Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

- Chọn bài xích -Bài 35 : Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm khácBài 36 : rèn luyện : Hiđrocacbon thơmBài 37 : nguồn hiđrocacbon thiên nhiênBài 38 : khối hệ thống hóa về hiđrocacbon

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – bài bác 35 : Benzen với đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với bí quyết phân tử C8H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ; B. 3

C. 4 ; D. 5

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

– 4 đồng phân hiđrocacbon thơm của C8H10 là:

*
*

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11):
Toluen với benzen cùng phản ứng được với hóa học nào sau đây: (1) dung dịch brom vào CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro gồm xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 tất cả bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35: benzen và đồng đẳng: một số hiđrocacbon thơm khác

Lời giải:

Toluen cùng benzen thuộc phản ứng hidro gồm xúc tác Ni

Đun nóng; Br2 bao gồm bột fe đun nóng

*

Bài 3 (trang 159 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong những trường thích hợp sau:

a. Toluen tính năng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với các thành phần hỗn hợp HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc.

Lời giải:


*
*

Bài 4 (trang 160 SGK Hóa 11):
Trình bày phương thức hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en cùng toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng vẫn dùng

Lời giải:

– cho các chất lần lượt tác dụng với dung dịch Br2, chất nào làm bay màu dung dịch Br2 thì sẽ là hex-1-en.

– cho 2 chất sót lại qua hỗn hợp KMnO4, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 thì đó là toluen.

PTHH:

*

Bài 5 (trang 160 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X là hóa học lỏng tất cả tỉ khối khá so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy trọn vẹn thu được CO2 có cân nặng bằng 4,28 lần cân nặng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; lúc đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản nghịch ứng giữa X cùng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 cùng axit H2SO4 đậm đặc.

Lời giải:

MX = 3,17. 29 = 92 ⇒ 12x + y = 92 (1)

Gọi CTPT của X là CxHy:


*

mCO2 = 4,28mH2O ↔ 44x = 4,28. 18. (y/2) ⇒ y = 1,14x (2)


Từ (1) cùng (2) ⇒ x = 7, y = 8. CTPT của X là C7H8

Từ đề bài xích ⇒ CTCT của X là:

*
*

*

Benzen Hexen Toluen Eilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd) + +
Br2 gồm Fe, đun nóng + +
Dd KMnO4, rét + + +
HBr + +
H2O(xt H+) + +
Bài 6 (trang 160 SGK Hóa 11):
Đánh vệt (+) vào ô cặp hóa học phản ứng với nhau theo mẫu mã sau:

*

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 160 SGK Hóa 11): cho benzen chức năng với lượng dư HNO3 đặc tất cả xúc tác H2SO4 sệt để pha trộn nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với công suất 78,0%.

Lời giải:

Phương trình phản bội ứng:


*

Do H = 78% cần lượng nitro benzen thu được là:

*

Bài 8 (trang 160 SGK Hóa 11): So sánh đặc thù hoá học tập của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng để minh hoạ.

Lời giải:

a. Tương đương nhau: số đông phản ứng thế

*

*

b. Không giống nhau:

Etylbenzen có đặc thù giống ankan

*

Stiren có tính chất giống anken

*
*

Bài 9 (trang 160 SGK Hóa 11):
sử dụng công thức cấu trúc viết phương trình hoá học tập của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2 (theo tỉ trọng mol 1:1, xúc tác Ni)

Lời giải:

*

Bài 10 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học vẫn dùng.

Lời giải:

– đến 3 chất lỏng công dụng với dung dịch KMnO4 ở ánh sáng thường, hóa học nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

– cùng với 2 hỗn hợp phản ứng sót lại ta mang đun nóng, chất nào làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 (nóng) do đó toluen, sót lại là benzen.

*

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Khi tách bóc hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen chiếm được 52,00 kg stiren. Triển khai phản ứng trùng hợp toàn cục lượng stiren này thu được tất cả hổn hợp A có polistiren với phần stiren chưa tham gia bội nghịch ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml hỗn hợp brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của bội nghịch ứng tách bóc hiđro của etylbenzen.

b. Tính cân nặng stiren đang trùng hợp.

c. Polistren gồm phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng thích hợp trung bình của polime.

Lời giải:

*

nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

Theo định điều khoản bảo toàn khố lượng: mA = msriren = 52,00 (kg) = 52.103 (g)

Theo đề bài: 5,2 g A tác dụng vừa đầy đủ với 0,009 mol Br2

52.103g A công dụng vừa đủ với 90 mol Br2

Theo (3): nstiren = nBr2 = 90(mol)

mstiren = 90.104 = 9360(g) = 9,36(kg)

Khối lượng stiren đang tham gia trùng phù hợp = mA – mstiren = 52 – 9,36 = 42,64 (kg)

c. Thông số trùng đúng theo là:

*

Bài 12 (trang 161 SGK Hóa 11): trình diễn cách dễ dàng và đơn giản để thu được naphtalen trong sáng từ các thành phần hỗn hợp naphtalen bao gồm lẫn tạp hóa học không tung trong nước và không phai hơi.

Lời giải:

Úp miệng phễu có gắn giấy đục một lỗ trên các thành phần hỗn hợp naphtalen cùng tạp chất, đun cho nóng (lắp quy định như hình 7.3/Sách giáo khoa trang 157), naphtalen sướng tạo những tinh thể hình kim bám dính trên mặt giấy, ta nhận được naphtalen tinh khiết.

Xem thêm: Chùm Hình Ảnh Chúc Ngày Mới Tươi Đẹp Thay Lời Chúc Yêu Thương

Bài 13 (trang 161 SGK Hóa 11): trường đoản cú etilen với benzen, tổng đúng theo được stiren theo sơ đồ:

*

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren chiếm được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quy trình là 78%.