Bản đăng ký triển khai trách nhiệm nêu gương của cán cỗ đảng viên gồm 4 mẫu kèm theo phía dẫn viết rất nuốm thể, giúp những cán bộ, Đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, hoàn thiện bản đăng cam kết nêu gương của mình, rồi nộp lên cấp cho trên.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2017 violet

*

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vừa là quyền hạn và nhiệm vụ của cá nhân đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên đề nghị phát huy phương châm nêu gương trong kiến tạo ý chí, khát vọng cải tiến và phát triển đối với phiên bản thân và của cơ quan, solo vị. Không dứt học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, từ bỏ giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vậy dưới đó là TOP 4 mẫu phiên bản đăng ký kết nêu gương kèm hướng dẫn giải pháp viết chi tiết, mời các bạn cùng khansar.net tại trên đây nhé.


Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên giỏi nhất

Bản đăng ký nêu gương năm 2023 - mẫu mã 1Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên - mẫu 2Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên - chủng loại 3Bản đk nêu gương của Đảng viên là giáo viên Hướng dẫn viết bạn dạng đăng ký nêu gương Đảng viên 

Bản đk nêu gương năm 2023 - mẫu 1


ĐẢNG BỘ XÃ.................

CHI BỘ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày..... Tháng.... Năm.......

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNGNăm 20......

- Họ cùng tên: .............................................. Sinh ngày..................................

- Đơn vị công tác: trường ............................................................................

- phục vụ đảng: Đảng viên

- Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:...............................................................

Sinh hoạt tại Đảng tại chi bộ trường tiểu học...............................................

Căn cứ planer số……… ngày …/…/20...... Của Ban thường xuyên vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tiến hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tuyệt nhất là cán cỗ lãnh đạo công ty chốt các cấp theo ý thức Nghị quyết số 04/NQ/TW của Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối phòng ban và doanh nghiệp tỉnh lần trang bị X, nhiệm kỳ 20..... - 20... .

Tôi xin đk nhũng câu chữ nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong đưa ra bộ (hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).......... Như sau:

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị

..........................................................................................

..........................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

..........................................................................................

..........................................................................................

3. Về từ bỏ phê bình, phê bình

..........................................................................................

..........................................................................................

4. Về quan hệ giới tính với Nhân dân

..........................................................................................

..........................................................................................

5. Về trách nhiệm trong công tác

..........................................................................................

..........................................................................................

6. Về tổ chức kỷ luật

..........................................................................................

..........................................................................................

7. Về cấu kết nội bộ

..........................................................................................

..........................................................................................

Tôi cam kết chịu nhiệm vụ trước Đảng nếu như không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA chi BỘBí thư đưa ra bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ với tên)


ĐẢNG BỘ XÃ.................

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày..... Tháng.... Năm.......

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNGNăm 20......

- Họ với tên: .............................................. Sinh ngày..............................................

- Đơn vị công tác: ngôi trường ..............................................

- công tác đảng: Đảng viên

- Chức vụ thiết yếu quyền, đoàn thể: Giáo viên

Sinh hoạt tại Đảng tại chi bộ trường tiểu học...............................................

Sau lúc nghiên cứu, quán triệt những quy định của trung ương và phép tắc của Ban hay vụ tỉnh giấc ủy về trọng trách nêu gương của cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cấp ủy, ủy viên ban hay vụ cấp cho ủy, sở tại cấp ủy và cán bộ chủ chốt những cấp; tôi đk về câu hỏi nêu gương của các cá nhân năm 20......, rõ ràng như sau:

1. Về tứ tưởng chính trị

Luôn khẳng định cho mình lập trường kiên định đối với con đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu tự do dân tộc và công ty nghĩa xã hội, trung thành với nhà nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hồ nước Chí Minh; không có biểu lộ suy thoái về tư tưởng bao gồm trị, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”

Thường xuyên tu dưỡng, tập luyện đạo đức phương pháp mạng, trang nghiêm thực hiện nay tự phê bình với phê bình, kiên quyết khắc phục khuyết điểm mà lại mình mắc phải, luôn luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất của một bạn giáo viên XHCN, quyết trung tâm làm tròn chức trách, trọng trách được phó thác và nâng cao ý thức nhiệm vụ hết lòng, rất là cho trách nhiệm dạy học.

Thực hiện tốt các con đường lối, nhà trương của Đảng, công ty nước, sinh sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật.

