4. Nhị đoạn thẳng cùng bằng tổng, hiệu, vừa phải nhân của nhì đoạn thẳng bằng nhau từng song một.

Bạn đang xem: Cách chứng minh 2 cạnh bằng nhau

5. Nhị đoạn thẳng đều bằng nhau được suy ra từ đặc điểm của tam giác cân , tam giác phần lớn

6. Hai đoạn thẳng tương xứng của hai tam giác bởi nhau.

7. Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, quan niệm đường trung đường của tam giác, định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.

Xem thêm: Lựa Chọn Hướng Đi Sau Khi Tốt Nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa, Trăn Trở Khi Ra Trường Của Sinh Viên Y Năm Cuối

8. đặc điểm của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật , hình vuông

9. đặc điểm trung tuyến ứng với cạnh huyền, tính chất cạnh đối lập với góc 300 của tam giác vuông.

 


*
5 trang
*
trường đạt
*
*
7684
*
1Download
Bạn sẽ xem tư liệu "18 cách thức chứng minh hai đoạn thẳng bởi nhau", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

18 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH nhì ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU1. Nhị đoạn thẳng cùng số đo.2. Nhì đoạn thẳg cùng bằng đoạn thẳng lắp thêm ba.4. Nhì đoạn thẳng cùng bởi tổng, hiệu, trung bình nhâncủa nhì đoạn thẳng đều nhau từng đôi một.5. Nhì đoạn thẳng đều bằng nhau được suy ra từ tính chất của tam giác cân nặng , tam giác đều6. Hai đoạn thẳng tương ứng của hai tam giác bằng nhau.7. Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, tư tưởng đường trung đường của tam giác, định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.8. Tính chất của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật , hình vuông9. đặc thù trung tuyến ứng với cạnh huyền, đặc thù cạnh đối lập với góc 300 của tam giác vuông.10.Tính chất đường phân giác của một góc.11. đặc thù của cung cân nhau , dây cung bởi nhau.12. đặc điểm của nhì đoạn thẳng song song chắn thân bởi hai đường thẳng song song.13. Hội chứng monh bởi phản chứng.14. Sử dụng đoạn trực tiếp định lí Talet.15. Sử dụng những đoạn thẳng đều nhau cho trước rồi trở nên đổi.16. Thực hiện định lí đường trung bình của tam giác (thuận cùng đảo).17. Sử dụng đặc điểm trọng tâm tính chất của giao điểm ba đường phân giác, tính chất của giao điểm bố đường trung trực.18. áp dụng bình phương của chúng đều nhau ( rất có thể sử dụng định lí Pitago, tam giác đồng dạng, hệ thức lượng trong tam giác, trong đường tròn để mang về bình phương của chúng đều nhau ).14 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH nhị GÓC BẰNG NHAU1. Sử dụng hai góc có cùng số đo.2. Thực hiện hai cùng phụ với một góc, cùng bù với 1 góc .3. Nhị góc cùng bằng tổng hiệu hai góc tương xứng bằng nhau.4. Hai góc thuộc so vào , so le không tính , đồng vị của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.5. Nhì góc khớp ứng của nhì tam giác bằng nhau. 6. Nhị góc nội tiếp thuộc chắn một cung.7. Hai góc ở lòng của hình thang cân, tam giác cân, đều.8. Tính chất về góc của hình bình hành.9. Sử dụng công dụng của nhì tam giác đồng dạng.10. Sử dụng định nghĩa tia phân giác của một góc11. áp dụng góc thứ ba làm trung gian12. Sử dụng các góc bằng nhau cho trước và đổi mới đổi13. Sử dụng phương pháp chứng minh bởi phản chứng14. áp dụng hàm số lượng giác sin, cosin, tan, cotan.9 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH nhì ĐƯỜNG THẲNG song SONG1. Xét vị trí những cặp góc chế tạo bởi hai tuyến phố thẳng định minh chứng song song với một đường thẳng thứ cha (so le, đồng vị)2. Sử dụng đặc thù của hình bình hành.3. Hai tuyến phố thẳng cùng tuy vậy song hoặc thuộc vuông góc với con đường thẳng sản phẩm ba.4. Sử dụng đặc thù đường vừa đủ của tam giác , hình thang, hình bình hành .5. Thực hiện định