Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tích điện liên kết của hạt nhân. Bội nghịch ứng phân tử nhân có đáp án (Vận dụng)


Bạn đang xem: Bắn một proton vào hạt nhân 7li3

*
Giải vày khansar.net


Cho bội phản ứng phân tử nhânC1737l+p→Ar1837+n01 , cân nặng của những hạt nhân làmAr=36,956889u,mCl=36,956563u;mn=1,008670u;mp=1,007276u ;1u=931,5MeV/c2 . Năng lượng mà làm phản ứng này lan ra hoặc thu vào là:


Cho bội nghịch ứng hạt nhân:N1123a+H11→H24e+N1020e . Trọng lượng nghỉ của những hạt nhân N1123aN1020e;H24e;H11lần lượt là mNa=22,9837u;mNe=19,9869u;mHe=4,0015u; mH=1,0073u . Biết 1u=931,5MeV/c2. Phản bội ứng trên:


Phản ứng hạt nhân H12+H13→H24e+n01 lan ra năng lượng 17,6 MeV. Trả sử ban sơ động năng những hạt không xứng đáng kể. Coi khối lượng các phân tử nhân (theo u) xấp xỉ số khối của nó. Động năng củan01 là:


Tính năng lượng tỏa ra khi sản xuất thành 1gH24e từ các proton và notron. Cho thấy độ hụt khối của hạt nhân He làΔm=0,0304u,1u=931MeV/c2;1MeV=1,6.10-13J

. Biết số Avogadro NA=6,02.1023mol-1, trọng lượng mol của H24elà 4g/mol


Cho cân nặng của hạt nhân H24e; prôtôn cùng nơtron theo lần lượt là 4,0015 u; 1,0073 u và 1,0087 u.Lấy 1u=1,66.10-27kg;c=3.108m/s;NA=6,02.1023mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol H24etừ những nuclôn là


Cho làm phản ứng phân tử nhânα+A1327l→P1530+n , khối lượng của các hạt nhân là mα=4,0015u,mAl=26,97345u;mp=29,97005u;mn=1,008670u ;1u=931,5MeV/c2 . Năng lượng mà bội nghịch ứng này:


Tổng vừa lòng hạt nhân heli từ phản ứng hạt nhânH11+L37i→H24e+X . Mỗi phản nghịch ứng trên tỏa tích điện 17,3MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hòa hợp được 0,5 molheli là:


Dùng một photon có động năng5,58MeV bắng phá hạt nhân N1123a đứng yên, hình thành hạtα cùng hạt nhân A với không kèm theo sự phản xạ gamma. Biết tích điện tỏa ra trong phản nghịch ứng đưa hết thành hễ năng của những hạt tạo ra thành, hễ năng của phân tử αlà 6,6MeV và động năng của phân tử X là 2,648MeV. Cho trọng lượng các hạt tính theo u thông qua số khối. Góc chế tạo ra bởi chuyển động của hạt α và hướng chuyển động của phân tử proton là:


Xét làm phản ứng phân tử nhân A1327l+α→P1530+n. Cho cân nặng của các hạt nhânmAl=26,9740u,mp=29,9700u , ma=4,0015u,mn=1,0087u,1u=931,5MeV/c2. Bội phản ứng đó


Cho trọng lượng của proton; notron;A1840r;L36i theo lần lượt là 1,0073u;1,0087u; 39,9525u; 6,0145u và1u=931,5MeV/c2 . So với năng lượng liên kết riêng biệt của phân tử nhân L36ithì tích điện liên kết riêng rẽ của hạt nhân A1840r


Dùng phân tử proton gồm động năng 1,6 MeV bắn vào phân tử nhân Liti (L37i) đứng yên. Trả sử sau bội phản ứng thu được nhì hạt như là nhau có cùng đụng năng cùng không hẳn nhiên tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của bội phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của từng hạt hình thành là:


Một phân tử αcó động năng 3,9MeVđến đập vào hạt nhân A1327l đứng yên gây ra phản ứng phân tử nhânα+A1327l→n+P1530 . Tính tổng hễ năng của những hạt sau phản nghịch ứng. Mang lại mα=4,0015u;mn=1,0087u;mAl=26,97345u;mp=29,97005u;1uc2=931MeV


Bắn hạtα vào phân tử nhân N714 đứng yên gồm phản ứngN714+α→O817+p11 . Những hạt sinh ra tất cả cùng vecto vận tốc. Cho khối lượng hạt nhân (đo bằng đơn vị chức năng u) giao động bằng số khối của nó. Tỉ số vận tốc của phân tử nhân Oxi và vận tốc của phân tử αlà:


Hạt α tất cả động năng 6,3MeV bắn vào một hạt nhân B49e đứng yên, gây nên phản ứngα+B49e→C612+n . Cho thấy thêm phản ứng tỏa ra một tích điện 5,7MeV, động năng của phân tử C vội 5 lần động năng phân tử n. Động năng của phân tử nhân n là:
Xem thêm: Đề Thi Hsg Hóa 8 Cấp Huyện Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2022, 20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 8 Cấp Huyện Có Đáp Án

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam