1. Từ bỏ khóa (keyword) trong Python

Từ khóa (keyword) là các từ (word) được dành riêng trong Python. Họ không thể thực hiện từ khóa để tại vị tên biến, tên hàm hoặc ngẫu nhiên định danh (identifier) như thế nào khác. Chúng được sử dụng để xác minh cú pháp và cấu tạo của ngôn ngữ Python. Trong Python, những từ khóa tất cả sự riêng biệt chữ hoa và chữ thường.Với phiên bạn dạng Python 3.10.2 có toàn bộ 35 trường đoản cú khóa. Tất cả các từ khóa bên cạnh True, False với None hầu như ở dạng văn bản thường. Chúng ta có thể sử dụng lệnh help(“keywords”) trong trình thông dịch Python giúp thấy danh sách tất cả các tự khóa trong Python.

Bạn đang xem: Các câu lệnh trong python


*

Bên bên dưới là bảng các keyword vào Python 3.10.2.
Falseawaitelseimportpass
Nonebreakexceptinraise
Trueclassfinallyisreturn
andcontinueforlambdatry
asdeffromnonlocalwhile
assertdelglobalnotwith
asyncelififoryield

2. Định danh (identifier) vào Python

Định danh (identifier) là tên được đặt cho các thực thể như lớp, hàm, biến,… Định danh giúp biệt lập thực thể này với thực thể khác.Những quy tắc khi để tên định danh1. Thương hiệu định danh tất cả thể bao gồm các chữ thường (a mang đến z), chữ hoa (A đến Z), chữ số (0 cho 9), vết gạch bên dưới _. Ví dụ, myClass, var_1 print_this_to_screen là các tên định danh thích hợp lệ.2. Tên định danh ko được bắt đầu bằng một chữ số. Ví dụ, tên định danh 1variable không hợp lệ nhưng variable1 thì đúng theo lệ.3. Không được đặt tên định danh tương tự với trường đoản cú khóa (keyword).4. Ko được sử dụng những ký hiệu quan trọng đặc biệt như !,
, #, $,%,…
trong tên định danh.5. Tên định danh có thể có độ lâu năm bất kỳ.Một số lưu ý cần nhớ– Python rành mạch chữ hoa với chữ thường. Bởi đó, tên định danh VaRiable với variable là khác nhau.– nên được sắp xếp tên định danh có chân thành và ý nghĩa và dễ nhớ. Thay bởi đặt tên định danh của trở nên là c = 10 thì có thể đặt là count = 10. Lúc này, thương hiệu định danh của đổi mới sẽ rõ nghĩa rộng và cho thấy thêm biến count là 1 trong biến dùng để lưu một giá trị đếm.– các từ trong một tên định danh hoàn toàn có thể được nối với nhau bởi vì dấu gạch ốp dưới. Ví dụ như this_is_a_long_variable.– thương hiệu định danh không bao gồm ký tự khoảng trắng. Ví dụ, thương hiệu định danh count a là không phù hợp lệ nhưng lại counta thì hòa hợp lệ.

3. Câu lệnh (statement) trong Python

Python đang thông dịch từng câu lệnh (statement) để thực thi. Một statement trong Python thường xuyên được viết trong một dòng. Họ không cần thiết phải thêm dấu chấm phẩy ; vào thời gian cuối mỗi câu lệnh. Ví dụ:a = 5b = 10print("Sum = ", a + b)Chúng ta hoàn toàn có thể viết một câu lệnh trên những dòng bằng cách sử dụng phù hợp các cam kết tự như ký kết tự thường xuyên dòng (), vết ngoặc đơn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn .a = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9a = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)colors = <"red", "blue", "green">Chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt những câu lệnh trong một dòng bằng phương pháp sử dụng dấu chấm phẩy ; như sau:a = 1; b = 2; c = 3

4. Thụt đầu loại (indentation) trong Python

Python sử dụng thụt đầu chiếc (indentation) để có mang một khối lệnh (code block) như thân hàm, thân vòng lặp,… Lưu ý: Python không áp dụng dấu ngoặc nhọn mang lại code block như những ngôn ngữ C/C++, Java,… Ví dụ:for i in range(1,11): print(i) if i == 5: breakTrong Python, 4 khoảng trắng được sử dụng cho thụt đầu cái và được ưu tiên hơn những tab. Nếu chúng ta sử dụng indentation không đúng mực thì công tác sẽ báo lỗi IndentationError.

Xem thêm: Cách Mở Bluetooth Trên Laptop Win 8 /10, Cách Bật Mở Bluetooth Trên Laptop Win 7, 8, 10

5. Ghi chú (comment) vào Python

Ghi chú (comment) được sử dụng để giải thích code đang tiến hành những gì. Việc này rất đặc trưng khi đọc lại source code, gia hạn chương trình sau này. Sử dụng ký hiệu hash (#) để ban đầu viết bình luận trong Python. Trình phiên dịch Python sẽ bỏ lỡ comment bước đầu từ ký hiệu hash (#) cho đến khi chạm mặt ký tự ban đầu dòng mới.#This is a comment#print out Helloprint("Hello")Comment trên những dòngChúng ta có thể viết bình luận trên những dòng, mỗi dòng bước đầu bằng cam kết tự hash (#). Hoặc một biện pháp khác để bình luận trên những dòng bằng cách sử dụng dấu nháy ”’ hoặc “””. Ví dụ:#This is a comment#print out Helloprint("Hello")"""This is also aperfect example ofmulti-line comments"""print("Hello World!")"""This is also aperfect example ofmulti-line comments"""print("Hello World!")

6. Khối lệnh (code block) trong Python

Một hoặc nhiều câu lệnh (statement) hoàn toàn có thể tạo thành một khối lênh (code block). Các khối lệnh thường chạm mặt trong Python như những lệnh vào lớp (class), hàm (function), vòng lặp (loop),… Python thực hiện thụt đầu chiếc (indentation) để ban đầu định nghĩa, phân bóc tách một code block với các code block khác. Ví dụ:
*

7. Docstring vào Python

Docstring là viết tắt của từ bỏ documentation string, lâm thời dịch là chuỗi tài liệu trong Python. Docstring là chuỗi ký kết tự mở ra ngay sau thời điểm định nghĩa của một phương thức, lớp hoặc module. Thực hiện dấu nháy “”” để viết docstring. Ví dụ:def double(num): """Function to lớn double the value""" return 2*numChúng ta rất có thể truy cập docstring với thuộc tính __doc__. Ví dụ:def double(num): """Function to double the value""" return 2*numprint(double.__doc__)Kết quảFunction khổng lồ double the valueDocstring thực chất là comment. Các bạn nên viết docstring, nhất là khi viết những API hoặc các gói thư viện. Chúng sẽ giúp cho các lập trình viên thực hiện API hoặc thư viện của người sử dụng dễ dàng hơn.
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Đặc điểm của biến đổi (variable) với hằng (constant) trong Python >>