nghĩa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.6. Sử dụng công dụng của các đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ nhằm suy ra các đường thẳng tuy vậy song tương ứng.7. Sử dụng đặc thù của mặt đường thẳng đi qua trung điểm hai bên cạnh hay đi qua trung điểm của nhì đường chéo cánh của hình thang.8. Sử dụng tính chất hai cung cân nhau của một mặt đường tròn9. Sử dụng cách thức chứng minh bởi phản chứng.18 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH nhì ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. đặc thù của nhì tia phân giác của nhị góc kề bù.2. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau sinh sản thành một góc bởi 900.3. Tổng của nhì góc phụ nhau bằng 900.4. Đường trực tiếp vuông góc với 1 trong các hai con đường thẳng song song thì vuông góc với mặt đường thẳng thứ ba5. đặc điểm góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn.6. Định nghĩa bố đường cao trong tam giác, định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.7. Định lý Pitago.8.Tính chất đường kính của một mặt đường tròn trải qua trung điểm của một dây cung.9.Tính hóa học tiếp đường của đường tròn.10.Tiếp tuyến bình thường và mặt đường nối trung ương của hai tuyến đường tròn, dây cung phổ biến và con đường nối trung tâm của hai đường tròn.11. Sử dụng hai góc kề bù bằng nhau.12. Thực hiện định lí tổng bố góc trong một tam giác bởi 180013. Sử dụng các góc vuông đến trước14. Sử dụng minh chứng một tam giác bằng một tam giác vuông15. Sử dụng đặc thù tam giác cân16. Sử dụng tính chất giao điểm tía đường cao của tam giác17. Thực hiện phép cù góc vuông hoặc góc cù vuông18. Hội chứng ming bội phản chứng14 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH cha ĐIỂM THẲNG HÀNG1. Sử dụng hai góc kề bù có ba điểm ở trên nhì cạnh là nhị tia đối nhau. 2. Tía điểm thuộc thuộc một tia hoặc một một mặt đường thẳng3. Trong ba đoạn thẳng nối hai trong bố điểm bao gồm một đoạn thẳng bằng tổng hai đoạn trực tiếp kia.4. Nhị đoạn thẳng cùng trải qua hai trong bố điểm ấy cùng tuy vậy song với con đường thẳng máy ba.5. Hai tuyến đường thẳng cùng trải qua hai trong bố điểm ấy thuộc vuông góc với con đường thẳng thứ ba.6. Đường trực tiếp cùng trải qua hai trong bố điểm ấy gồm chứa điểm đồ vật ba.7. Sử dụng đặc điểm đường phân giác của một góc, đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, tính chất ba con đường cao trong tam giác .8. Sử dụng đặc thù hình bình hành.9. Sử dụng đặc thù góc nội tiếp con đường tròn.10. Thực hiện góc bằng nhau đối đỉnh11. Sử dụng trung điểm các cạnh bên, những đường chéo cánh của hình thang thẳng hàng12. Minh chứng phản chứng13. Sử dụng diện tích tam giác tạo ra bởi tía điểm bằng 014. Sử dụng sự đồng qui của các đường thẳng. 7 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI1. Kiếm tìm giao của hai đường thẳng, sau đó chứng tỏ đường thẳng sản phẩm ba trải qua giao đặc điểm này .2. Chứng minh một điểm thuộc tía đường trực tiếp đó.3. Sử dụng tính chất đồng quy trong tam giác: * tía đường trực tiếp chứa những đường trung tuyến. * cha đường thẳng chứa những đường phân giác. * cha đường trực tiếp chứa những đường trung trực. * ba đường thẳng chứa những đường những đường cao.4. Sử dụng đặc thù các mặt đường thẳng định ra trên hai tuyến phố thẳng tuy vậy song hầu như đoạn thẳng tỷ lệ.5. Sử dụng minh chứng phản chứng6. Sử dụng tính thẳng hàng của những điểm7. Minh chứng các con đường thẳng phần đông đi qua 1 điểm.6 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC TỨ GIÁC NỘI TIẾP MỘT ĐƯỜNG TRÒN1. Minh chứng cho tứ đỉnh của tứ giác biện pháp đều một điểm nào đó.2. Chứng minh tứ giác tất cả tổng nhị góc đối bởi 18003. Chứng minh tứ giác có tổng các góc đối bằng nhau.4. Minh chứng từ hai đỉnh tiếp tục nhìn hai đỉnh còn lai dưới hai góc bằng nhau.5. Chứng tỏ tổng các góc đối bởi nhau6. Minh chứng phản chứng.3 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH hai TAM GIÁC BẰNG NHAU1. Sử dụng các trường hợp cân nhau gcg, cgc, ccc của tam giác thường2. Sử dụng những hệ quả đối với tam giác vuông3. Sử dụng trường hợp đều bằng nhau cạnh huyền- cạnh góc vuông của tam giác vuông. 