Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương team Oxi, lưu lại huỳnh

Với cách thức giải các dạng bài bác tập chương team Oxi, lưu huỳnh Hoá học tập lớp 10 tổng hợp những dạng bài bác tập, bài bác tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập team Oxi, lưu hoàng từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương oxi lưu huỳnh

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Oxi, giữ huỳnh

Bài 1. trong những những thông số kỹ thuật electron dưới đây, thông số kỹ thuật electron nghỉ ngơi trạng thái cơ bạn dạng của diêm sinh là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1

B. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 2. rất có thể điều chế O2bằng biện pháp phân huỷ KMnO4, KClO3, H2O2. Nếu như lấy và một lượng các chất trên mang phân huỷ trọn vẹn thì thể tích oxi vào cùng điều kiện thu được

A. Tự KMnO4 là béo nhất

B. Tự KClO3 là bự nhất

C. Từ H2O2 là to nhất

D. Bằng nhau

Hướng dẫn:

PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

2H2O2 2H2O + O2

KClO3 KCl + 3O2

⇒ chọn B

Bài 3. Khoanh tròn vào 1 chữ A hoặc B, C, D trước câu trả lời đúng.

Dẫn khí H2S đi qua dung dịch các thành phần hỗn hợp KMnO4 với H2SO4 phân biệt dung dịch:

A. Không có sự biến đổi gì

B. Thành dung dịch trong suốt, không màu

C. Hỗn hợp màu tím vẩn đục

D. Màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có kết tủa màu sắc vàng

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D

Bài 4. Khí oxi gồm lẫn tương đối nước. Chất rất tốt dùng để bóc hơi nước khỏi oxi là:

A.Vôi sống (CaO)

B. Đồng (II) sunfat khan (CuSO4)

C. Axit sunfuric sệt (H2SO4)

D. Hỗn hợp natri hiđroxit (NaOH)

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 5. cấu hình electron nào không đúng với thông số kỹ thuật electron của anion X2-của các nguyên tố team VIA?

A. 1s22s22p4. B. 1s22s22p6.C. 3s23p6. D. 4s24p6.

Hướng dẫn:

Cấu hình e của X là <…>..s2…p4⇒Anion X2- thừa nhận thêm 2e có cấu hình là <…>...s2…p6

⇒ lựa chọn A

Bài 6. O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất cực tốt để loại bỏ Cl2 là

A. H2O. B. KOH. C. SO2. D. KI.

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 7. Ở trạng thái kích thích cao nhất, nguyên tử lưu giữ huỳnh có thể có tối đa từng nào electron độc thân?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 6.

Hướng dẫn:

⇒ chọn D

Bài 8: vạc biểu như thế nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của giữ huỳnh?

A. Ở ánh sáng cao, S tác dụng với nhiều kim loại và biểu hiện tính oxi hóa.

B. Ở ánh nắng mặt trời thích hợp, S tác dụng với đa số các phi kim và trình bày tính oxi hóa

C. Hg làm phản ứng cùng với S tức thì ở ánh sáng thường.

D. S vừa có tính khử vừa tất cả tính oxi hóa.

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn B ( Khi công dụng với phi kim, S mô tả tính khử).

Bài 9: cho những chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu hỗn hợp brom là:

A. CO2B. SO3C. SO2D. Cl2

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 10: Để phân biệt khí oxi và ozon, rất có thể dùng hóa chất là:

A. Hồ nước tinh bột.B. Đồng kim loại

C. Khí hiđro D. Hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột

Hướng dẫn:

⇒ chọn D

Bài 11: vào hợp hóa học nào nguyên tố lưu hoàng không thể thể hiện tính oxi hóa?

A. SO2B. H2SO4C. KHSD. Na2SO3

Hướng dẫn:

⇒ chọn C (S2- là số oxh thấp tuyệt nhất của S nên có thể thể hiện nay tính khử)

Bài 12: lưu huỳnh đioxit hoàn toàn có thể tham gia các phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O (2).

Câu làm sao sau đây mô tả không đúng tính chất của những chất một trong những phản ứng trên?

A. Bội phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

B. Phản nghịch ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Làm phản ứng (1): SO2 là hóa học khử, Br2 là chất oxi hóa.

