Thực tế có rất nhiều các định lý vào toán học, cùng nếu còn đi học họ thường đã chỉ sử dụng một vài các định lý toán học tiêu biểu mà thôi.

Bạn đang xem: Các định lý toán học


1. Một số định lý hình học nổi tiếng 

Một số định lý Hình học danh tiếng và vận dụng – tất cả có ở đây:


Download (PDF, 13.04MB)

Bao gồm:

1.2. Định lý Thales với định lý Pythagoras 1.2.1. Định lý Thales 1.2.2. Định lý Pythagoras 1.3. Định lý hàm số sin và định lý hàm số cosin 1.3.1. Định lý hàm số sin1.3.2. Định lý hàm số cosin1.4. Định lý Stewart cùng áp dụng1.4.1. Định lý Stewart 1.4.2. Định lý con đường trung tuyến 1.4.3. Định lý về đường phân giác1.4.4. Bí quyết góc chia đôi 1.5. Công thức về diện tích s của tam giác với áp dụng 1.5.1. Cách làm về diện tích của tam giác 1.5.2. Tỉ số diện tích hai tam giác1.6.1. Pedal bất kỳ 1.6.2. Pedal trực tâmPedal chổ chính giữa nội tiếp 2.1. Ký kết hiệu và hệ thức cơ bản2.2. Định lý Ptolemy và các mở rộng2.2.1. Định lý Ptolemy 2.2.2. Bất đẳng thức Ptolemy2.2.3. Định lý Bretschneider 2.2.4. Định lý Casey 2.2.5. Định lý Carnot 2.2.6. Bài toán2.3. Tứ giác sệt biệt 2.3.1. Tứ giác nội tiếp mặt đường tròn2.3.2. Tứ giác nước ngoài tiếp mặt đường tròn .2.3.3. Tứ giác bên cạnh đó nội và ngoại tiếp 2.3.4. Tứ giác với hầu như đường chéo cánh vuông góc2.4. Công thức diện tích s của tứ giác 2.4.1. Công thức diện tích s của tứ giác nội tiếp2.4.2. Công thức diện tích của tứ giác ngoại tiếp 2.5. Tứ giác điều hoà cùng tính chất 2.5.1. Hàng điểm điều hoà .

Xem thêm: Soạn Văn 9 Người Con Gái Nam Xương, Chuyện Người Con Gái Nam Xương

2.5.2. Tứ giác điều hoà 2.5.3. Tính chất của tứ giác điều hoà . 3.1. Định lý Ceva3.2.1. Định lý Ceva dạng sin 3.2.2. Mở rộng định lý Ceva trong khía cạnh phẳng3.3. Mở rộng định lý Ceva trong không gian3.3.1. Định lý Ceva trong không gian3.3.2. Hệ trái của định lý Ceva trong không gian 3.4. Các điểm đặc biệt trong tam giác 3.4.1. Các điểm đặc trưng quen biết4.1. Định lý Menelaus 4.2. Không ngừng mở rộng định lý Menelaus trong mặt phẳng4.2.1. Mở rộng định lý Menelaus vào tam giác4.2.2. Mở rộng định lý Menelaus theo diện tích4.2.3. Mở rộng Định lý Menelaus trong tứ giác 4.3. Mở rộng định lý Menelaus trong ko gian 4.3.1. Phương diện phẳng phân giác góc nhị diện 4.3.2. Định lý Menelaus trong ko gian4.4. Định lý Desargues cùng Định lý Pappus4.4.1. Định lý Desargues 4.4.2. Định lý Pappus 4.5. Tam giác phối cảnh5.1. Phương tích của một điểm – Trục đẳng phương 5.1.1. Định lý về các dây cung giảm nhau5.1.2. Phương tích của một điểm đối với một con đường tròn5.1.3. Trục đẳng phương và trung tâm đẳng phương 5.2. Định lí Euler 5.2.1. Đường trực tiếp Euler 5.2.2. Đường tròn Euler5.2.3. Công thức Euler 5.3. Đường tròn Apolonius 5.4. Định lí Simson 5.5. Định lí Steiner 5.5.1. Đường trực tiếp Steiner5.5.2. Định lí Steiner 5.6. Định lý Pithot 5.7. Định lý Miquel 5.8. Định lý Brianchon5.9. Định lý Pascal và Định lý Newton5.9.1. Định lý Pascal5.9.2. Định lý Newton 5.10. Định lý The’bault 2. Một vài định lý toán học lớp 10 phố biến?Định lý Vi-ét:

Nếu phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 gồm hai nghiệm x1; x2 thì

*

Định lí côsin:

*

Định lí sin:

*

Công thức tính độ nhiều năm trung tuyến:

*

Định lý Py-ta-go

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bởi tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.