6 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG TRÒN ĐỒNG QUI- CHỨNG MINH ĐA GIÁC NGOẠI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN1. Chứng minh các đường tròn đi sang một điểm.2. Chứng tỏ giao điểm của hai tuyến phố tròn nằm trên các đường tròn khác.3. Chứng minh bằng phương thức phản chứng*******************************************************************1. Minh chứng các con đường phân giác của những góc tong của đa giác đồng qui tại một điểm.2. Sử dụng định lí đặc thù hai tiếp tuyến giảm nhau mang đến tổng nhì cạnh đối của tứ giác đều bằng nhau thì tứ giác ngoại tiếp mặt đường tròn.3. Minh chứng bằng phương thức phản chứng4. Toàn bộ các cạnh của nhiều giác xúc tiếp với một đường tròn.3 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG1. Sử dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường cgc, gg, ccc.2. Sử dụng các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông cc, góc nhọn- góc nhọn.3. Sử dụng hai tam giác cùng đồng dạng với tam giác máy ba.5 CÔNG THỨC DỰA VÀO ĐỂ TÍNH GÓC1. Tổng các góc vào một tam giác bằng 18002. Góc nội tiếp bởi một nửa góc ở trung ương cùng chắn một cung.3. Tổng các góc trong một đa giác lồi n cạnh bằng (n-2).18003. Tổng những góc quanh đó một nhiều giác lồi bất kì bằng 2x36004. Tính góc khi biết các hàm con số giác sin, cosin, tan, cotan của nó.5. Tính góc phụ thuộc công thức tính diện tích tam giác S = ½ absinC.7 CÔNG THỨC DỰA VÀO ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH1. Diện tích tam giác: = ½ a.ha = ½ a.b.sinC = p.r = = 2. Diện tích s hình bình hành: S = ah = ab.sin3. Diện tích hình thang : S = ½ (a + b).h4. Diện tích hình tròn : S = .R25. Diện tích s hình quạt tròn : S =.R2. = 6. Diện tích hình đồng dạng : S = = k2 (trong kia k là tỉ số đồng dạng)7. Diện tích đa giác đều n cạnh : S = ¼ na.9 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC THCS1. Với bố điểm bất kì trong khía cạnh phẳng (không gian) A, B, C ta có:AC AB + BCAC = AB + BC A, B, C trực tiếp hàng và B trọng điểm A và CAC – AB = BC A, B, C thẳng hàng cùng B ở giữa A với C2. Trong số các mặt đường xiên và mặt đường vuông góc hạ trường đoản cú một điểm đến lựa chọn một con đường thẳng trong phương diện phẳng ta có: a) Đường vuông góc ngắn thêm mọi con đường xiên.b) Đường xiên nào bao gồm hình chiếu lớn hơn vậy thì lớn hơn với ngược lại.3. Vào một tam giác, đối diện với góc to hơn là cạnh to hơn và ngược lại.4. Vào 2 tam giác gồm hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau trường hợp cạnh thứ bố của tam giác này to hơn cạnh tứ tía của tam giác tê thì góc đối lập cũng tương ứng lớn hơn và ngược lại.5. Trong tất cả các đường nối sát hai điểm, đoạn thẳng gắn sát hai đặc điểm đó là ngắn nhất.6. Trong tất cả các dây cung của con đường tròn, đường kính là day to nhất.7. Vào một con đường tròn, dây nào tất cả độ dài lớn hơn thế thì khoảng cách từ đó mang lại tâm bé dại hơn với ngược lại.8. Trường đoản cú a > 0, b > 0 (a+b)/2 ta gồm : a, b là nhị số không âm.Nếu a + b = const ab lớn nhất lúc a = b.Nếu ab = const a + b bé dại nhất khi a = b.9. Một phân thức với tử và mẫu dương, tất cả tử thức không đổi, phân thức đạt giá bán trị lớn số 1 nếu chủng loại thức đạt giá chỉ trị bé dại nhất với phân thức đạt giá trị bé dại nhất nếu mẫu thức đạt giá chỉ trị to nhất.