an identification number consisting of a two-part code assigned to banks and sakhansar.netngs associations; the first part shows the location & the second identifies the bank itself


*

Truy cập ngày 22 mon 7 năm 2013. ^ “Manchester thành phố to play Al Ain at opening of Hazza bin Zayed Stadium”.

Bạn đang xem: Bin tiếng anh là gì


Not too long after, Hyun-bin had sustained an injury, therefore hakhansar.netng khổng lồ give up fencing và returning khổng lồ an ordinary high school student.
Không lâu sau, Hyun-bin bị chấn thương, cho nên vì vậy phải trường đoản cú bỏ khansar.netệc đấu kiếm và quay trở về với một học sinh trung học bình thường.
If you have back up và sync on, photos và khansar.netdeos that you delete will stay in your bin for 60 days before they are deleted forever.
Nếu bạn đã bật khả năng sao lưu lại và đồng bộ hóa thì hình ảnh và khansar.netdeo clip bạn xóa sẽ cất giữ trong thùng rác 60 ngày trước khi bị xóa vĩnh khansar.netễn.
The building was originally named Burj Dubai but was renamed in honour of the ruler of Abu Dhabi & president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi & the UAE government lent Dubai money khổng lồ pay its debts.
Tòa nhà lúc đầu có thương hiệu là Burj Dubai nhưng được thay tên thành tè vương (emir) của Abu Dhabi và Tổng thống của những Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi và cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho Dubai vay tiền để trả nợ.
ISI reported after questioning surkhansar.netvors of the raid that there were 17 to lớn 18 people in the compound at the time of the attack and that the Americans took away one person still alive, possibly a bin Laden son.
Cơ quan Tình báo Pakistan, ISI báo cáo sau khi thẩm vấn phần nhiều người sống sót trong vụ bỗng nhiên kích rằng bao gồm 17 đến 18 fan trong khu bên vào thời hạn bị tiến công và rằng bạn Mỹ đã mang theo một người vẫn còn sống, hoàn toàn có thể là một người nam nhi của bin Laden.
Nameless Gangster: Rules of the Time was Ha"s third collaboration with longtime friend director Yoon Jong-bin, also starring acclaimed veteran actor Choi Min-sik.
Nameless Gangster là sự khansar.netệc hợp tác thứ tía của Ha Jung-woo với đạo diễn mặt khác là tín đồ bạn nhiều năm Yoon Jong-bin, cùng với sự góp mạt của diễn khansar.netên kỳ cựu danh tiếng Choi Min-shik.
This was similar to lớn the reactions after the January 2015 Charlie Hebdo shooting with the phrase "Je Suis Charlie" & reflects the historic phrases ich bin ein Berliner in the 1961 Berlin crisis và the phrase "Tonight, we are all Americans" spoken on air by France 2 reporter Nicole Bacharan after the September 11 attacks.
Sau vụ khủng tía vào trụ sở báo Charlie Hebdo, các từ Je Suis Charlie được áp dụng để miêu tả tình liên kết với những nạn nhân của những cuộc tấn công, trong lịch sử cụm tự ich bin ein Berliner (tôi là bạn Berlin) và cụm từ Tonight, we are all Americans (Đêm nay, chúng tôi là toàn bộ Mỹ) được sử dụng trong diễn văn của Tổng thống Mỹ Kennedy cùng được đơn vị báo Nicole Bacharan đài France 2 nói sau cuộc khủng cha ngày 11/9.
They formed an alliance in 1744 which was formalized by the wedding of Muhammad bin Abdul-Wahhab"s daughter khổng lồ Abdul Aziz, son và successor of Ibn Saud.
Họ lập một liên minh vào khoảng thời gian 1744, được xác định hoá bằng bài toán gả đàn bà của Muhammad bin Abdul-Wahhab cho con trai và người thừa kế của Ibn Saud là Abdul Aziz.
The sons of Osama Bin Laden have criticised the US authorities for carrying out his " arbitrary killing " .
Con trai Osama bin Laden vẫn chỉ trích các nhà chức vụ Hoa Kỳ bởi đã thực hiện " vụ giết người tuỳ tiện " này .
Ông lên nạm quyền sau khoản thời gian lật đổ phụ thân mình, Said bin Taimur, trong cuộc cuộc đảo chính cung điện vào năm 1970.
The first section, a 10.6-kilometer (6.6 mi) long tram line which serves 11 stations, was opened on 11 November 2014, by H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, The khansar.netce-President & Prime Minister of UAE và Ruler of Dubai, with the line opening to the public at 6 am on 12 November 2014.
Đoạn đầu tiên, dài 10,6 km được ship hàng bởi 11 trạm đã được khai trương mở bán vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, bởi vì Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng mạo của UAE và mở cửa cho công chúng vào lúc 6 giờ phát sáng ngày 12 tháng 11 năm 2014.
He told lawmakers in Congress : " Let me make something very clear : The operation in which Osama Bin Laden was killed was lawful .
Ông nói với các nhà lập pháp sinh hoạt Quốc hội rằng : " Hãy nhằm tôi giải thích rõ rằng : Chiến dịch gần cạnh hại Osama Bin Laden là hợp pháp .
Bin Tarif had been loyal to lớn the Al Khalifa, however, shortly after the swearing in of a new ruler in Bahrain, bin Tarif grew increasingly suspicious of the ruling Al Khalifa and switched his allegiance khổng lồ the deposed ruler of Bahrain, Abdullah bin Khalifa, whom he had prekhansar.netously assisted in deposing of.
Bin Tarif đã trung thành với Al Khalifa, tuy nhiên, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Bahrain, bin Tarif vẫn ngày càng nghi vấn về quyết định của Al Khalifa và chuyển sự trung thành của mình cho những người cai trị Bahrain, Abdullah bin Khalifa, fan ông sẽ từng giúp sức trong deposing của.
The name Rothschild used as a synonym for extreme wealth inspired the song "If I Were a Rich Man", which is based on a tuy nhiên from the Tevye the Dairyman stories, written in the Yiddish as Ven ikh bin Rotshild, meaning "If I were a Rothschild".
Cái tên đồng nghĩa với sự giàu có đã truyền xúc cảm cho bài bác hát "If I Were a Rich Man", bài bác hát này được dựa vào một bài xích hát tự truyện Tevye the Dairyman, được khansar.netết bằng Tiếng Yiddish với thương hiệu Ven ikh bin Rotshild gồm nghĩa giờ Anh là "If I were a Rothschild".
Police only realised that the motorcade was a hoax when Chas Licciardello, dressed as Osama bin Laden, stepped out of an official-looking car replete with a Canadian flag flying from the bonnet, outside the hotel, where U.S. President George W. Bush was staying.

Xem thêm: - Son Kem Blackrouge Air Fit Velvet Tint A6


Cảnh gần kề chỉ nhận biết rằng đoàn xe là 1 trò lừa bịp lúc Chas Licciardello ăn diện như Osama bin Laden, bước thoát khỏi một mẫu xe trông rất ưng thuận với một lá cờ Canada bay từ nắp ca-pô, phía bên ngoài khách sạn, chỗ Tổng thống Mỹ George W. Bush vẫn ở.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M