Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán cỗ đảng viên có 4 mẫu kèm theo phía dẫn viết rất vắt thể, giúp các cán bộ, Đảng viên, tuyệt nhất là các cán cỗ lãnh đạo nhà chốt các cấp, hoàn thiện bạn dạng đăng ký kết nêu gương của mình, rồi nộp lên cấp cho trên.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2017 violet

*

Thực hiện nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên vừa là nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên yêu cầu phát huy vai trò nêu gương trong tạo ra ý chí, khát vọng cách tân và phát triển đối với bạn dạng thân cùng của cơ quan, solo vị. Không hoàn thành học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức phương pháp mạng, từ giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao đụng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu đựng trách nhiệm. Vậy dưới đây là TOP 4 mẫu phiên bản đăng cam kết nêu gương kèm hướng dẫn giải pháp viết chi tiết, mời chúng ta cùng khansar.net tại đây nhé.


Bản đk nêu gương của Đảng viên tốt nhất

Bản đăng ký nêu gương năm 2023 - chủng loại 1Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên - mẫu mã 2Bản đk nêu gương của Đảng viên - mẫu mã 3Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên là giáo viên Hướng dẫn viết bản đăng ký nêu gương Đảng viên 

Bản đk nêu gương năm 2023 - mẫu mã 1


ĐẢNG BỘ XÃ.................

CHI BỘ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày..... Tháng.... Năm.......

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNGNăm 20......

- Họ và tên: .............................................. Sinh ngày..................................

- Đơn vị công tác: trường ............................................................................

- chức vụ đảng: Đảng viên

- Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:...............................................................

Sinh hoạt trên Đảng tại bỏ ra bộ trường đái học...............................................

Căn cứ planer số……… ngày …/…/20...... Của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và công ty lớn tỉnh về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, duy nhất là cán cỗ lãnh đạo công ty chốt các cấp theo niềm tin Nghị quyết số 04/NQ/TW của Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII cùng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng cỗ Khối cơ sở và doanh nghiệp lớn tỉnh lần sản phẩm X, nhiệm kỳ 20..... - 20... .

Tôi xin đk nhũng văn bản nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong bỏ ra bộ (hoặc cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệp).......... Như sau:

1. Về tư tưởng thiết yếu trị

..........................................................................................

..........................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

..........................................................................................

..........................................................................................

3. Về từ phê bình, phê bình

..........................................................................................

..........................................................................................

4. Về tình dục với Nhân dân

..........................................................................................

..........................................................................................

5. Về trọng trách trong công tác

..........................................................................................

..........................................................................................

6. Về tổ chức kỷ luật

..........................................................................................

..........................................................................................

7. Về liên minh nội bộ

..........................................................................................

..........................................................................................

Tôi cam kết chịu trọng trách trước Đảng trường hợp không tiến hành đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các ngôn từ đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA bỏ ra BỘBí thư chi bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ cùng tên)


ĐẢNG BỘ XÃ.................

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày..... Tháng.... Năm.......

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNGNăm 20......

- Họ với tên: .............................................. Sinh ngày..............................................

- Đơn vị công tác: ngôi trường ..............................................

- chuyên dụng cho đảng: Đảng viên

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Sinh hoạt tại Đảng tại đưa ra bộ trường tè học...............................................

Sau lúc nghiên cứu, tiệm triệt những quy định của tw và qui định của Ban hay vụ tỉnh ủy về trọng trách nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước nhất là cấp cho ủy, ủy viên ban thường vụ cung cấp ủy, thường trực cấp ủy cùng cán cỗ chủ chốt những cấp; tôi đăng ký về câu hỏi nêu gương của các cá thể năm 20......, rõ ràng như sau:

1. Về tứ tưởng bao gồm trị

Luôn xác minh cho bản thân lập trường kiên trì đối với con đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu chủ quyền dân tộc và công ty nghĩa buôn bản hội, trung thành với chủ với nhà nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ nước Chí Minh; ko có biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị, “tự diễn biến, “tự gửi hóa”

Thường xuyên tu dưỡng, tập luyện đạo đức phương pháp mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình cùng phê bình, nhất quyết khắc phục khuyết điểm nhưng mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và tập luyện phẩm chất của một tín đồ giáo viên XHCN, quyết vai trung phong làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao phó và nâng cao ý thức trọng trách hết lòng, hết sức cho nhiệm vụ dạy học.