D. Phản bội ứng (1): Br2là chất oxi hóa, làm phản ứng (2): H2S là hóa học khử

Hướng dẫn:

⇒ chọn A

Bài 13: X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong team A. Thông số kỹ thuật electron kế bên cùng của X là 2p4. Vậy địa điểm của X và Y vào bảng hệ thống tuần trả là

A. X nằm trong chu kì 3, đội VA; Y ở trong chu kì 3, nhóm VIA

B. X thuộc chu kì 2, team VA; Y ở trong chu kì 3, nhóm VIA

C. X nằm trong chu kì 2, team VIA; Y ở trong chu kì 3, đội VIA.

D. X ở trong chu kì 2, đội IVA; Y trực thuộc chu kì 3, nhóm IVA

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 14: Câu nào sau đây không diễn đạt đúng tính chất của những chất?

A. H2O với H2O2 cùng có tính oxi hóa, tuy nhiên H2O có tính thoái hóa yếu hơn.

B. H2SO3 cùng H2SO4 cùng gồm tính oxi hóa, tuy thế H2SO4 tất cả tính oxi hóa mạnh khỏe hơn

C. O2 với O3 cùng gồm tính oxi hóa, nhưng O3 tất cả tính oxi hóa bạo dạn hơn.

D. H2S với H2SO4 cùng bao gồm tính oxi hóa, nhưng mà H2SO4 có tính thoái hóa yếu hơn

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D ( H2S chỉ trình bày tính khử)

Bài 15: trong những câu tiếp sau đây câu nào ko đúng:

A. Hỗn hợp H2SO4 loãng là một axit mạnh.

B. Đơn chất lưu huỳnh chỉ mô tả tính khử trong số phản ứng hoá học.

C. SO2 vừa biểu hiện tính oxi hoá, vừa diễn đạt tính khử.

D. Ion S2- chỉ trình bày tính khử, không biểu đạt tính oxi hoá

Hướng dẫn:

⇒ chọn B

Bài 16: Trong bội nghịch ứng: 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O. Diêm sinh đóng phương châm là

A. Hóa học khử

B. Ko là hóa học oxi hóa cũng không là hóa học khử

C. Là chất oxi hóa nhưng mà đồng thời cũng là hóa học khử

D. Chất oxi hóa

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 17: các hợp chất của dãy nào vừa thể hiện tính oxi hóa vừa biểu lộ tính khử:

A. H2SO4, H2S, HCl

B. H2S, KMnO4, HI

C. Cl2O7, SO3, CO2

D. H2O2, SO2, FeSO4

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D ( H2S, HI chỉ biểu đạt tính khử ; Cl2O7, SO3chỉ biểu thị tính oxi hóa).

Bài 18: một trong những chất sau, câu nào không nên khi nói tới tính chất hóa học của ozon?

A. Ozon oxi hóa tất cả các sắt kẽm kim loại kể cả Au và Pt

B. Ozon thoái hóa Ag thành Ag2O

C. Ozon kém bền hơn oxi

D. Ozon thoái hóa ion I-thành I2

Hướng dẫn:

⇒ chọn A

Bài 19: trong những câu sau, câu làm sao sai:

A. Oxi tan các trong nước.

B. Oxi nặng rộng không khí

C. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

D. Oxi là chất lúc không màu, không mùi, không vị

Hướng dẫn:

⇒ chọn A( Khí oxi ít tan vào nước)

Nhận biết oxi, ozon, giữ huỳnh, SO2, SO3, H2S

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Các cách làm một bài nhận biết:

- Trích chủng loại thử.

- cần sử dụng thuốc thử.

- Nêu hiện tượng.- Viết phương trình phản bội ứng.

Lưu ý: trường hợp hai mẫu mã thử gồm cùng tính chất, khi đến thuốc thử vào nhận biết thì hiện tượng kỳ lạ sẽ trùng nhau, lúc đó ta tách bóc chúng thành một nhóm, đầy đủ mẫu thử khác không giống hiện tượng bóc tách thành đội khác và thường xuyên sử dụng bảng phân biệt theo đồ vật tự sau

Bảng : nhận ra O2, O3, S và các hợp chất

*
*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có hai bình lẻ tẻ hai khí oxi và ozon. Trình bày phương thức hóa học để khác nhau hai khí đó.

