Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 3

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để càng ngày học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của khansar.net:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta đem chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: trường hợp biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ nhiều năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích s hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài các cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang cùng độ dài 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao rồi đem phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta đem chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một con đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh có chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị dao động là 3,14r: bán kính mặt dưới hình nón với bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới đáy hình nón. Vị diện tích mặt dưới là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: bán kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Lắp Lỗ Châu Mai Là Gì? Lấy Thân Mình Lấp Lỗ Châu Mai Là Ai

h: là con đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
tải về
601
Lượt tải: 12.984 Lượt xem: 538.151 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Toán tè học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA