Trong bài học hôm nay, khansar.net đã cùng nhỏ nhắn học toán lớp 3 ôn tập những bảng nhân: những thành tố của một phép nhân, các bảng nhân vẫn họcỞ lịch trình toán lớp 2, trẻ đã làm được học các bảng hiền lành 1 mang lại 5 trong phạm vi 10. Đây là nền tảng cơ sở để ship hàng việc tính toán, bởi vì vậy, trẻ đề nghị học kỹ toán lớp 3 ôn tậpcác bảngnhân.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ, nhân chia lớp 3

1. Ôn tập các bảng nhân vẫn học

1.1. Ôn tập về phép nhân

1.1.1. Định nghĩa phép nhân

*

1.1.2. Những thành phía bên trong phép nhân

*

1.2. Các bảng nhân đã học

1.2.1. Những bảng nhân

*

1.2.2. Tính chất chung những bảng nhân vẫn học

*

2. Bài tập vận dụng

2.1. Các dạng bài tập

2.1.1. Vấn đề tính nhẩm

Cách làm: phụ thuộc vào kiến thức về các bảng nhân sẽ học và tính chất: “Tích của một vài hạng với một trong những liền sau bằng tích của số hạng đó nhân với số ngay thức thì trước thêm vào đó số hạng này” để tính nhẩm

Ví dụ:

a) 2 x 5

b) 4 x 8

c) 5 x 5

d) 3 x 8

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

b) 4 x 8 = 32

c) 5 x 5 = 25

d) 3 x 8 = 24

2.1.2. Tính giá trị biểu thức

Cách làm:

Thực hiện nay quy tắc nhân phân chia trước cộng trừ sau và thực hiện từ trái qua phải.

Đối với những biểu thức tất cả chứa vệt ngoặc, cần tiến hành phép tính trong ngoặc trước.

Ví dụ:

a) 2 x 5 + 156 - 100

b) 4 x 7 + 5 x 8

c) 200 - 4 x 4

d) 4 x 2 + 323

Trả lời:

a)

2 x 5 + 156 - 100

= 10 + 156 - 100

= 166 - 100

= 66

b)

4 x 7 + 5 x 8

= 28 + 40

= 68

c)

200 - 4 x 4

= 200 - 16

= 184

d)

4 x 2 + 323

= 8 + 323

= 331

2.1.3. Giải toán

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích tài liệu bài toán.

Bước 2: bắt tắt bài bác toán.

Bước 3: triển khai phép tính phù hợp.

Bước 4: trình diễn bài giải và chất vấn lại.

Xem thêm: Kể Một Câu Chuyện Về Lòng Nhân Hậu, Lớp 4 Ngắn Nhất

Ví dụ: Vừa đơn vị Nam có 4 cành hoa hồng, số hoa cúc vội vàng số huê hồng 5 lần. Tìm kiếm số hoa cúc trong vườn bên Nam?

Trả lời:

Số hoa cúc trong vườn công ty Nam là:

4 x 5 = đôi mươi (bông hoa)

Đáp số đôi mươi bông hoa.

2.2. Bài xích tập

2.2.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4

b) 5 x 6

c) 3 x 7

d) 2 x 9

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 200 - 5 x 5

b) 3 x 7 + 2 x 9

c) 165 + 3 x 2 - 150

d) 50 + 130 - 4 x 9

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 150 - 5 x 9 + 45

b) 300 - 3 x 7 - 2 x 8

c) 4 x 6 + 5 x 7

d) 3 x 8 + 5 x 9

Bài 4: Một can dầu đựng được 5 lít dầu, hỏi 6 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: An có 5 viên bi, tổng số bi của An với Nam cấp số bi của An 5 lần. Hỏi tổng số bi của hai bạn trẻ là bao nhiêu?

2.2.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4 = 16

b) 5 x 6 = 30

c) 3 x 7 = 21

d) 2 x 9 = 18

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a)

200 - 5 x 5

= 200 - 25

= 175

b)

3 x 7 + 2 x 9

= 21 + 18

= 39

c)

165 + 3 x 2 - 150

= 165 + 6 - 150

= 171 - 150

= 21

d)

50 + 130 - 4 x 9

= 50 + 130 - 36

= 180 - 36

= 144

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a)

150 - 5 x 9 + 45

= 150 - 45 + 45

= 105 + 45

= 150

b)

300 - 3 x 7 - 2 x 8

= 300 - 21 - 16

= 279 - 16

= 263

c)

4 x 6 + 5 x 7

= 24 + 35

= 59

d)

3 x 8 + 5 x 9

= 24 + 45

= 69

Bài 4:

6 can như vậy đựng được số lít dầu là:

5 x 6 = 30 (lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 5:

Tổng số bi của hai bạn là:

5 x 5 = 25 (lít)

Đáp số: 25 lít dầu

3. Bài tập thực hành toán lớp 3 ôn tập những bảng nhân

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 2 x 9

b) 3 x 8

c) 4 x 5

d) 6 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 345 - 6 x 9

b) 120 + 4 x 3 + 5 x 7

c) 56 + 5 x 9 - 56

d) 236 + 3 x 8 - 100

Bài 3: Tìm y

a) y : 2 = 5

b) y : 5 = 6

c) y : 4 = 8

d) y : 3 = 9

Bài 4: ngày qua mẹ bán được 5 mét vải, bây giờ mẹ bán được gấp 6 lần số vải vóc hôm qua. Hỏi lúc này mẹ bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5: Một giỏ tất cả 4 trái cam. Hỏi 7 giỏ như thế có bao nhiêu quả cam?

3.2. Đáp án

Bài 1:

a) 18

b) 24

c) 20

d) 48

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 291

b) 167

c) 45

d) 160

Bài 3:

a) y = 10

b) y = 30

c) y = 32

d) y = 27

Bài 4: 30 mét vải

Bài 5: 28 trái cam

Bài viết bên trên đây, khansar.net đã share tất cả những kiến thức về toán lớp 3 ôn tập các bảnnhân để bé bỏng nắm có thể và sẵn sàng chuẩn bị tiếp thu học thức mới!