Bài tập chuyên đề Axit Nitric tổng hợp tổng thể kiến thức lý thuyết, lấy ví dụ minh họa và một số trong những dạng bài bác tập trắc nghiệm, từ luận về chuyên đề Axit Nitric (HNO3).

Bạn đang xem: 50 bài toán hay và khó về hno3

Thông qua tư liệu này giúp chúng ta học sinh lớp 11 tất cả thêm nhiều bốn liệu ôn tập, từ đó củng cố kiến thức Hóa học lớp 11. Đồng thời góp quý thầy cô gồm thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Dường như các bạn bài viết liên quan bài tập Axit Cacboxylic, bài xích tập phương pháp tính pH. Chúc các bạn học tốt.


I. Một vài lưu ý

1. Tính oxi hóa của HNO3

HNO3 bộc lộ tính oxi hóa táo bạo khi công dụng với những chất gồm tính khử như: Kim loại, phi kim, các hợp chất Fe(II), hợp hóa học S2-, I-, . . . Thông thường:

+ nếu axit đặc, nóng tạo thành ra thành phầm NO2

+ nếu axit loãng, thường tạo ra NO. Nếu chất khử có tính khử mạnh, độ đậm đặc axit và ánh nắng mặt trời thích hợp có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

* Chú ý:

1. Một số trong những kim nhiều loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan trong axit HNO3 đặc, nguội vị bị bị động hóa.

2. Trong một trong những bài toán ta phải chú ý biện luận trường hợp tạo nên các thành phầm khác: NH4NO3 dựa theo cách thức bảo toàn e (nếu ne mang đến > ne dìm để sản xuất khí) hoặc dựa trên dữ khiếu nại đề bài xích (chẳng hạn cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp sau bội phản ứng thấy có khí bay ra) hoặc các hợp hóa học khí của Nitơ dựa vào tỉ khối khá của hỗn hợp đã cho.

3. Lúc axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử chỉ xảy ra phản ứng trung hòa.


4. Cùng với kim loại có tương đối nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu cần sử dụng dư axit sẽ tạo muối hóa trị 3của kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit dùng thiếu, dư kim loại sẽ tạo nên muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc hoàn toàn có thể tạo mặt khác 2 nhiều loại muối.

5. Các chất khử làm phản ứng với muối NO3- trong môi trường axit tương tự bội nghịch ứng cùng với HNO3. Ta bắt buộc quan tâm bản chất phản ứng là phương trình ion.

II. Cơ chế giải bài bác tập:

Dùng định phép tắc bảo toàn e.

* Đặc biệt

+ ví như phản ứng tạo ra nhiều sản phẩm khử của N thì ne nhường = Sne nhận

+ Nếu có không ít chất khử gia nhập phản ứng Sne nhường nhịn = ne nhận

- Trong một vài trường hợp buộc phải kết hợp với định dụng cụ bảo toàn điện tích (tổng điện tích dương = tổng năng lượng điện âm) cùng định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố

- rất có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc những bán phản bội ứng nhằm biểu diễn những quá trình.

M → Mn+ + ne

4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

+ Đặc biệt trong trường hợp kim loại tác dụng với axit HNO3 ta có:

nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3

nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3


trường hợp hỗn hợp gồm cả sắt kẽm kim loại và oxit sắt kẽm kim loại phản ứng với HNO3 (và đưa sử tạo thành khí NO) thì:

nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

II. Lấy một ví dụ minh họa Axit Nitric

VD1. Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y với 2,24 lit khí NO (đktc). Y chức năng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khi nung R đến trọng lượng không đổi thu được 20 g chất rắn.

a, Tính khối lượng Cu ban đầu.

b. Tính khối lượng các chất trong Y và nồng độ % của dung dịch HNO3đã dùng

Giải:

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH chiếm được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2.Chất rắn thu được khi nung là CuO Þ nCuO = 20/80 = 0,25 mol Þ = nCuO = 0,25 mol.

