Trắc nghiệm hóa học 11 bài xích 28: Bài thực hành thực tế số 3 phân tích định tính nguyên tố và Điều chế và đặc điểm của metan


Bạn đang xem: Các chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau

* lý giải giải

- các chất đồng đẳng của nhau là:

+ a; d;e (là những anken)

+ a; d;g

+ b;d;e

+ b; d; g

+ c; h và h; i (là những ankan)

- các chât đồng phân của nhau là:

+ a; b vì đều phải có CTPT C4H8

+ e; g vì đều phải có CTPT C5H10

+ c; i vì đều phải sở hữu CTPT C5H12


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được call là "khoa học trung tâm" bởi vì nó là cầu nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như đồ lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần đến năm cuối cấp đề nghị học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe các đến kim chỉ nan sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy từ tin và tìm dần dần điều mà mình thích là sau đây nhé!

*Xem thêm: Tính Ph Dung Dịch Hcl 0 01M Có Ph Bằng 2, Tính Ph Dung Dịch X Gồm Hcl 0,01M Và H2So4 0,02M

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã bớt giáGiải Hóa học