Hướng dẫn:

Dẫn lần lượt nhì khí vào 2 hỗn hợp KI (chứa sẵn một ít tinh bột) nếu dung dịch có màu xanh xuất hiện thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ nước tinh bột → xanh

Khí sót lại không làm đổi màu là oxi.

Ví dụ 2: gồm 4 lọ, từng lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận thấy dung dịch đựng trong những lọ bằng phương thức hóa học. Viết các phương trình hóa học xẩy ra (nếu có).

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm mẫu thử, mang lại quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, mẫu thử nào quỳ tím hóa đỏ là HCl.

Cho vài ba giọt dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu thử cón lại, chủng loại thử nào tạo nên kết tủa white là ống nghiệm đựng Na2SO4.

Na2SO4+ BaCl2 → NaCl + BaSO4↓

Cho vài ba giọt dung dịch Na2SO4 (đã biết) vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu mã nào gồm kết tủa white là dung dịch Ba(NO3)2

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓

Còn lại hỗn hợp NACl, hoàn toàn có thể khẳng định bằng dung dịch AgNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Ví dụ 3: Trình bày phương pháp hóa học nhận ra các hỗn hợp sau:Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu mã thử

Cho hỗn hợp H2SO4 thứu tự vào những mẫu thử trên

- mẫu mã thử tạo nên kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- mẫu thử không có hiện tượng gì là NaCl

- chủng loại thử sinh sản khí bám mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- chủng loại thử tạo khí mùi hương hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- mẫu mã thử chế tạo khí không màu, ko mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑+ H2O

Ví dụ 4: cho những dung dịch ko màu của các chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã mang đến bằng cách thức hóa học mà không dùng thêm hóa chất nòa khác làm cho thuốc thử. Viết phương trình hóa học giả dụ có.

Hướng dẫn:

Lấy mỗi dung dịch một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm tất cả đánh số. Mang lại lầ lượt từng dung dịch vào những dung dịch còn lại, hiện tượng lạ thí nghiệm được ghi vào bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO32Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Có tứ lọ mất nhãn đựng bốn dung dịch K2SO3, K2SO4, (NH4)2SO3, (NH4)2SO4. Bằng cách thức hóa học, hãy nhận ra các dung dịch này.

Lời giải:

Đáp án:

- Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu mã thử cho từng thí nghiệm.

- Lần lượt bé dại dung dịch HCl vào những mẫu thử. Hai mẫu mã thử tất cả khí bay ra K2SO3, (NH4)2SO4 (nhóm 1) theo bội nghịch ứng:

K2SO4 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2↑

(NH4)2SO3 + 2HCl → 2NH4Cl + SO2↑ +H2O

Hai mẫu mã thử sót lại không hiện tượng gì (nhóm 2).

- nhỏ dại tiếp dung dịch NaOH theo lần lượt vào nhì nhóm mẫu mã thử, mẫu mã thử có khí bay ra (NH4)2SO3 (đối với team 1) và (NH4)2SO4 (đối với nhóm 2) theo phản ứng:

(NH4)2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

Từ kia suy ra chất sót lại ở từng nhóm.

Câu 2. Có tư dung dịch A, B, C, D chứa các chất NaOH, HCl, H2SO4, H2O (không theo trang bị tự trên). Lần lượt đến quỳ tím với dung dịch BaCl2 vào tư dung dịch này và thấy:

A: có tác dụng quỳ tím hóa đỏ và chế tạo ra kết tủa trắng.

B: làm cho quỳ tím hỏa xanh với không tạo ra kết tủa.

C: không thay đổi màu sắc quỳ tím và không tạo ra kết tủa.

D: có tác dụng quỳ tím hóa đỏ cùng không tạo ra kết tủa.

Tìm A, B, C, D. Giải thích, viết làm phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

- A có tác dụng quỳ tím hóa đỏ và tạo thành kết tủa white là H2SO4

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

- B làm cho quỳ tím hóa xanh với không chế tác kết tủa là NaOH.

- C không thay đổi màu sắc quỳ tím cùng không tạo ra kết tủa là H2O.

- D có tác dụng quỳ tím hóa đỏ cùng không sản xuất kết tủa là HCl.

