Cốc 2Nước50 gΔt2o = 40ot2 = 10 phút
Câu C5 trang 113 VBT đồ dùng Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về quan hệ giữa sức nóng lượng đồ vật thu vào để nóng dần lên và độ tăng nhiệt độ: Nhiệt lượng đồ dùng thu vào để nóng dần lên càng mập thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

3. Dục tình nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để nóng dần lên với hóa học làm vật.

BẢNG 24.3

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútQ1 > Q2
Cốc 2Băng phiến50 gΔt2o = 20ot2 = 4 phút
Câu C6 trang 113 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Các yếu hèn tố thế đổi: Chất có tác dụng vật.


Các nhân tố không cầm đổi: Khối lượng với độ tăng nhiệt độ.

Câu C7 trang 113 VBT đồ dùng Lí 8: Kết luận về quan hệ nam nữ nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để tăng cao lên với hóa học làm vật:

Lời giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

III – VẬN DỤNG

Câu C8 trang 114 VBT đồ vật Lí 8: Muốn xác định nhiệt lượng đồ thu vào phải:

Lời giải:

– Tra bảng để khẳng định độ bự của nhiệt dung riêng rẽ của hóa học làm vật.

– Đo độ to của khối lượng bằng cân.

– Đo độ tăng nhiệt độ độ bởi nhiệt kế.

Câu C9 trang 114 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Nhiệt lượng bắt buộc truyền mang đến 5kg đồng nhằm tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ.

Câu C10 trang 114 VBT thiết bị Lí 8:

Lời giải:

2 lít nước có trọng lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì ánh sáng của nóng và của nước đều bởi 100oC.

Nhiệt lượng nước đề nghị thu vào nhằm nước nóng dần lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J.

Nhiệt lượng nóng cần thu vào nhằm ấm nóng lên 100oc là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J.

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

Q = q1 + q2 = 630000 + 33000 = 663000 J = 663 kJ.

Ghi nhớ:

– nhiệt độ lượng vật đề xuất thu vào nhằm nóng lên nhờ vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời của vật và nhiệt dung riêng của hóa học làm vật.

– phương pháp tính sức nóng lượng đồ thu vào: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là sức nóng lượng (J), m là trọng lượng của trang bị (kg), Δt là độ tăng ánh sáng của thiết bị (oC hoặc K), c là nhiệt dung riêng rẽ của hóa học làm thiết bị (J/kg.K).

– nhiệt độ dung riêng của một chất cho biết thêm nhiệt lượng đề nghị thu vào để gia công cho 1kg chất đó tăng lên 1oC.

B. Giải bài bác tập

Bài 24.1 trang 115 VBT vật Lí 8: Có 4 hình A, B, C, D phần lớn đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi sử dụng các đèn cồn đồng nhất nhau để đun những bình này vào 5 phút (H.24.1 SBT) fan ta thấy nhiệt độ của nước vào bình trở bắt buộc khác nhau.

*

1. Hỏi ánh sáng ở bình nào cao nhất?

A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

2. Nguyên tố nào dưới đây làm cho nhiệt độ của nước ở những bình trở buộc phải khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt lượng từng bình thừa nhận được.

C. Lượng chất lỏng cất trong từng bình.

D. Các loại chất lỏng chứa trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A.

Vì các vật các được đun bởi những đèn rượu cồn giống nhau, nước thuở đầu ở cùng một nhiệt độ. Bởi lượng nước trong bình A tối thiểu nên ánh nắng mặt trời ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C.

Vì độ tăng ánh nắng mặt trời và chất cấu tạo nên vật hầu như giống nhau buộc phải nhiệt độ của các bình khác biệt do lượng hóa học lỏng cất trong từng bình đó.

Bài 24.2 trang 115 VBT đồ vật Lí 8: Để đun cho nóng 5 lít nước từ bỏ 20oC lên 40oC cần từng nào nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg;

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ.

Bài 24.3 trang 115-116 VBT đồ Lí 8: Người ta cung ứng cho 10 lít nước một sức nóng lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng dần lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg;

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J;

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước lạnh thêm là:


*

Bài 24.4 trang 116 VBT đồ gia dụng Lí 8: Một nóng nhôm cân nặng 400g đựng 1 lít nước. Tính sức nóng lượng về tối thiểu quan trọng để đung nóng nước, biết nhiệt độ độ ban đầu của nóng và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg;

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K;

nước sôi t = 100oC;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng tối thiếu cần thiết để hâm nóng nước là:

Q = Qấm + Qnước = m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4. 880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J.

B. Giải bài tập

Bài 24a trang 116 VBT đồ Lí 8: Công thức như thế nào sau đấy là công thức tính nhiệt độ lượng vày vật có trọng lượng m lan ra?

