Sẽ phân lớp ra phần thông số và phần số mũ vì thế ta sẽ thực hiện Table để triển khai nhanh như sau: 

 

Trước hết vào Mode 7 tiếp đến các em đề xuất bật cả $f(x),g(x)$ qwR52

Các em nhập phần thông số vào $f(x)$ chú ý thay $k=X$

qPQ))O(p2)^Q)=

*

Sau kia nhập phần số nón vào $g(x)$ để ý thay $x=10$

10^3(15pQ))$O(a1R10^2$$)^Q)=

*
*

Start 0= over 15= Step 1=

Đẩy nhỏ trỏ cho tới $10^40$ sống cột g(x)

 

*

Như vậy các em được thông số cần tìm kiếm 30

Hướng dẫn thì có vẻ như dài dòng nhưng thực tế bấm máy các em chỉ việc nhớ hệ thức newton vào đầu rồi nhập vào vật dụng thôi.

Bạn đang xem: Bấm máy nhị thức niu tơn

 

Cách này còn tìm được hệ số bự nhất, hệ số nhỏ tuổi nhất, thông số không cất x trong khai triển

Ví dụ 2. Tìm thông số của x4 trong khai triển của (x > 0) biết rằng n là số từ nhiên thỏa mãn .

Xem thêm: Tử Vi Nữ 1996 ) #Vượng Hay Suy? Xem Tử Vi Tuổi Bính Tý Năm 2022 Nữ Mạng 1996

A. 820 B.1120 C. 560 D. 1792

Hướng dẫn:

Bước 1: search n cần sử dụng Table

 

w7Q)qO2+Q)qP(Q)p1)+Q)qP(Q)p2)p92

*

 

==

*
*
*
*

 

 

Cách này các em chỉ cần nhập đến đúng đỡ mất công khai triển.

Bước 2: Tìm hệ số của x4 giống như như VD trước

Theo cách làm khai triển khai triển này có 2 phần : phần hệ số và phần số nón <(x^3)^8-kleft( frac-1x^2 ight)^k>