Câu 3. Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận ra các khí: CO2, SO2, SO3.

Lời giải:

Đáp án:

- cho qua hỗn hợp Br2 nhận biết SO2 do làm phai và nhạt màu nâu của hỗn hợp brom:

Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- cho qua hỗn hợp BaCl2 nhận thấy SO3 vì chưng tạo kết tủa màu trắng:

BaCl2 + SO3 + H2O → BaSO4↓ + 2HCl

- còn lại là CO2.

Câu 4. Làm ráng nào nhằm tinh chế khí H2 trong tất cả hổn hợp khí CO2 + H2.

Lời giải:

Đáp án:

Cho các thành phần hỗn hợp vào dung dịch Ca(OH)2 thì CO2 bị giữ lại lại vì phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Như vậy nhận được H2.

Câu 5. Trình bày phương pháp hóa học nhận thấy các dung dịch sau: Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Lời giải:

Đáp án:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu mã thử

Cho dung dịch H2SO4 thứu tự vào các mẫu test trên

- mẫu mã thử sinh sản kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- mẫu thử không tồn tại hiện tượng gì là NaCl

- mẫu mã thử chế tạo khí bám mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- mẫu mã thử tạo khí mùi hương hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- chủng loại thử tạo ra khí ko màu, không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Chú ý: nếu không nhận biết được bằng mùi khí H2S với SO2 thì rất có thể phân biệt ba khí bằng cách sau:

- Dẫn 3 khí theo lần lượt qua hỗn hợp CuSO4 , khí chế tạo ra kết tảu màu đen là H2S.

H2S + CuSO4 → CuS↓(đen) + H2SO4

- Dẫn nhì khí sót lại qua dung dịch nước brom, khí nào làm mất đi màu nước brom là SO2:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- Khí còn sót lại là CO2

Câu 6. cho các dung dịch không màu của những chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt những dung dịch đã mang lại bằng phương thức hóa học nhưng mà không sử dụng thêm hóa chất nòa khác làm cho thuốc thử. Viết phương trình hóa học ví như có.

Lời giải:

Đáp án:

Lấy mỗi dung dịch một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm gồm đánh số. đến lầ lượt từng hỗn hợp vào những dung dịch còn lại, hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm được ghi vào bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO3)2Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

Nhận xét:

Ở hỗn hợp nào không có hiện tượng gì thì đó là dung dịch NaCl

- dung dịch nào có một trường thích hợp thoát khí và 1 trường thích hợp kết tủa là K2CO3:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑(1)

K2CO3 + Ba(NO3)2 → KNO3 + BaCO3↓(2)

- Dung dịch có một tường vừa lòng kết tủa là dung dịch Na2SO4

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓(3)

- hỗn hợp nào có một trường thích hợp thoát khí là dung dịch HCl (phương trình (1)).

- hỗn hợp nào tất cả 2 trường hòa hợp kết tủa là hỗn hợp Ba(NO3)2 (phương trình (2) cùng (3)).

Hoàn thành phản nghịch ứng hóa học Oxi, giữ huỳnh

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

- buộc phải nắm chắc chắn các tính chất hóa học tập về oxi, ozon, giữ huỳnh, những hợp hóa học của bọn chúng để thấy được quan hệ giữa các chất

- cùng với những bài ẩn tên chất yêu cầu tìm chất cân xứng và viết phương trình nên lựa chọn những chât tương xứng với những trạng thái oxi hóa của lưu huỳnh trong sơ đồ. Quy trình làm tăng tinh thần oxi hóa những nguyên tố sulfur cầ sàng lọc cho tác dụng với chất tất cả tính oxi hóa. Ngược lại quá trình làm giảm trạng thái lão hóa của nguyên tố giữ huỳnh bắt buộc lựa lựa chọn cho tác dụng với chất gồm tính khử.

