Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua các dạng bài tập cơ bản và cải thiện qua những bài tập tất cả lời giải.

Trong chuyên đề này còn có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt. Các em để ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng việc một giải pháp linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC hai VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC bố VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Các dạng phương trình lượng giác


Xem thêm: Những Bài Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 3 Hay Nhất 2022

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*