Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình bắt đầu theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn bởi tiếng Anh về Nguyên nhân, hậu quả và chiến thuật của sự lạnh lên trái đất do khansar.net tổng hợp với đăng tải. Luyện viết Writing Skills tiếng Anh 11 Unit 6 Global Warming bao gồm nhiều đoạn văn mẫu mã tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn về sự nóng lên toàn cầu.

Bạn đang xem: Bài viết về global warming

Nguyên nhân của sự việc nóng lên thế giới bằng giờ Anh

Bản quyền thuộc về khansar.net nghiêm cấm hầu hết hành vi sao chép vì mục tiêu thương mại


I. Nhắc nhở viết bài

– What is global warming? (Nóng lên trái đất là gì?)

– What are causes of global warming? (Nguyên nhân của rét lên thế giới là gì?)

Oil and gas (dầu với khí ga)Deforestation (chặt phá rừng)Waste (rác thải)Transport and vehicles (vận đưa và phương tiện)

– What are possible solutions? (Giải pháp khả thi là gì?)

II. Nội dung bài viết tham khảo

Cause of global warming – nội dung bài viết số 1

Global warming is one of the most catastrophic problem that humans have lớn face. It is the increase of Earth’s average suface temperature due to lớn of greenhouse gases. There are many causes leading to lớn global warming. The first thing is deforestation that is the clearance of woodland và forest. People cut down lots of trees to create space for farms or ranches. Trees và forests turn carbon dioxide into oxygen, so when they are cleared lượt thích the stored carbon is then released into the environment. Waste is also a main reason leading the problem. Nowsadays, people have created more waste because of the amount of packaging used and the short life cycle of products. A lot of items, waste and packaging isn’t recyclable, which means it ends up in landfills. When the waste in landfills begins to lớn decompose, it releases harmful gases into the atmosphere which contribute to lớn global warming. Another cause is transport and vehicles. The large of amount of transportation burns fossil fuels that release carbon & other types of pollutants into the atmosphere. Khổng lồ reduce these problems, people need to change their habits such as educing energy use, using green methods of transport và planting trees. Lớn sum up, global warming is a serious problem.


Bài dịch

Trái đất nóng dần lên là giữa những vấn đề nghiêm trọng nhưng mà con fan phải đối mặt. Đó là sự ngày càng tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất do khí bên kính. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trái đất nóng lên. Việc đầu tiên là nàn phá rừng. Fan ta chặt không ít cây nhằm tạo không gian làm nông trại hoặc chăn nuôi gia súc. Cây trồng và rừng biến đổi carbon dioxide thành oxy, vày vậy khi chúng bị biến mất thì lượng carbon dự trữ tiếp nối bị thải ra môi trường. Rác rưởi thải cũng là một tại sao chính dẫn đến vấn đề này. Ngày nay, con bạn đã tạo ra nhiều chất thải hơn vị số lượng vỏ hộp được áp dụng và vòng đời sản phẩm ngắn. Không hề ít vật dụng, chất thải và bao bì không thể tái chế, tức là chúng sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp. Khi chất thải trong những bãi chôn lấp ban đầu phân hủy, nó thải ra khí ô nhiễm vào thai khí quyển, góp phần làm trái đất nóng lên. Một nguyên nhân khác là do phương tiện giao thông vận tải và phương tiện. Trọng lượng lớn phương tiện giao thông đốt cháy nguyên nhiên liệu hóa thạch giải hòa carbon và những loại chất ô nhiễm và độc hại khác vào thai khí quyển. Để giảm thiểu những sự việc này, mọi fan cần biến đổi thói quen thuộc như giáo dục và đào tạo việc thực hiện năng lượng, thực hiện các phương thức giao thông xanh với trồng cây xanh. Cầm lại, sự rét lên trái đất là một vấn đề nghiêm trọng.


Viết đoạn văn bởi tiếng Anh về rét lên toàn cầu – bài viết số 2

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led lớn the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we bởi vì not take actions to lớn reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more & more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes & effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood và paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands… Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to lớn suffer heat-related illnesses và infectious diseases.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of species Earth. The Earth is the common trang chủ for all of us and because of this great attend should be paid to lớn environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place khổng lồ live.


Bài dịch

Một một trong những vấn đề lớn số 1 mà con fan phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đã nóng lên: nhiệt độ độ nóng hơn đang tạo ra sự chuyển đổi khí hậu trên toàn ráng giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng thêm nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đã phát triển. Các buổi giao lưu của con người đã mang đến tình trạng ô nhiễm môi trường, doạ doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao hàm cả nhỏ người. Nếu bọn họ không có hành vi để giảm sút những khủng hoảng hiện nay, những tác động ảnh hưởng của sự rét lên trái đất đối với bọn họ sẽ càng ngày nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề lưu ý toàn cầu, nguyên nhân và những hiệu ứng của nó và khuyến nghị một số chiến thuật cho nó.

Sự rét lên thế giới là sự gia tăng nhiệt độ mức độ vừa phải của trái đất bởi sự ngày càng tăng khí đơn vị kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Tín đồ gây ô nhiễm và độc hại môi trường bằng phương pháp đốt nguyên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ với giấy; tăng tốc sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ … hoạt động vui chơi của con người dân có những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Cửa hàng chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, bạn bè lụt cùng thủy triều cao. Trong đk thời tiết cực đoan, bạn dân đề nghị chịu đựng những bệnh liên quan đến sức nóng và những bệnh truyền nhiễm.

Tóm lại, sự rét lên thế giới đang rình rập đe dọa con bạn và hàng tỷ loài trái đất. Trái khu đất là ngôi nhà thông thường cho tất cả họ và vì chưng sự quan trọng lớn này nên chú ý tất cả các vấn đề môi trường. Triển khai các hành động nhỏ tuổi nhưng có tác dụng như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm chi phí tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải vận tải thân mật với môi trường hoàn toàn có thể làm mang đến trái đất phát triển thành một nơi xuất sắc hơn để sinh sống.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 8: Tóm Tắt Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ Đầy Đủ Nhất, Tóm Tắt Tức Nước Vỡ Bờ Của Ngô Tất Tố

Trên đấy là Nguyên nhân của sự việc nóng lên thế giới bằng tiếng Anh. Mời thầy cô xem thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, bài tập tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục bên trên khansar.net.