Trả lời thắc mắc 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm y tỉ trọng nghịch với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ trọng nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ như thế nào

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ nghịch lớp 7

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm hai đại lượng y cùng x tỉ lệ nghịch với nhau...

Xem giải thuật


bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x với y tỉ lệ nghịch với nhau cùng khi x = 8 thì y = 15

Xem lời giải


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x với y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải thuật


bài bác 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một căn nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây khu nhà ở đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải mã


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy thêm đội A sử dụng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Nhì đại lượng x với y gồm tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: ✅ Viết Thư Cho Bạn Kể Về Ước Mơ Của Mình, Viết Thư Cho Bạn Kể Về Ước Mơ Của Mình Hay Nhất

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.