Theo định cơ chế bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol Þ mCu = 0,25.64 = 16 g

Trong X, n= = 0,25 mol m= 188.0,25 = 47 g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 mol 0,5 mol

*

0,3 mol 0,1 mol

Vậy chứng tỏ phản ứng của Cu và HNO3 phải tạo nên NH4NO3.

ne (Cu nhường) = Sne dấn = 0,5 mol ne nhận= 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

................

III. Một số trong những dạng bài bác tập về Axit Nitric

Dạng 1: Kim loại công dụng với HNO3

Axit phản ứng với Kim loại.

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí nitơ nhất (đktc). Khẳng định kim một số loại X?

Bài 2. Hòa chảy 16,2 gam kim loại hoá trị III vào 5 lít hỗn hợp HNO3 0,5 M (D = 1,25 g/ml). Sau khoản thời gian phản ứng xong thu được 2,8 lit tất cả hổn hợp khí X tất cả NO, N2 (0oC, 2 atm). Trộn hỗn hợp khí X cùng với lượng oxi trọn vẹn sau bội nghịch ứng thấy thể tích khí chỉ bằng 5/6 toàn diện tích X cùng oxi bắt đầu cho vào.


a. Tìm kim loại đã dùng.

b. Tính độ đậm đặc % dung dịch HNO3sau bội phản ứng.

Bài 3. Hoà tan trọn vẹn 17,28 gam Mg vào dung dịch HNO3 0,1M thu được hỗn hợp A cùng 1,344 lít các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2 với N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm 1 lượng dư KOH vào dung dịch A, đun cho nóng thì bao gồm một khí bay ra. Khí này công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1 M. Tính thể tích từng khí trong hỗn hợp X?

Bài 4. đến x mol Fe tính năng với dung dịch đựng y mol HNO3 nhận được khí NO duy nhất cùng dung dịch B. Hỗn hợp B hoàn toàn có thể tồn tại số đông ion nào? Biện luận quan hệ nam nữ giữa x cùng y để trong dung dịch B tồn tại những ion đó.

Axit làm phản ứng với hỗn kim loại tổng hợp loại.

Bài 5. Xác định thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để làm hoà tan trọn vẹn hỗn hợp có 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu (biết phản bội ứng tạo hóa học khử duy nhất là NO)?

Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 0,368 gam hỗn hợp Al cùng Zn yêu cầu vừa đủ 25 lít hỗn hợp HNO3 gồm pH = 3. Sau phản ứng thu được dung dịch A cất 3 muối hạt (không gồm khí bay ra).

a. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong lếu hợp.

b. Phân phối dung dịch A một lượng dư hỗn hợp NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài 7. Hỗn hòa hợp X bao gồm Mg, Al, Zn có khối lượng 8,6 gam được chia thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư thu được 7,5 gam các thành phần hỗn hợp oxit.

- Phần 2: Hoà tung trong dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).

Xác định V?

Bài 8. Lấy m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu với Fe (tỉ lệ cân nặng là 7 : 3) phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch chứa 44,1 gam HNO3; sau bội phản ứng còn sót lại 0,75m gam hóa học rắn và 5,6 lít khí Y có NO với NO2 (đktc). Kiếm tìm m?

Dạng 2. Kim loại phản ứng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4

Bài 1: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm HNO3 0,8 M cùng H2SO4 0,2 M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, hình thành V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất đktc). Tìm cực hiếm của V?

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X (Cu, Ag) trong dung dịch cất HNO3 với H2SO4 thu được hỗn hợp Y đựng 7,06 gam muối bột và tất cả hổn hợp khí Z cất 0,05 mol NO2 với 0,01 mol SO2. Quý giá của m là?


Bài 3: mang lại 12,9 gam hỗn hợp Al với Mg làm phản ứng với 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 với H2SO4 nhận được 0,1 mol mọt khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được sau bội phản ứng được bao nhiêu gam muối khan?