Thực hiện xuất sắc việc nêu gương, mũi nhọn tiên phong trong các phong trào ở địa phương, vị trí cư trú.

Luôn hòa đồng với đồng nghiệp, quan tâm, sát gũi, yêu thương học tập sinh, nghiêm túc nhìn nhận thêm những vấn đề còn tinh giảm mà người cùng cơ quan góp ý cho mình để có hướng tự khắc phục, sửa sai.

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

- luôn rèn luyện, tu chăm sóc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong tranh đấu chống chủ nghĩa cá nhân. Quan liêu liêu , tham nhũng, lãng phí; chấp hành các quy định về hầu như điều đảng viên ko được làm; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống...

- gồm lối sinh sống trong sáng, giản dị, chủng loại mực của một bạn giáo viên.

- giữ gìn tư cách, phẩm hóa học đạo đức biện pháp mạng, phát huy tính chi phí phong gương mẫu của bạn đảng viên, việc chấp hành công cụ của Ban chấp hành trung ương về đều điều đảng viên ko được làm.

- không có bộc lộ suy thoái về đạo đức nghề nghiệp lối sống.

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm cho việc

- Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; từ bỏ giác chấp hành các nghị quyết, vẻ ngoài của Đảng, pháp luật trong phòng nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và vị trí cư trú; thay đổi mới cách thức công tác nề lối làm cho việc...

Khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, trọng trách cao với các bước được phân công. đóng góp thêm phần xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa địa điểm công sở, ngăn ngừa và đẩy lùi sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức - nhân cách, văn hóa.

Chấp hành đúng nội quy, quy định của cơ quan.

Kiên quyết phòng chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo đảm an toàn chân lý, đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm người tốt; chân thành, khiêm tốn; không đuổi theo chủ nghĩa thành tích, ko bao che, đậy giếm khuyết điểm…thực hiện tốt các cuộc đi lại của ngành Giáo dục: “Hai không” vào giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là 1 trong những tấm gương đạo đức, tự học với sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ...

Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không song song với làm, nói nhiều, làm cho ít, miệng nói lời cao đạo nhưng bốn tưởng, cảm xúc và việc làm thì với nặng lao động trí óc cá nhân.

- Tham gia rất đầy đủ các buổi nghỉ ngơi Đảng và đóng đảng mức giá theo quy định, triển khai nội quy, quy định của tổ chức triển khai đảng, bên trường, những đoàn thể, gương mẫu thực hiện vừa đủ nghĩa vụ công dân địa điểm cư trú.

4. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao:

Luôn nỗ lực học tập để cải thiện trình độ thiết yếu trị và nghiệp vụ công tác.

Tích cực học tập, công tác làm việc với ý thức sáng tạo, bao gồm năng suất, chất lượng, kết quả cao, nỗ lực thể:

Đảm bảo đầy đủ các một số loại hồ sơ, sổ sách của văn phòng và công sở , cập nhật kịp thời , khá đầy đủ các tin tức theo đúng phép tắc của trường, ngành.

Tự giác thực hiện trang nghiêm việc biên soạn giảng, lên lớp, luôn luôn tích cực học hỏi, thay đổi mới phương pháp dạy học, tìm kiếm tòi, nghiên cứu và phân tích các tài liệu tu dưỡng học sinh xuất sắc để nâng cấp hiệu quả giờ dạy.

5. Về tự khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời hạn qua cùng qua kiểm điểm, tiến công giá quality cán bộ, đảng viên cuối năm....

- mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu lộ chia rẽ, viên bộ- bè phái, cùng với các biểu lộ diễn đổi thay “tự đưa hóa” và suy thoái và phá sản đạo đức, thiết yếu trị,…

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến góp phần phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh thiết yếu sách, pháp luật của nhà Nước và những nội quy, quy chế, vẻ ngoài của địa phương.

- luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, hạn chế khuyết điểm.

6. Đăng ký tiến hành nhiệm vụ nỗ lực thể.

Công việc thứ nhất: Nêu cao ý thức trách nhiệm

- luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

-Tích cực, từ giác tiến hành nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho câu hỏi gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, nhà động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- luôn luôn làm tròn trọng trách một bí quyết tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện thao tác làm việc cẩu thả, tạo nên có hoặc dễ dàng làm khó bỏ.

-Ý thức đúng chuẩn về trách nhiệm của bản thân mình trên phần đa cương vị, vị trí công tác: cho dù trên cưng cửng vị là công dân, là bạn đảng viên hay thầy giáo đều cần nêu cao lòng tin trách nhiệm thao tác làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không công ty quan, đại khái. Chạm mặt việc khó khăn thì cầm cố tìm phần đông cách giải quyết và xử lý đúng.

