Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2: (có đáp án chi tiết) những thành phần của ngôn từ lập trình được đội ngũ chuyên gia biên soạn gọn gàng và không thiếu thốn nhất dưới đây.

Bạn đang xem: Cách đặt tên nào sau đây không đúng


Bộ trắc nghiệm Tin học 11: những thành phần của ngôn từ lập trình

Câu 1:Phát biểu như thế nào dưới đó là đúng

A. Ngữ nghĩa trong ngôn từ lập trình phụ thuộc vào nhiều vào ý mong mỏi của tín đồ lập trình tạo ra

B. Mỗi ngữ điệu lập trình đều phải sở hữu 3 yếu tắc là bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa, cho nên việc khai báo hình dạng dữ liệu, hằng, biến, được vận dụng chung đồng nhất cho mọi ngữ điệu lập trình

C. Cú pháp của một ngữ điệu lập trình là bộ quy tắc có thể chấp nhận được người thiết kế viết lịch trình trên ngữ điệu đó

D. Các ngôn ngữ lập trình đều phải có chung một cỗ chữ cái

Câu 2:Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu dưới đây:

A. Ko kể bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn từ lập trình còn có các quy tắc nhằm khai báo biến, hằng,

B. Quanh đó bảng chữ cái, có thể dùng những kí tự phổ biến trong toán học để viết chương trình

C. Chương trình gồm lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy cơ mà không tiến hành được

D. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để làm viết chương trình

Câu 3:Phát biểu nào dưới đây là hợp lí độc nhất khi nói về biến?

A. đổi mới là đại lượng nhận giá trị trước lúc chương trình thực hiện

B. Vươn lên là là đại lượng được đặt tên và có mức giá trị biến hóa trong quá trình thực hiện tại chương trình

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị không giống nhau

D. Biến hoàn toàn có thể đặt hoặc không viết tên gọi

Câu 4:Phát biểu như thế nào dưới đây là hợp lí duy nhất khi nói về hằng?

A. Hằng là đại lượng dìm giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị đổi khác trong quy trình thực hiện nay chương trình

C. Hằng hoàn toàn có thể lưu trữ nhiều các loại giá trị khác nhau

D. Hằng được công tác dịch bỏ qua

Câu 5:Phát biểu nào dưới đấy là hợp lí độc nhất vô nhị khi nói tới tên?

A. Tên gọi là đại lượng thừa nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng được lấy tên và có giá trị thay đổi trong quy trình thực hiện chương trình


C. Tên gọi có thể lưu trữ nhiều một số loại giá trị không giống nhau

D. Tên gọi do người lập trình tự để theo quy tắc vị từng ngôn từ lập trình xác định

Câu 6:Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có mức giá trị chuyển đổi trong quy trình thực hiện chương trình

B. Có mức giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện tại chương trình

C. Được để tên

D. Bao gồm thể biến đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy trực thuộc vào bài bác toán

Câu 7:Các thành phần của ngữ điệu lập trình là

A. Lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên dành riêng, tên chuẩn chỉnh và tên do fan lập trình định nghĩa

Câu 8:Khái niệm làm sao sau đây là đúng về tên dành riêng riêng

A. Tên dành riêng riêng là tên do người lập trình đặt

B. Tên dành riêng riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình lý lẽ dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được thực hiện với ý nghĩa sâu sắc khác

C. Tên dành riêng là tên đã được ngữ điệu lập trình vẻ ngoài đúng với ý nghĩa sâu sắc riêng xác định, hoàn toàn có thể được khái niệm lại

D. Tên thích hợp là những hằng tốt biến

Câu 9:Khai báo như thế nào sau đây là đúng về thương hiệu chuẩn?

A. Tên chuẩn chỉnh là tên do tín đồ lập trình đặt

B. Tên chuẩn chỉnh là tên vẫn được ngôn từ lập trình cách thức dùng với chân thành và ý nghĩa riêng xác định, không được áp dụng với ý nghĩa khác

C. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình vẻ ngoài dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng xác định, có thể được quan niệm lại

D. Tên chuẩn chỉnh là những hằng tuyệt biến

Câu 10:Phát biểu làm sao dưới đó là hợp lí nhất

A. Trở nên dùng vào chương trình nên khai báo


B. Biến chuyển được chương trình dịch vứt qua

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị không giống nhau

D. Phát triển thành là đại lượng thừa nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

Đáp án cỗ trắc nghiệm Tin 11 bài bác 2: các thành phần của ngôn từ lập trình

Câu 1:

Trả lời:Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình sẵn viết lịch trình trên ngôn từ đó. Dựa vào chúng, fan lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của những kí tự trong bảng ch ữ mẫu là phù hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Dựa vào đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Đáp án: C

Câu 2:

Trả lời:

Cú pháp là bộ quy tắc dùng làm viết chương trình. Phụ thuộc chúng, fan lập trình và công tác dịch biết được tổ hợp nào của những kí tự vào bảng ch ữ cái là đúng theo lệ và tổng hợp nào là chưa phù hợp lệ. Dựa vào đó, rất có thể mô tả đúng đắn thuật toán nhằm máy thực hiện.

Đáp án: D

Câu 3:

Trả lời:Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để làm lưu trữ quý hiếm và có mức giá trị chuyển đổi trong quy trình thực hiện nay chương trình.

Đáp án: B

Câu 4:

Trả lời:Hằng là đại lượng thừa nhận giá trị trước khi chương trình tiến hành hay có mức giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện tại chương trình.

Đáp án: A

Câu 5:

Trả lời:Tên hotline do fan lập trình tự để theo quy tắc bởi từng ngôn từ lập trình xác định, cần sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước lúc sử dụng. Các tên này sẽ không được trùng cùng với tên dành riêng.

Đáp án: D

Câu 6:

Trả lời:

Hằng là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực hiện lịch trình hay là đại lượng dìm giá trị trước lúc chương trình thực hiện.

Đáp án: B

Câu 7:


Trả lời:

Các yếu tắc của ngôn từ lập trình là:

+ Bảng chữ cái là tập những kí trường đoản cú được dùng làm viết chương trình.

+ Cú pháp là cỗ quy tắc nhằm viết chương trình.

+ Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác rất cần được thực hiện, ứng với tổng hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

Đáp án: C

Câu 8:

Trả lời:

Tên dành riêng riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình nguyên tắc dùng với chân thành và ý nghĩa riêng xác định, ko được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc khác.

Ví dụ:

+ vào Pascal: program, use, type

+ trong C++: main, if, while

Đáp án: B

Câu 9:

Trả lời:

Tên chuẩn là tên đang được ngôn từ lập trình lý lẽ dùng với ý nghĩa riêng xác định, rất có thể được khái niệm lại với ý nghĩa và mục đích khác.

Ví dụ:

+ vào Pascal: abs, sqr, sqrt

+ vào C++: cin, cout, getchar

Đáp án: C

Câu 10:

Trả lời:Biến là đại lượng được đặt tên, dùng làm lưu trữ quý giá và có giá trị biến hóa trong quá trình thực hiện chương trình. Phát triển thành dùng trong chương trình cần khai báo.

Xem thêm: Tóm Tắt Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000 ” Và Nêu Cảm Nhận Về Văn Bản Đó

Đáp án: A

CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để sở hữu về Trắc nghiệm Tin 11 bài 2: các thành phần của ngữ điệu lập trình (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.