Dạng 3: minh chứng tính oxi hoá của NO3- – sắt kẽm kim loại phản ứng với muối hạt nitrat trong môi trường xung quanh axit

Bài 1. Cho một lượng Cu2S công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 đun nóng. Làm phản ứng sinh sản thành dung dịch A1 và làm giải phóng ra khí A2 ko màu, bị hoá nâu trong không khí. Phân chia A1 thành nhị phần. Thêm dung dịch BaCl2 vào phần 1, thấy sản xuất thành kết tủa trắng A3 ko tan vào axit dư. Thêm lượng dư hỗn hợp NH3 vào phần hai đồng thời khuấy phần lớn hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có greed color đậm.

a. Hãy xác minh A1, A2, A3, A4là gì?

b. Viết phương trình phản bội ứng bộc lộ các quá trình hoá học vừa nêu trên.

Bài 2. Cho 19,2 g Cu vào 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M, tiếp nối thêm 500 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp A

a. Cu gồm tan hết không? Tính thể tích NO cất cánh ra ngơi nghỉ đktc.

b. Tính độ đậm đặc mol những ion trong hỗn hợp A chiếm được sau bội nghịch ứng.

c. Buộc phải thêm từng nào lítdung dịch NaOH 0,2 M nhằm kết tủa không còn Cu2+chứa trong hỗn hợp A.

Bài 3. Hoà tung 26,88 gam bột sắt kẽm kim loại đồng trong hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi hoàn thành phản ứng, gồm 4,48 lít khí NO (đktc) thoát ra và còn sót lại m gam chất không tan. Thêm tiếp rảnh rỗi V ml dung dịch HCl 3,2 M vào để hoà tan vừa không còn m gam chất không tan, tất cả khí NO thoát ra (duy nhất). Khẳng định trị số của V?

Bài 4. Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,6 gam AgNO3 với m gam bột Cu rồi thêm tiếp vào đó 100 ml hỗn hợp H2SO4 (loãng) cùng đun nóng tính đến khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được 9,28 gam bột kim loại, hỗn hợp A với khí NO. Lượng NaOH quan trọng để công dụng hết với các chất trong dung dịch A là 0,325 mol.

a. Tính m với thể tích khí NO thu được ở đktc.

b. Tính trọng lượng các hóa học trong hỗn hợp A.

c. Tính mật độ mol/l của dung dịch H2SO4dùng.

Bài 5. Cho 5,8 gam FeCO3 tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 được các thành phần hỗn hợp hai khí ko màu hoá nâu kế bên không khí và dung dịch X. Thêm dung dịch H2SO4 loãng dư vào X thì dung dịch thu được hoà tan về tối đa m gam Cu hiểu được phản ứng tạo sản phẩm khử tốt nhất là NO. Giá trị của m là?

Dạng 4. Bài toán tổng đúng theo axit nitric công dụng với sắt kẽm kim loại

Bài 1. So sánh thể tích khí NO (duy nhất) bay ra trong 2 thử nghiệm sau (các khí đo trong cùng điều kiện):

TN1: đến 3,84 gam Cu bội nghịch ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1,0 mol/lít.

TN2: mang lại 3,84 gam Cu phản nghịch ứng với 80 ml dung dịch đựng HNO3 1,0 mol/lít với H2SO4 0,5 mol/lít.

Bài 2. Nung x mol fe trong bầu không khí một thời gian thu được 16,08 gam các thành phần hỗn hợp H bao gồm 4 chất rắn tất cả Fe và 3 oxit của nó. Tổ hợp hết lượng hỗn hợp H trên bởi dung dịch HNO3 loãng, nhận được 672 ml khí NO độc nhất (đktc). Khẳng định trị số của x?


Bài 3. Cho 13,6 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được bao nhiêu gam muối bột khan?

