adminvanpham, vanphamtienganh

Thì tương lai ngay gần (Be going to) là một thì tiếp tục dễ bị lầm lẫn với thì tương lai đối chọi (future simple). Bởi vì đó, vào phạm vi bài viết hôm nay, Ms.Thanh sẽ khối hệ thống cho chúng ta công thức, vết hiệu nhận thấy và giải pháp dùng của thì tương lai gần (Be going to). Bên canh đó, Ms.Thanh cũng trở nên phân biệt be going khổng lồ – will và be going khổng lồ – be + Ving (hiện tại tiếp diễn) nhé

Công thức của thì tương lai ngay sát (Be going to)

1. Công thức thể khẳng định – lấp định
Bạn đang xem: Bài tập về be going to và hiện tại tiếp diễn

*

*

*

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA BE GOING TO TƯƠNG TỰ NHƯ WILL:

In + thời gian: trong … nữa (in 10 minutes: trong 10 phút nữa)Tomorrow:ngày maiThe next day:ngày tớiNext week/ next month/ next year:Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Ví dụ:

Tomorrow I am going to visit my grandparents in Ha Noi.

(Ngày mai tôi sẽ đi thăm các cụ tôi nghỉ ngơi Hà Nội)

Cách dùng của thì sau này gần

1. Mô tả một dự tính được lên chiến lược từ trước


*

Ví dụ:

I’m going khổng lồ run in 1 hour

(Tôi vẫn chạy bộ trong một giờ nữa)

2. Miêu tả một tiên đoán có địa thế căn cứ trong tương lai


*

Ví dụ:

Look at the dark clouds. It is going to rain soon

(Nhìn vào đám mây black kia kìa, trời sẽ chuẩn bị mưa sớm thôi)

Phân biệt be going to lớn – be + Ving (hiện tại tiếp diễn)


Xem thêm: Lấy Quyền Admin Group Facebook Khi Nhóm Đó Không Có Quản Trị Viên Mới Nhất 2022

THÌ TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)BE + Ving (Present Continuous)
Diễn tả kế hoạch của 1 cá nhânVí dụ:I am going to play tennis on MondayDiễn tả chiến lược của 2 hay các ngườiVí dụ:We are playing tennis on Monday

BE GOING TOBE + Ving (Present Continuous)
Diễn tả 1 sự việc lên kế hoạch nhưng chưa chắc chắn rằng thời gian xác định Ví dụ: I am going khổng lồ get a job for this summerDiễn tả 1 vấn đề lên chiến lược và chắc chắn thời gian xác định Ví dụ: I am starting tomorrow
Phân biệt be going lớn – will
*
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL) THÌ TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
1. Biểu đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (Spontaneous decision)Ex:– Yes, I’ll marry you – I think I’ll go shopping later 2. Diễn tả lời dự đoán không có căn cứEx: – I think she will win Wimbledon – The weather will be perfect all week 3. Lốt hiệu nhận ra I think/guess I am afraid surePerhaps 1. Miêu tả một kế hoạch, dự định có tự trước (previously made decision) Ex: – I am going to read Romeo và Juliet this weekend – We are going to get married 2. Mô tả một lời dự kiến có căn cứ Ex: – Look at the clouds. It’s going lớn rain – Watch what you are doing – you are going to fall over 3. Vết hiệu nhận ra In + thời gian: trong … nữa (in 10 minutes: vào 10 phút nữa) Tomorrow: ngày mai The next day: ngày tới Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
*

————

Chúc các bạn ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa huấn luyện và đào tạo hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng những khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/