Bài 1 : Tuổi bố và tuổi con cộng lại là 58 tuổi. Ba hơn bé 38 tuổi. Hỏi cha bao nhiêu tuổi , con bao nhiêu tuổi ?

Nhận xét :

tuổi bố tuổi bé = 58 tuổituổi bố – tuổi con = 38 tuổi

—————– Giải. —————-–

Số tuổi của bố :

(58 38) : 2 = 48 tuổi.

Bạn đang xem: Các dạng toán tổng hiệu lớp 4

Số tuổi của bé :

58 – 48 = 10 tuổi.

Đáp số : 48 tuổi với 10 tuổi.

Bài 2 : Một lớp tất cả 48 học tập sinh. Số học viên trai hơn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học tất cả bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học viên gái ?

Nhận xét :

số học sinh trai số học viên gái = 48 học tập sinh.số học sinh trai – số học viên gái = 4 học tập sinh.

—————– Giải. —————–

số học viên gái là :

(48 – 4) : 2 = 22 học sinh.

số học viên trai là :

48 – 22 = 26 học sinh.

Đáp số : 26 học sinh trai cùng 22 học sinh gái.

Bài 3 : Cả hai lớp 4A cùng 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây ?

Nhận xét :

số cây lớp 4A số cây lớp 4B = 600 câysố cây lớp 4B – số km lớp 4A = 50 cây

—————– Giải. —————–

Số cây lớp 4A trồng được là :

(600 – 50) : 2 = 275 cây.

Số cây lớp 4B trồng được là :

600 – 275 = 325 cây.

Đáp số : 275 cây cùng 325 cây.

==============================================

Văn ôn – Võ luyện: 

Dạng 1 toán tổng – hiệu (ẩn tổng):

Bài 1: Một miếng khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 11m tính diện tích hình chữ nhật.

Phân tích :

chiều lâu năm – chiều rộng = 11m chu vi 102m . Dựa vào công thức chu vi hình chữ nhật , ta tìm kiếm được : tổng = phân nửa chu vi.

—————– Giải. —————–

nửa chu vi hình chữ nhật :

102 : 2 = 51m.

chiều rộng của hình chữ nhật là :

(51 – 11) : 2 = 20m.

chiều lâu năm của hình chữ nhật là :

51 – trăng tròn = 31m.

diện tích hình chữ nhật là :

31 x trăng tròn = 620 m2 .

Đáp số : 620 m2 .

Dạng 2 toán tổng – hiệu (ẩn hiệu):

Bài 2: Bố hơn con 31 tuổi, hiểu được 4 năm nữa tổng số tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? ba bao nhiêu tuổi?

Phân tích :

Dựa vào đặc điểm về thời hạn (tuổi) : hiệu số tuổi của hai người luôn luôn luôn không thay đổi tại phần đa thời điểm.

Ở 4 năm nữa :

tuổi cha tuổi bé = 51 tuổi.

tuổi ba – tuổi con = 31 tuổi.

—————– Giải. —————–

Sau 4 năm nữa, hiệu số tuổi của hai bố con luôn luôn luôn không đổi là 31 tuổi.

số tuổi của nhỏ sau 4 năm nữa là :

(51 – 31) : 2 = 10 tuổi.

số tuổi của con ở hiện giờ là :

10 – 4 = 6 tuổi.

số tuổi của tía ở bây chừ là :

6 31 = 37 tuổi.

Đáp số : 6 tuổi – 37 tuổi.

Xem thêm: Dân Ca Là Gì Âm Nhạc Lớp 6? Dân Ca Là Gì Diễn Giải Dân Ca Là Gì Wiki

Bài 3: ý cất ý (rất hay) :

Hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 26, lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tổng số tuổi của hai người là 18. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.