Xem thêm: Hàm Số Mũ Và Lôgarit 12 Bài 4: Hàm Số Mũ Hàm Số Lôgarit, Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy viết những phương trình hóa học màn trình diễn sự đổi khác số oxi hóa của các nguyên tố lưu huỳnh theo sơ vật sau:

*

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 2: Viết những phương trình bội nghịch ứng theo chuỗi thay đổi sau:

KClO3 → O2 → O3 → O2 → ZnO → ZnSO4

FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Hướng dẫn:

a) 2KClO3 2KCl + 3O2

3O2

*
2O3

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O2 + 2Zn → 2ZnO

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

b) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

2H2S + O2 thiếu hụt 2S + 2H2O

S + O2 SO2

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2SO4 + SO2

Ví dụ 3: ngừng sơ đồ thay đổi sau:

*
*

Hướng dẫn:

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4 sệt + 2Fe Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

S + H2 H2S↑ (A) (mùi trứng thối)

S + O2 SO2 (B)

S + fe FeS (E)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(X)⇒ S,(D) ⇒ H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

(Y) ⇒ HBr, (Z) ⇒ H2SO4

FeS + 2HBr → FeBr2 + H2S↑

(G) ⇒ FeBr2 (A) ⇒ H2S

Hoặc FeS + H2SO4 → FeSO4+ H2S↑

(G)⇒ FeSO4 (A) ⇒ H2S

Ví dụ 4: Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau, ghi rõ đk nếu có:ZnS → H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → HCl → Cl2 → KClO3 → O2

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

2H2S + O2 thiếu → 2S + 2H2O

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3

SO3+ H2O → H2SO4

H2SO4 đặc + NaCl tinh thể → NaHSO4 + HCl

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 6KHO

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

2KClO3

*
2KCl + 3O2

Ví dụ 5. Viết những phương trình hóa học màn trình diễn sự biến đổi số thoái hóa của nguyên tố lưu hoàng theo sơ đồ gia dụng sau:

*

Hướng dẫn:

+) S-2 → S0: 2H2S + O2 thiếu hụt → 2S + 2H2O

+) S0 → S-2: H2 + S H2S↑

+) S0 → S+4: S + O2 S2

+) S+4 → S0: 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

+) S+4 → S+6: SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 +) S+6 → S+4: Cu + 2H2SO4 quánh CuSO4 + SO2 + H2O

+) S0 → S+6: S + 3F2 → SF6

+) S+6 → S0: 3Zn + 4H2SO4 quánh 3ZnSO4 + S + 4H2O

+) S-2 → S+6: H2S+ 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

+) S+6 → S2-: 4Mg + 5H2SO4 sệt 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Nhận xét: với dạng bài xích này nên lựa chọn những chât tương xứng cho phù hợp với những trạng thái thoái hóa của lưu huỳnh trong sơ đồ. Quá trình làm tăng tâm trạng oxi hóa những nguyên tố lưu huỳnh cầ gạn lọc cho tác dụng với chất có tính oxi hóa. Ngược lại quy trình làm sút trạng thái oxi hóa của nguyên tố lưu giữ huỳnh yêu cầu lựa lựa chọn cho tác dụng với chất gồm tính khử.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau:FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

2H2S + O2thiếu ---V2O5→ 2S + 2H2O

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + SO2 + H2O

Câu 2. khẳng định các chất và kết thúc các phương trình phản ứng sau:

FeS + A → B (khí) + C

B + CuSO4 → D↓ đen + E

B + F → G↓ quà + H

C + J khí → L

L + KI → C + M + N

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

(A) (C) (B)

H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4

(D)(E)

2H2S + SO2 → 2S↓ + 2H2O

(F) (G) (H)

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(J) (L)

2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

(M) (N)

Câu 3. ngừng sơ đồ biến đổi sau:

*

Lời giải:

Đáp án:

S + O2 → SO2 (A)

*

SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4(đ) + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 4. Viết phương trình phản bội ứng theo chuỗi biến đổi sau:

KMnO4 → Cl2 → NaClO3 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

O2 + S → SO2

*

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 5. Cặp làm phản ứng nào sau đây cho thấy thêm lưu huỳnh vừa có tính khử vừa tất cả tính oxi hóa?

A. S + H2 → H2S; S + Cu → CuS

B. S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O; S + 2Na → Na2S

C. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 3H2O; S + O2 → SO2

D. S+ 3F2 → SF6 ; S + O2 → SO2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. lưu giữ huỳnh tính năng với natri hidroxit đặc, nóng:

S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O

Trong làm phản ứng trên, phần trăm số nguyên tử sulfur bị khử cùng số nguyên tử sulfur bị lão hóa là: