Nêu công thức, nhiều loại hợp chất, PTK của mỗi hợp chất sau:1, Natri hiđrophotphat : Na2HPO42, Bari đihiđrophotphat : Ba(H2PO4)23, Natri hiđrosunfat : NaH2PO44, Kẽm clorua : ZnCl25, Natri sunfit : Na2SO36, Kali hiđrosunfit : KHSO37, Đồng sunfua : Cu2S8, Sắt( III ) hiđroxit :Fe(OH)39, Thủy ngân sunfua : HgS10, Axit sunfuric : H2SO411, Axit photphoric : H3PO412, Axit clohiđric : HCl13, sắt (III) oxit : Fe2O314, Kẽm hiđroxit : Zn(OH)215, Kali nitrit : KNO216, tệ bạc oxit : Ag2O17, Nhôm photphat : AlPO418, bội nghĩa photphat : Ag3PO4

19, Nitơ(IV) oxit : N2O20, Sắt(II) clorua : FeCl221, Natri clorua : NaCl22, Sắt(II) sunfua : FeS
Bạn đang xem: Viết cthh và phân loại các hợp chất sau: nhôm hidroxit, natri sunfat, kẽm hidrocacbonat

Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này chũm nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
GửiHủy
Xem thêm: Toán 11 Bài 2: Dãy Số 11 Bài 2: DãY Số, Toán 11 Bài 2: Dãy Số

Học để làm gì ?Trả lời523

Cám ơn

571


Cho mik xin 5* cảm ơn + câu trả lời hay độc nhất vô nhị nhé :))Chúc bạn học xuất sắc