Phòng nhân sự là thành phần quan trọng trong một công ty với phương châm thu hút với phát huy tối đa mối cung cấp nhân lực, bảo đảm an toàn sự gắn bó lâu dài hơn của nhân viên với doanh nghiệp. Vào đó, chuyên viên C&B được xem là người vắt cán cân thu nhập cá nhân của phần nhiều nhân viên, vì thế vị trí này đóng vai trò đặc biệt và tất cả tiếng nói vào doanh nghiệp.

Vậy C&B, họ là ai?

C&B là một phần tử thuộc chống Nhân sự.Cấu trúc cơ bạn dạng của một phòng nhân sự bao gồm:1. Tuyển chọn dụng (R: Recruitment)2.


Bạn đang xem: C and b là gì


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 50 Tập 2 Phần 1, 2, Giải Bài 1, 2 Trang 50 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

Đào tạo ra và cải tiến và phát triển (T&D: Training & Development)3. Chính sách trả lương và phúc lợi an sinh (C&B: Compensation & Benefit)Như vậy, chuyên viên C&B là đầy đủ người cai quản tiền lương và phúc lợi của toàn thể nhân viên vào công ty.


-->