Bất đẳng thức luôn là dạng luôn có tương đối nhiều bài toán tương đối khó, đây cũng không phải khái niệm xa lạ với các em khi họ đã học kiến thức cơ bản về bất đẳng thức từ những lớp trước.

Bạn đang xem: Bất đẳng thức là gì


Trong nội dung bài này chúng ta sẽ khối hệ thống lại các đặc thù của bất đẳng thức, đặc biệt quan trọng về bất đẳng thức Cauchy (CÔ-SI) thân trung bình cộng và trung bình nhân cùng bất đẳng thức trị xuất xắc đối. Thông qua đó giải một số bài tập áp dụng để hiểu rõ nội dung triết lý bất đẳng thức.

I. Ôn tập về Bất đẳng thức

1. Tư tưởng bất đẳng thức

- các mệnh đề dạng "ab" được hotline là bất đẳng thức.

2. Bất đẳng thức hệ quả cùng bất đẳng thức tương đương

- nếu như mệnh đề "a3. đặc điểm của bất đẳng thức

° cùng hai vế của bất đẳng thức với 1 số:

 a0: a bc

° cùng hai bất đẳng thức thuộc chiều

 a0, c>0: a*: a2n+1 2n+1

- cùng với n ∈ N* và a>0: a2n 2n

° Khai căn hai vế của một bất đẳng thức

- cùng với a>0: 

*

 Dấu "=" xẩy ra khi và chỉ còn khi a=b.

* Bất đẳng thức co-si với ba số không âm

- đến a ≥ 0, b ≥ 0, c ≥ 0, ta có:

*

Dấu "=" xẩy ra khi và chỉ khi a=b=c.

2. Các hệ trái của Bất đẳng lắp thêm Cô-si

° Hệ trái 1: Tổng của một số dương với nghịch đảo của nó lớn hơn hoặc bằng 2.

 

*

° Hệ quả 2: nếu như x, y cùng dương và gồm tổng không đổi thì tích xy lớn nhất khi và chỉ khi x=y.

→ Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật tất cả cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

° Hệ trái 3: Nếu x, y thuộc dương và có tích không đổi thì tổng x + y nhỏ tuổi nhất khi và chỉ còn khi x = y.

→ Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật tất cả cùng diện tích, hình vuông vắn có chu vi nhỏ tuổi nhất.

III. Bất đẳng thức đựng dấu trị tốt đối

Từ quan niệm giá trị xuất xắc đối, ta có tính chất bất đẳng thức trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất như sau

° |x| ≥ 0, |x| ≥ x, |x| ≥ -x

° cùng với a>0:

 |x| ≤ 0 ⇔ -a ≤ x ≤ a

 |x| ≥ a ⇔ x ≤ -a hoặc x ≥ a

° |a| - |b| ≤ |a + b| ≤ |a| + |b|


IV. Bài bác tập vận dụng Bất đẳng thức

* bài xích 1 trang 79 SGK Đại Số 10: vào các xác định sau, khẳng định nào đúng với tất cả giá trị của x?

a) 8x > 4x ; b) 4x > 8x

c) 8x2 > 4x2 ; d) 8 + x > 4 + x

* Lời giải:

- Đáp án đúng: d) 8 + x > 4 + x

- do 8 > 4 nên với tất cả x thì 8+ x > 4+ x ( đặc thù cộng nhị vế của BĐT với một số). Nên xác minh d là đúng với mọi giá trị của x.

+ những đáp án khác sai vì:

a) Ta có: 8 > 4 đề xuất để 8x > 4x thì x > 0

- do đó, chỉ đúng lúc x > 0 (hay có thể nói nếu x 8x thì x * bài xích 2 trang 79 SGK Đại Số 10: mang đến số x > 5, số nào trong các số sau đây là số nhỏ nhất?

A=5/x; B=5/x + 1; C = 5/x - 1; D = x/5.

* Lời giải:

- với tất cả x ≠ 0 ta luôn luôn có: - 1 5 ⇒ x2 > 52 (Bình phương hai vế) 

*
 (nhân cả nhì vế với 1/5x > 0)

*

→ Vậy ta tất cả C * bài bác 3 trang 79 SGK Đại Số 10: Cho a, b, c là độ dài tía cạnh của một tam giác.

1) minh chứng (b - c)2 2

2) Từ kia suy ra: a2 + b2 + c2 * Lời giải:

1) (b – c)2 2

- vì chưng a, b, c là độ lâu năm 3 cạnh của một tam giác phải tổng 2 cạnh luôn to hơn cạnh còn lại. ⇒ a + c > b cùng a + b > c (Bất đẳng thức tam giác)

- Ta có: (b – c)2 - a2 = (b - c - a)(b - c + a)

 Do b c ⇒ b + a - c > 0.

