*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác đa số cạnh (a), (SA ot left( ABC ight)) cùng (SA = a). Tính thể tích khối chóp (S.ABC).

Bạn đang xem: Bát diện đều có mấy đỉnh


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (C,)(AB = asqrt 5 ,)(AC = a.) kề bên (SA = 3a) với vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy là tam giác phần đông cạnh (2a) với thể tích bằng (a^3). Tính độ cao (h) của hình chóp sẽ cho.


Cho tứ diện (ABCD) có thể tích bởi $12$ với (G) là trung tâm tam giác (BCD). Tính thể tích (V) của khối chóp (A.GBC).


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AD = 14,BC = 6). Hotline (M,N) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AC,BD) với (MN = 8). Call (alpha ) là góc giữa hai tuyến đường thẳng (BC) và (MN). Tính (sin alpha ).


Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, (SA ot (ABCD)) và (SA = asqrt 6 ). Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, (SD = dfracasqrt 17 2), hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ lên khía cạnh $left( ABCD ight)$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tính chiều cao của khối chóp $H.SBD$ theo $a$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình thoi vai trung phong $O$, $AB = a$, $widehat BAD = 60^circ $, $SO ot left( ABCD ight)$ với mặt phẳng $left( SCD ight)$ chế tác với dưới mặt đáy một góc $60^circ $. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$


Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD). điện thoại tư vấn (V) là thể tích khối chóp (S.ABCD). Mang điểm (A") bên trên cạnh (SA)sao đến (SA = 4SA"). Phương diện phẳng qua (A") và tuy nhiên song với đáy của hình chóp cắt các cạnh (SB), (SC), (SD) thứu tự tại các điểm (B"), (C"), (D"). Thể tích khối chóp (S.A"B"C"D")bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông. Ví như khối chóp có độ cao bằng (asqrt 3 ) và thể tích là (3a^3sqrt 3 ) thì cạnh đáy bao gồm độ nhiều năm là:


Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải có chiều cao cùng độ lâu năm cạnh đáy lần lượt là (15 mcm) và (5 mcm). Fan ta xếp cây nến trên vào trong một vỏ hộp có làm nên hộp chữ nhật làm thế nào để cho cây nến nằm khít trong vỏ hộp ( gồm đáy xúc tiếp như hình vẽ). Thể tích của chiếc hộp kia bằng.


*

Cho lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") bao gồm đáy (ABC) là đông đảo cạnh (AB = 2asqrt 2 ). Biết (AC" = 8a) và chế tạo với mặt đáy một góc (45^0). Thể tích khối đa diện (ABCC"B") bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có thể tích bằng (V). Những điểm (M), (N), (P) lần lượt thuộc những cạnh $AA"$, $BB"$, $CC"$ sao cho $dfracAMAA" = dfrac12$, $dfracBNBB" = dfracCPCC" = dfrac23$. Thể tích khối nhiều diện (ABC.MNP) bằng


Hình đa diện nào tiếp sau đây không gồm tâm đối xứng ?

*


Cho tứ diện rất nhiều (ABCD) có cạnh bằng $3.$ call (M,,N) theo thứ tự là trung điểm những cạnh (AD,,BD.) lấy điểm không đổi (P) bên trên cạnh (AB) (khác (A,,B)). Thể tích khối chóp (P.MNC) bằng


*

Cho khối chóp (S.ABCD) có thể tích bởi (16). điện thoại tư vấn (M), (N), (P), (Q) theo lần lượt là trung điểm của (SA), (SB), (SC), (SD). Tính thể tích khối chóp (S.MNPQ).


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông cân, (AB = AC = a), (SC ot left( ABC ight)) với (SC = a). Mặt phẳng qua (C), vuông góc với (SB) cắt (SA,SB) theo lần lượt tại (E) cùng (F). Tính thể tích khối chóp (S.CEF).

Xem thêm: 1 Phút Plank Bao Nhiêu Phút, Nên Tập Plank Bao Nhiêu Lần 1 Ngày Là Tốt Nhất


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh $a$, nhị mặt phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với đáy, biết (SC = asqrt 3 ). Call (M,)(N,)(P,)(Q) thứu tự là trung điểm của (SB,)(SD,)(CD,)(BC). Tính thể tích của khối chóp (A.MNPQ).


Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh lòng là $11,cm$, $12,cm$, $13,cm$ và ăn mặc tích xung quanh bằng $144,cm^2$. Thể tích của khối lăng trụ kia là:


Cho khối lăng trụ tam giác hồ hết ABC.A′B′C′. Các mặt phẳng (ABC′) với (A′B′C) phân chia khối lăng trụ đã mang đến thành 4 khối đa diện. Kí hiệu H1, H2 theo thứ tự là khối rất có thể tích lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất trong tứ khối trên. Cực hiếm của (dfracV_left( H_1 ight)V_left( H_2 ight)) bằng