Thực hiện xuất sắc các mặt đường lối, nhà trương của Đảng, nhà nước, sống và thao tác theo Hiến pháp cùng Pháp luật.

Thực hiện giỏi việc nêu gương, mũi nhọn tiên phong trong các trào lưu ở địa phương, khu vực cư trú.

Luôn hòa đồng với đồng nghiệp, quan lại tâm, ngay gần gũi, yêu thương học sinh, tráng lệ và trang nghiêm nhìn nhận những vấn đề còn tiêu giảm mà người cùng cơ quan góp ý đến mình để có hướng tương khắc phục, sửa sai.

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

- luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì gìn phẩm hóa học đạo đức, lối sống; gương mẫu mã trong công tác và cuộc sống, trong chiến đấu chống công ty nghĩa cá nhân. Quan liêu liêu , tham nhũng, lãng phí; chấp hành các quy định về đông đảo điều đảng viên ko được làm; không có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...

- gồm lối sống trong sáng, giản dị, chủng loại mực của một fan giáo viên.

- giữ lại gìn bốn cách, phẩm chất đạo đức phương pháp mạng, đẩy mạnh tính chi phí phong gương mẫu của bạn đảng viên, vấn đề chấp hành pháp luật của Ban chấp hành trung ương về đa số điều đảng viên ko được làm.

- ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức nghề nghiệp lối sống.

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm cho việc

- Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành những nghị quyết, lao lý của Đảng, pháp luật của phòng nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và chỗ cư trú; thay đổi mới cách thức công tác nề hà lối có tác dụng việc...

Khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, trách nhiệm cao với các bước được phân công. Góp phần xây dựng môi trường xung quanh văn hóa địa điểm công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp - nhân cách, văn hóa.

Chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan.

Kiên quyết phòng chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo đảm chân lý, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, đảm bảo an toàn người tốt; chân thành, khiêm tốn; không đuổi theo chủ nghĩa thành tích, ko bao che, giấu giếm khuyết điểm…thực hiện giỏi các cuộc vận động của ngành Giáo dục: “Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học tập thân thiện, học sinh tích cực”, ...

Kiên quyết chống dịch lười biếng, lối sống tận hưởng thụ, vị kỷ, nói không song song với làm, nói nhiều, có tác dụng ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình yêu và câu hỏi làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.

- Tham gia không hề thiếu các buổi sống Đảng và đóng đảng phí tổn theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, nhà trường, những đoàn thể, gương chủng loại thực hiện khá đầy đủ nghĩa vụ công dân vị trí cư trú.

4. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao:

Luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ thiết yếu trị và nghiệp vụ công tác.

Tích rất học tập, công tác với lòng tin sáng tạo, bao gồm năng suất, hóa học lượng, tác dụng cao, vắt thể:

Đảm bảo không hề thiếu các một số loại hồ sơ, sổ sách của công sở , update kịp thời , rất đầy đủ các tin tức theo đúng công cụ của trường, ngành.

Tự giác thực hiện tráng lệ và trang nghiêm việc biên soạn giảng, lên lớp, luôn tích rất học hỏi, thay đổi mới phương thức dạy học, tìm tòi, nghiên cứu và phân tích các tài liệu bồi dưỡng học sinh xuất sắc để nâng cao hiệu trái giờ dạy.

5. Về tương khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, tiến công giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm....

- bạo dạn trong đấu tranh phê bình với tự phê , đương đầu với các biểu thị chia rẽ, viên bộ- bè phái, với các bộc lộ diễn biến hóa “tự gửi hóa” và suy thoái và phá sản đạo đức, chủ yếu trị,…

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp cho trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà Nước và những nội quy, quy chế, chính sách của địa phương.

- luôn có thể hiện thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, hạn chế khuyết điểm.

6. Đăng ký triển khai nhiệm vụ cụ thể.

Công vấn đề thứ nhất: Nêu cao ý thức trách nhiệm

- luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc cùng Nhân dân.

-Tích cực, trường đoản cú giác tiến hành nhiệm vụ được giao. Lúc được Đảng, cấp cho trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám suy nghĩ dám làm, chủ động sáng chế để có công dụng cao nhất.