Bài 4. hỗn hợp A gồm tía oxit fe (FeO, Fe3O4, Fe2O3) gồm số mol bằng nhau. Tổ hợp hết m gam các thành phần hỗn hợp A này bởi dung dịch HNO3 thì thu được tất cả hổn hợp K gồm hai khí NO2 cùng NO hoàn toàn có thể tích 1,12 lit (đktc) với tỉ khối các thành phần hỗn hợp K so với hiđro bởi 19,8. Trị số của m là ?

Bài 5. Cho 2,16 gam Mg công dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,986 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Xác định cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch X?

IV. Bài bác tập từ bỏ giải về Axit Nitric

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 11,7 gam bột Zn trong dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp A và tất cả hổn hợp khí N2, N2O có thể tích 0,672 lít (đkc). Thêm NaOH dư vào hỗn hợp A với đun nóng bao gồm khí bay ra, khí này công dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 0,1 M.

a. Viết phương trình bội phản ứng dạng phân tử với ion.

b. Tính % thể tích tất cả hổn hợp khí N2, N2O.

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn 12 gam hỗn hợp X có Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, NO2 có cân nặng 12,2 gam. Xác định cân nặng muối nitrat sinh ra?

Bài 3. đến 220 ml dung dịch HNO3 chức năng với 5 gam tất cả hổn hợp Zn và Al. Phản bội ứng giải hòa ra 0,896 lít (đktc) khí có NO cùng N2O. Các thành phần hỗn hợp khí đó gồm tỉ khối tương đối so với H2 là 16,75. Sau khi hoàn thành phản ứng lấy lọc nhận được 2,013 gam kim loại.

a. Cô cạn hỗn hợp A thu được từng nào gam muối bột khan?

b. Tính mật độ HNO3 trong dung dịch ban đầu?

Bài 4. Hòa chảy hết hỗn hợp A gồm x mol Fe với y mol Ag bởi dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 bao gồm 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,164 gam hỗn hợp những muối khan. Trị số của x cùng y là bao nhiêu?

Bài 5. Cho tất cả hổn hợp Fe và Cu công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 1,12 lit H2 (00C, 2 atm) được hỗn hợp A và chất rắn ko tan B. Để oxi hoá hoàn toàn chất rắn ko tan vào B cần 10,1 gam KNO3 tạo nên chất khí ko màu hoá nâu không tính không khí với dung dịch C. Tính % trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu hợp.

Bài 6. Cho 1,92 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp X có KNO3 0,16 M cùng H2SO4 0,5 M thu được hỗn hợp A cùng khí NO duy nhất. Để kết tủa toàn thể Cu2+ vào A đề xuất tối thiểu V lít dung dịch NaOH 0,5 M. Quý giá của V là?

V. Bài tập trắc nghiệm về Axit Nitric

Câu 1. HNO3 tác dụng được với toàn bộ các hóa học trong dãy nào sau đây:

A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3

B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2

C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O

D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.

Câu 2. Axit nitric quánh nguội rất có thể phản ứng được với các chất làm sao sau đây?

A. Al, CuO, Na2CO3

B.CuO, Ag, Al(OH)3

C. P, Fe, FeO

D. C, Ag, BaCl2

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn 0,9 g kim loại X vào hỗn hợp HNO3 nhận được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X rất có thể là:

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D.Al

Câu 4. cho những chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được cùng với HNO3 giải tỏa khí NO là:

A. A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5.

Xem thêm: Văn Khấn Ông Thần Tài Thổ Địa, Xin Vía Thần Tài Hàng Tháng Chuẩn 2022

dung dịch nào dưới đây không kết hợp được Cu kim loại:

A. Dung dịch HNO3

B. Dung dịch hỗn hợp NaNO3+ HCl

C. Hỗn hợp FeCl3

D. Dung dịch FeCl2

Câu 6. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào tiếp sau đây được lựa chọn làm nguyên vật liệu chính: