Nêu mọi điểm chung và riêng rẽ của giải pháp mạng tứ sản Anh rứa kỉ XVII, cuộc chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ và giải pháp mạng bốn sản Pháp cuối nỗ lực kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: Các cuộc cách mạng tư sản


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS thời kì cận đại đều sở hữu điểm bình thường là hy vọng đánh đổ cơ chế phong kiến nhằm mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS thời kì cận đại

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh cố kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh làm việc Bắc Mĩ

Cách mạng bốn sản Pháp cuối nạm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ cơ chế phong kiến siêng chế.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Lật đổ nền giai cấp của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản Bắc Mĩ phạt triển.

- Xóa bỏ cơ chế quân công ty chuyến chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , nhà nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, cuộc chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- tùy chỉnh chế độ quân chủ lập hiến.

- giải phóng Bắc Mĩ ngoài sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- góp thêm phần thúc đẩy biện pháp mạng phòng phong con kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh của dân chúng Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu ráng kỉ XIX.

Xem thêm: 8 Bài Phân Tích Bài Sang Thu Của Hữu Thỉnh, Phân Tích Bài Thơ Sang Thu Của Hữu Thỉnh

- Lật đổ nền quân chủ siêng chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.