- luôn làm tròn nhiệm vụ một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện thao tác làm việc cẩu thả, tạo nên có hoặc dễ dàng làm khó bỏ.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân mình trên mọi cương vị, địa điểm công tác: dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay giáo viên đều nên nêu cao lòng tin trách nhiệm làm việc gì cũng phải nỗ lực chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc trở ngại thì chũm tìm đông đảo cách xử lý đúng.

- Nói đúng, có tác dụng đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, ko nói sai, làm sai, ko vụ lợi cá nhân.

- nhất quyết đấu tranh, xa rời dịch quan liêu, mệnh lệnh, công ty quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa cách thực tế, xa vắng quần chúng nhân dân, xa rời kim chỉ nam lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn tốt nhất của Đảng, là nguyên nhân của đa số căn căn bệnh khác.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; xong xuôi tốt trọng trách được giao; tích cực và lành mạnh học tập, nghiên cứu, kết nạp và vận dụng có kết quả các trí thức ,các sáng tạo độc đáo trong công tác.

Công việc thứ hai: bốn tưởng đạo đức hồ chí minh về phong thái gương mẫu

- phiên bản thân tôi luôn làm gương vào mọi các bước từ bé dại đến lớn, không tự cao tự đại, từ mãn, sang chảnh mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để cải cách và phát triển điều hay, sửa thay đổi điều dở của phiên bản thân.

- Đối với mọi người, tôi luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà , khoan dung, độ lượng, ko dối trá, lừa lọc. Nhất quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan lại liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, tạo phiền hà cho học sinh và bố mẹ học sinh.

- Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải không thay đổi tắc : để bài toán công lên trên, lên trước sự việc tư.

- Nêu cao ý thức giao hàng Nhân dân, học sinh, phụ huynh học tập sinh; thao tác với thể hiện thái độ khách quan, công tâm, vô tư và hết mình.

- Gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân chỗ cư trú. Nhà động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì cần làm.

- Gương chủng loại chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều hễ của tổ chức; đi đầu tiến hành nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, vẻ ngoài của tổ chức, cơ quan, đối kháng vị.

- Chân thành trợ giúp đồng chí, người cùng cơ quan trong công tác làm việc và trong cuộc sống; bảo đảm uy tín, danh dự quang minh chính đại của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho những người khác.

- tích cực và lành mạnh tham gia xây dựng đưa ra bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh kháng các bộc lộ chia rẽ, bè phái, tạo mất liên kết nội bộ cơ quan, solo vị.

Công việc thứ ba: Nói đi đôi với làm

Nói thì cần làm là nguyên tắc thứ nhất trong ba nguyên tắc thực hành thực tế đạo đức; trình bày sự thống độc nhất giữa giải thích với thực tiễn, lưu ý đến và hành động, bốn tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong trắng của cán bộ, đảng viên, công chức.

Nói đề xuất đúng nhà trương, chính sách của Đảng cùng Nhà nước; không được nói một đàng, có tác dụng một nẻo; ko được hứa mà không làm; chưa phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, đề xuất thật thà nhúng tay vào việc.

Cả 3 quá trình trên phần đa rất quan trọng và khôn cùng thiết thực đối với mỗi cán bộ đảng viên. Vì vậy tôi chọn học tập và nêu gương ở 3 văn bản đã nêu trên. Thời gian dự kiến mang lại quá trình nghiên cứu và phân tích và học hành sẽ xuyên suốt cả năm học. Cuối năm sẽ tổng kết các tác dụng đạt được của bản thân trước toàn bỏ ra bộ nhằm bình xét đảng viên.

Kế hoạch và thời gian dự con kiến thực hiện:

Nội dung công việcThời gian dự kiến thực hiệnNêu cao niềm tin trách nhiệmTừ mon 01 cho tháng 12Tư tưởng đạo đức hồ chí minh về phong thái gương mẫuTừ mon 01 cho tháng 12Nói song song với làmTừ mon 01 cho tháng 12

Với tư giải pháp là người đảng viên, tôi quyết trung tâm thực hiện quá trình đã đăng kí. Kính ý muốn chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện tốt những câu chữ trên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Tỷ Lệ Bản Vẽ Bên Layout., Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong Cad

Xin trân trọng cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA đưa ra BỘBí thư bỏ ra bộ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ cùng tên)