- Nói đúng, có tác dụng đúng nhà trương chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước, ko nói sai, có tác dụng sai, ko vụ lợi cá nhân.

- kiên quyết đấu tranh, xa rời dịch quan liêu, mệnh lệnh, nhà quan, tự bốn tự lợi: không chủ quan xa vắng thực tế, cách biệt quần bọn chúng nhân dân, xa rời kim chỉ nam lý tưởng của Đảng. Vì căn bệnh quan liêu là nguy hại lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của khá nhiều căn dịch khác.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; xong tốt nhiệm vụ được giao; lành mạnh và tích cực học tập, nghiên cứu, hấp thu và áp dụng có tác dụng các trí thức ,các sáng tạo độc đáo trong công tác.

Công việc thứ hai: bốn tưởng đạo đức hồ chí minh về phong cách gương mẫu

- phiên bản thân tôi luôn làm gương vào mọi quá trình từ nhỏ tuổi đến lớn, không tự cao từ đại, từ bỏ mãn, sang chảnh mà luôn luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để cải tiến và phát triển điều hay, sửa thay đổi điều dở của bản thân.

- Đối với đa số người, tôi luôn luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, ngay thật , khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Nhất quyết đấu tranh cùng với những biểu lộ vô cảm, quan tiền liêu, cửa quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học viên và cha mẹ học sinh.

- Đối cùng với công việc, mặc dù trong yếu tố hoàn cảnh nào phải không thay đổi tắc : để việc công lên trên, lên trước việc tư.

- Nêu cao ý thức ship hàng Nhân dân, học sinh, phụ huynh học tập sinh; thao tác với cách biểu hiện khách quan, công tâm, công bình và hết mình.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân địa điểm cư trú. Công ty động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu đựng trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì đề nghị làm.

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều cồn của tổ chức; đi đầu triển khai nền nếp, cơ chế sinh hoạt Đảng, những nội quy, quy chế, cơ chế của tổ chức, cơ quan, đối chọi vị.

- Chân thành trợ giúp đồng chí, người cùng cơ quan trong công tác làm việc và vào cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự quang minh chính đại của đồng chí, đồng nghiệp; ko tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho tất cả những người khác.

- tích cực và lành mạnh tham gia xây dựng bỏ ra bộ Đảng vào sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các bộc lộ chia rẽ, bè phái, gây mất kết hợp nội bộ cơ quan, đơn vị.

Công việc thứ ba: Nói đi đôi với làm

Nói thì đề nghị làm là nguyên tắc đầu tiên trong tía nguyên tắc thực hành đạo đức; biểu hiện sự thống tuyệt nhất giữa trình bày với thực tiễn, quan tâm đến và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sạch của cán bộ, đảng viên, công chức.

Nói cần đúng công ty trương, chính sách của Đảng với Nhà nước; không được nói một đàng, có tác dụng một nẻo; ko được hứa cơ mà không làm; không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, đề xuất thật thà nhúng tay vào việc.

Cả 3 công việc trên mọi rất quan trọng và siêu thiết thực so với mỗi cán bộ đảng viên. Vì vậy tôi lựa chọn học tập và nêu gương sống 3 văn bản đã nêu trên. Thời hạn dự kiến đến quá trình nghiên cứu và phân tích và học hành sẽ xuyên thấu cả năm học. Cuối năm sẽ tổng kết các hiệu quả đạt được của phiên bản thân trước toàn bỏ ra bộ nhằm bình xét đảng viên.

Kế hoạch và thời hạn dự loài kiến thực hiện:

Nội dung công việcThời gian dự con kiến thực hiệnNêu cao tinh thần trách nhiệmTừ mon 01 cho tháng 12Tư tưởng đạo đức tp hcm về phong thái gương mẫuTừ tháng 01 đến tháng 12Nói song song với làmTừ mon 01 mang đến tháng 12

Với tư biện pháp là bạn đảng viên, tôi quyết trung ương thực hiện quá trình đã đăng kí. Kính mong muốn chi cỗ tạo điều kiện trợ giúp tôi thực hiện xuất sắc những câu chữ trên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Tỷ Lệ Bản Vẽ Bên Layout., Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong Cad

Xin trân trọng cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA chi BỘBí thư đưa ra bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ và tên)