A. Q = m.c.Δt, trong số đó Δt là độ tăng nhiệt độ.

B. Q = m.c.(t2 – t1), trong những số ấy t2 là ánh nắng mặt trời cuối, t1 là ánh nắng mặt trời ban đầu.

C. Q = m.c.Δt, trong những số ấy Δt là độ giảm nhiệt độ.

D. Cả cha công thức trên đều chưa phải là phương pháp tính sức nóng lượng vì chưng vật tỏa ra.

Lời giải:

Chọn C.

Công thức tính nhiệt độ lượng đồ gia dụng tỏa ra: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là sức nóng lượng (J), m là khối lượng của đồ dùng (kg), Δt là độ hạ nhiệt độ của trang bị (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng rẽ của chất làm đồ gia dụng (J/kg.K).

B. Giải bài bác tập

Bài 24b trang 116 VBT vật Lí 8: Hình 24.1 vẽ các đường trình diễn sự biến hóa nhiệt độ theo thời gian của thuộc một trọng lượng nước, đồng với nhôm được đun bởi những phòng bếp tỏa sức nóng như nhau. Hỏi đường màn biểu diễn nào khớp ứng với nước, đồng với nhôm?

*

A. Đường I ứng cùng với nước, con đường II ứng cùng với nhôm, đường III ứng với đồng.

B. Đường I ứng với đồng, con đường II ứng với nhôm, mặt đường III ứng với nước.

C. Đường I ứng với nhôm, mặt đường II ứng cùng với đồng, mặt đường III ứng cùng với nước.

D. Đường I ứng cùng với nước, mặt đường II ứng đồng với, đường III ứng cùng với nhôm.

Lời giải:

Chọn A.

Ta gồm

*
. Trên trang bị thị ta dựng mặt đường vuông góc với trục thời gian. Lúc ấy thời gian cung ứng nhiệt mang đến 3 chất là như nhau. Vì chưng cùng trọng lượng và bếp tỏa nhiệt tương đồng nên độ tăng nhiệt độ sẽ dựa vào tỷ lệ nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > cnhôm = 880J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước nhôm đồng

Vậy đường I: nước; mặt đường II: nhôm; con đường III: đồng.

B. Giải bài tập

Bài 24c trang 117 VBT thứ Lí 8: Một nóng nhôm trọng lượng 500g đựng 2 lít nước được đun bên trên một phòng bếp lò. Hỏi ấm đã nhận được được từ phòng bếp một nhiệt độ lượng bởi bao nhiêu? Biết ấm nóng thêm lên 50oC.

Tóm tắt:

mấm = m = 500g = 0,5 kg; 2 lít nước tất cả mn = 1kg;

Δt = 50oC; cnhôm = c = 880J/kg.K; cn = 4200J/kg.K;

Nhiệt lượng nhận ra Q = ?

Lời giải:

Ấm đã nhận được từ phòng bếp một nhiệt độ lượng là:

Q = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).Δt

= (0,5.880 + 2.4200).50 = 442000J.

B. Giải bài xích tập

Bài 24d trang 117 VBT đồ vật Lí 8: Người ta phơi ra nắng nóng 5 lít nước, sau một thời hạn nhiệt độ của nước tăng tự 28oC lên 34oC. Tính năng lượng do ánh nắng Mặt Trời truyền đến nước.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng do ánh nắng Mặt Trời truyền mang lại nước:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

B. Giải bài tập

Bài 24đ trang 117 VBT đồ dùng Lí 8: Hãy mô tả cách thức dùng trong bài bác 24 SGK để mày mò sự phụ thuộc của nhiệt độ lượng vật buộc phải thu để nóng lên vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời và chất làm vật.

Người ta đang dùng phương pháp tương từ bỏ như cách thức này để tìm hiểu hiện tượng nào trong những bài học thứ lí ở lớp 6, lớp 7.

Lời giải:

* phương thức dùng trong bài bác 24 SGK để mày mò sự dựa vào của nhiệt độ lượng vật bắt buộc thu để tăng cao lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và hóa học làm đồ là:

Ta đối chiếu nhiệt lượng của những vật với các điều kiện đổi khác tương ứng: lần lượt đổi khác các đại lượng dựa vào như khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật.

Mỗi lần thí nghiệm khảo sát điều tra sự phụ thuộc vào vào một đại lượng nào kia thì ta cần giữ nguyên, không đổi khác hai đại lượng còn lại, đk làm thí nghiệm cần như nhau.

Xem thêm: Vinhomes Central Park Tân Cảng & Cho Thuê Giá Tốt 2021, Vinhomes Central Park Tân Cảng

* người ta đã dùng phương pháp tương từ bỏ như cách thức này để tò mò hiện tượng cất cánh hơi trong thiết bị lý 6.