Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, cân, thường xuyên và bài tập

Bài viết hôm nay, trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ ra mắt đến chúng ta công thức hệ thức lượng vào tam giác vuông, cân, hay và các dạng bài tập thường xuyên gặp. Hãy dành thời gian tò mò để nắm chắc thêm chuyên đề Hình học tập 12 vô cùng qua trọng này các bạn nhé !

I. CÔNG THỨC HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG


1. Những hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông

Bạn sẽ xem: phương pháp hệ thức lượng vào tam giác vuông, cân, hay và bài xích tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC LUYỆN TẬP THÊM

Bài 1: Cho ∆ABC vuông trên A. Biết ABAC=57. Đường cao là AH = 15cm. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, hãy tính HB, HC.

Bạn đang xem: Các công thức trong tam giác vuông

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trong số đó AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác AD, mặt đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ con đường cao AH, tính chu vi ∆ABC biết AH = 14cm, HBHC=14

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gồm đường cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm. Tính độ lâu năm AH.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm cạnh BD là phân giác góc B. Biết rằng AD = 2cm; BD = 12 cm. Tính độ lâu năm cạnh BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC , Góc B = 60 độ, BC = 8cm; AB + AC = 12cm. Tính độ nhiều năm cạnh AB.

Bài 7: Cho hình thang cân nặng ABCD. Trong số đó có đáy khủng của hình thang là CD = 10cm, đáy nhỏ bằng con đường cao, đường chéo vuông góc với ở bên cạnh của hình thang. Tính độ dài đường cao của nó.

Bài 8: 

a. đến tam giác ABC bao gồm Góc B = 60 độ, Góc C = 50 độ, ?? = 35?? . Tính diện tích tam giác ABC.

b. Cho tứ giác ABCD gồm góc A = Góc D = 90 độ, Góc C = 40 độ, ?? = 4??, ?? = 3??. Tính diện tích s tứ giác ABCD.

c. Mang lại tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại địa chỉ O. Cho thấy thêm ?? = 4, ?? = 5, Góc AOB = 50 độ. Tính diện tích s tứ giác ABCD bằng hàm thức lượng giác.

Bài 9: Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ mặt đường cao AH, chu vi tam giác AHB = 40cm, chu vi ∆ACH = 5dm. Tính cạnh BH, CH với chu vi ∆ABC.

Bài 10: Chu vi của một tam giác bởi 120cm. Độ dài những cạnh tỉ lệ theo lần lượt với 8, 15, 17.

 a) minh chứng đó là một trong những tam giác vuông.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí Tiếp Theo ), Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Tiếp)

b) Tính khoảng cách từ giao điểm tía đường phân giác đến mỗi cạnh của tam giác.