Bài tập giờ Anh lớp 4 có đáp án cung ứng cho những em phần đa dạng bài tập giờ Anh tiên tiến nhất cho học viên lớp 4.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh lớp 4so với form tiếng Anh trẻ nhỏ thiếu nhi cũng đã ở mức tương đối khó.


Vì vậy, hồ hết dạng bài tập tiếng Anh đến trẻ em lớp 4 đã bắt đầu nâng cao dần sẽ giúp các em nâng cao tiếng Anh của mình. Khi làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh các em đề nghị đặc biệt chú ý đến ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và các từ vựng giờ đồng hồ Anh, từ bỏ mới phải học.

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án đến trẻ em

Trong bài xích tập học tập tiếng Anh lớp 4 bên dưới đây, khansar.net sẽ gửi tới chúng ta và những em bài tập tiếng Anh lớp 4 nghỉ ngơi mức dễ dàng và mọi phần bài bác thi giờ đồng hồ Anh của một số trong những trường học tập giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả nhất.

*

Bài 1: Chọn lời giải thích hợp

1.Where are you today?

A. I’m at home. B. I’m from Vietnam. C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students B. There is a teacher C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English?

A. Yes , I can. B. No , she can’t. C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. Orange juice ?

A. Some B. An C. A

5. When is your birthday?

A. It’s in September. B. It’s in September 2nd. C. Your birthday’s in September.

Đáp Án: 1. A 2. A 3. B 4. A 5. C

Bài 2: Nối cột A cùng với cột B theo đáp án đúng

A

B

A -> B

1. What sports vày you like?

A. I am ten

1 -> B

2. Can you draw a picture?

B. I lượt thích football

2->E

3. How old are you?

C. I have it on Tuesday

3-> A

4. When vì you have Vietnamese?

D. I have ten

4-> C

5. How many pens do you have?

E. No, I can't

5-> D


Bài 3: Điền tự vào khu vực trống

1. What vì you bởi .......... Science lessons?

2. There ............. Three maps on the wall.

3. She ............ Like Maths because it's difficult.

4. He come ............... Australia.

5. I can ........... A bike.

Đáp án:

1. In 2. Are 3. Dosen't 4. From 5. Ride

Bài 4: Đặt câu hỏi cho câu trả lời đúng

1. Yes, I'd like some milk. _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. _______________________________

3. Because I like to sing songs. _______________________________

4. There are four books on my desk. _______________________________

5. My pen friend is from America. _______________________________

Đáp Án:

1. Would you like some milk?

2 What subject dose he have on Monday?

3. Why do like those songs?

4. How many book on your desk?

5. Where is your pen friend from?

Bài 5: Viết lại câu

1. Doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. Is / My / classroom / big.

Xem thêm: Theo Định Luật Bảo Toàn Điện Tích Thì Trong Một Hệ Cô Lập, Định Luật Bảo Toàn Điện Tích

____________________________________________

3. Subjects / What / lượt thích / he/ does?

____________________________________________

4. You / vày / lượt thích / Why/ English?

____________________________________________


5. Was / I / in/ April / born.

Đáp Án:

1. This is doll for you

2. My classroom is big

3 . What subject dose he like

4. Why vì you like English

5. I was born in April


Các chúng ta có thể Download một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cho trẻ tiếp sau đây nhé

-Đề đánh giá tiếng Anh lớp 4 1

-Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 2

-Đề bình chọn tiếng Anh lớp 4 3

Trong cỗ tài liệu tiếng Anh mang đến trẻ em nói chung và tài liệu tiếng Anh lớp 4 nói riêng được khansar.net update thường xuyên giúp các em bao gồm thêm nguồn tài liệu học tập tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh lớp 4 tại khansar.net, các em sẽ tiến hành trải nghiệm những bài học kinh nghiệm mới theo từng chủ đề và được nâng cao những kĩ năng nghe, nói, đọc, viết một cách nhanh nhất. Hãy cho các em học tập ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tại khansar.net nhé!


Từ khóa bài xích tập tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé 9 tuổi | giải mã tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho bé xíu 9 tuổi |