 Suy ra: (b - c - a)(b - c + a) 2 - a2 2 2

2) Từ hiệu quả câu 1) ta có

 a2 > (b - c)2 

 b2 > (a - c)2 

 c2 > (a - b)2 

- cùng vế cùng với vế ba bất đẳng thức trên ta có:

 a2 + b2 + c2 > (b – c)2 + (c – a)2 + (a – b)2 

⇒ a2 + b2 + c2 > b2 – 2bc + c2 + c2 – 2ca + a2 + a2 – 2ab + b2

⇒ a2 + b2 + c2 > 2(a2 + b2 + c2) – 2(ab + bc + ca)

⇒ a2 + b2 + c2 * bài 4 trang 79 SGK Đại Số 10: Chứng minh rằng: x3 + y3 ≥ x2y + xy2, ∀x, y ≥ 0

* Lời giải:

Với x ≥ 0; y ≥ 0 thì x + y ≥ 0

Ta có: x3 + y3 ≥ x2y + xy2

⇔ (x3 + y3) – (x2y + xy2) ≥ 0

⇔ (x + y)(x2 – xy + y2) – xy(x + y) ≥ 0

⇔ (x + y)(x2 – xy + y2 – xy) ≥ 0

⇔ (x + y)(x2 – 2xy + y2) ≥ 0

⇔ (x + y)(x – y)2 ≥ 0 (Luôn đúng do x + y ≥ 0 ; (x – y)2 ≥ 0)

Dấu "=" xẩy ra khi (x – y)2 = 0 ⇔ x = y.

* bài bác 5 trang 79 SGK Đại Số 10: Chứng minh rằng: 

 

* Lời giải:

- Đặt t = √x (điều khiếu nại t ≥ 0), khi đó: 

*
 
*
 
*

Ta đề nghị chứng minh: 

*

+ Xét 0 ≤ t 3 3 > 0 ; 1 – t > 0

 t8 – t5 + t2 – t + 1 = t8 + (t2 – t5) + (1 – t) = t8 + t2.(1 – t3) + (1 – t) > 0 + 0 + 0 = 0

(vì t8 ≥ 0; t2 ≥ 0 ⇒ t2(1 - t3) ≥ 0)

+ Xét t ≥ 1 ⇒ t3 ≥ 1 ⇒ t3 – 1 ≥ 0 và t – 1 ≥ 0.

 t8 – t5 + t2 – t + 1 = t5.(t3 – 1) + t.(t – 1) + 1 ≥ 0 + 0 + 1 > 0

Vậy với tất cả t ≥ 0 thì t8 – t5 + t2 – t + 1 ≥ một nửa > 0 hay

 

+ phương pháp giải khác:

2.(t8 – t5 + t2 – t + 1) = t8 + t8 – 2t5 + t2 + t2 – 2t + 1 + 1

 = t8 + (t4 – t)2 + (t – 1)2 + 1 ≥ 0 + 0 + 0 + 1 = 1.

(Vì t8 ≥ 0 ; (t4 – t)2 ≥ 0; (t – 1)2 ≥ 0)

⇒ t8 – t5 + t2 – t + 1 ≥ một nửa > 0 hay

 

* bài bác 6 trang 79 SGK Đại Số 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên những tia Ox với Oy lần lượt lấy các điểm A cùng B biến đổi sao cho đường thẳng AB luôn tiếp xúc với đường tròn trung ương O bán kính 1. Khẳng định tọa độ của A và B để đoạn AB gồm độ dài nhỏ tuổi nhất.

* Lời giải:

- call tiếp điểm của AB và đường tròn chổ chính giữa O, chào bán kính 1 là M, ta có: OM ⊥ AB.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

MA + MB ≥ 2√MA.MB = 2. √1 = 2

Dấu « = » xảy ra khi MA = MB = 1.

Khi kia OA = √(MA2 + MO2) = √2 ; OB = √(OM2 + MB2) = √2.

Mà A, B vị trí tia Ox và Oy đề xuất A(√2; 0); B(0; √2)

Vậy tọa độ là A(√2, 0) cùng B(0, √2).

Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2 Có Đáp Án (Cơ Bản, Đề Thi Giữa Kì 2 Môn Toán Lớp 2 Có Đáp Án (Cơ Bản

Tóm lại, khansar.net hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại một số kiến thức về đặc thù của bất đẳng thức, bất đẳng thức Cauchy (Cô-si) với bất đẳng thức trị giỏi đối để giúp các em hiểu rõ hơn thông qua các bài bác tập vận dụng.