*

Cách gọi tên hợp chất hữu cơ lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu dụng mà Download.vn muốn reviews tới quý thầy cô thuộc những bạn học trò tham khảo.

Bạn đang xem: Cách đọc tên hợp chất hữu cơ

Bạn sẽ xem: cách đọc tên hợp chất hữu cơ biện pháp đọc tên hóa hữu cơ


I. Thế nào là danh pháp

1. Tên thông thường

thường để theo xuất phát tìm ra chúng thỉnh thoảng với phần đuôi để chứng minh hợp chất một số loại nào.

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên gốc – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete

Iso với neo viết liền, sec- với tert- với dấu gạch nối “-“

b) Tên rứa thế:

Tên thay thế sửa chữa được viết liền, ko viết biện pháp như tên gốc chức, phân làm tía phần như sau: thương hiệu phần ráng (với thể ko với) + tên mạch cacbon bao gồm + (buộc buộc phải phải với) + tên phần định chức (buộc buộc phải phải với)

Tỉ dụ:

H3C – CH3: et+an (etan);

C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en;

CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

Chú ý: thiết bị tự ưu tiên vào mạch như sau:

Tỉ dụ:

OHC-CHO: etanđial;

HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial

3. Thương hiệu số đếm và tên mạch cacbon chính

SỐ ĐẾMMẠCH CACBON CHÍNH
1MonoMet
2ĐiEt
3TriProp
4TetraBut
5PentaPent
6HexaHex
7HeptaHept
8OctaOct
9NonaNon
10ĐecaĐec

Cách nhớ:

Mẹ Em đề nghị Bón Phân hóa học Ở ko kể Đồng

Mình Em phải Bao Phen Hồi vỏ hộp Ôi bạn Đẹp

4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon hay gặp

a) gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl)

CH3-: metyl;

CH3-CH2-: etyl;

CH3-CH2-CH2-: propyl;

CH3-CH(CH3)-: isopropyl;

CH32CH2-: butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;

CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl;

Article post on: khansar.net

Liên quan:

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl

b) gốc (nhóm) ko no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

c) gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl

d) cội (nhóm) anđehit-xeton:

-CHO: fomyl;

-CH2-CHO: fomyl metyl;

CH3-CO-: axetyl;

C6H5CO-: benzoyl

II. Danh pháp những nhiều loại hợp chất hữu cơ

1. ANKAN: CnH2n+2

a) Ankan ko phân nhánh

ANKAN: CnH2n+2GỐC ANKYL: -CnH2n+1
Công thứcTên (Theo IUPAC)Công thứcTên
CH4MetanCH3–Metyl
CH3CH3EtanCH3CH2–Etyl
CH3CH2CH3PropanCH3CH2CH2–Propyl
CH32CH3ButanCH32CH2–Butyl
CH33CH3PentanCH33CH2–Pentyl
CH34CH3HexanCH34CH2–Hexyl
CH35CH3HeptanCH35CH2–Heptyl
CH36CH3OctanCH36CH2–Octyl
CH37CH3NonanCH37CH2–Nonyl
CH38CH3ĐecanCH38CH2–Đecyl

b) Ankan phân nhánh: Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính+an

* Mạch đó là mạch dài nhất, với rất nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon thuộc mạch chính khởi đầu từ phía phân nhánh mau chóng hơn.

* điện thoại tư vấn tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo vật dụng tự vần chữ loại. Số chỉ vị trí nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với thương hiệu nhánh đó.

3-etyl-2-metylpentan

Chọn mạch chính:

Mạch (a): 5C, nhị nhánh } Đúng

Article post on: khansar.net


Mạch (b): 5C, Một nhánh } Sai

Đánh số mạch chính:

Số Một từ đầu bên đề xuất vì đầu yêu cầu phân nhánh sớm rộng đầu trái

Gọi thương hiệu nhánh theo vần chữ các loại (VD nhánh Etyl trước nhánh Metyl) tiếp nối tới thương hiệu mạch C chủ yếu rồi cho tới đuôi an.

2. XICLOANKAN: CnH2n (n≥3)

Tên monoxicloankan: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + xiclo + thương hiệu mạch bao gồm + an

Mạch đó là mạch vòng. Đánh số sao để cho tổng hầu hết số chỉ vị trí phần đa mạch nhánh là nhỏ nhất.

3. ANKEN: CnH2n (n≥2)

a) tên của anken thuần tuý đem từ thương hiệu của ankan tương ứng nhưng đổi đuôi an thành đuôi ilen.

CH2=CH2: etilen;

CH2=CH-CH3: propilen;

CH2=CH-CH2-CH3: α-butilen;

CH3-CH=CH-CH3: β-butilen; CH2=C(CH3)-CH3: isobutilen

b) Tên cầm thế

Số chỉ địa chỉ – tên nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa điểm nối song – en

Mạch chính là mạch chứa links đôi, lâu năm nhất và với nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính mở đầu từ phía sắp liên kết đôi hơn.Số chỉ vị trí links đôi ghi tức thì trước đuôi en (lúc mạch thiết yếu chỉ với nhị hoặc 3 nguyên tử C thì ko buộc phải ghi).

CH2=CHCH2CH2CH3: pent-1-en;

Article post on: khansar.net

CH3CH=CHCH2CH3: pent-2-en;

CH2=C(CH3)-CH2CH3: 2-metylbut-1-en;

CH3C(CH3)=CHCH3: 2-metylbut-2-en

Đồng phân hình học:

– H3 2 2 -H2-CH3 2-OH 2-Cl

≡C (6 x 3=18) nH2n-2 (n ≥ 3)

Vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính (thêm “a”)-số chỉ vị trí hai nối đôi-đien

Mạch chính là mạch chứa Hai link đôi, lâu năm nhất, với tương đối nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính mở đầu từ phía sắp links đôi hơn.

VD:

CH2=C=CH2: propađien (anlen);

CH2=CH-CH=CH2: buta-1,3-đien (butađien);

CH2=C(CH3)-CH=CH2: 2-metylbuta-1,3-đien (isopren);

CH2=CH-CH2-CH=CH2: penta-1,4-đien

5. ANKIN: CnH2n-2 (n ≥ 2)

a) thương hiệu thông thường: CH≡CH: axetilen; R-C≡C-R’: thương hiệu R, R’+axetilen (viết liền)

VD:

CH3-C≡C-C2H5: etylmetylaxetilen;

CH≡C-CH=CH2: vinylaxetilen

b) Theo IUPAC: Quy tắc điện thoại tư vấn tên ankin tương tự như như hotline tên anken, nhưng chi tiêu và sử dụng đuôi in nhằm chỉ link ba.

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 17: Sự Nhiễm Điện Khi Cọ Xát Là Gì? Kiến Thức Vật Lý 7 Hay Nhất

VD: CH≡CH: etin;

CH≡C-CH3: propin;

CH≡C-CH2CH3: but-1-in;

CH3C≡CCH3: but-2-in

Article post on: khansar.net


Bạn vẫn đọc nội dung bài viết từ thể loại Hóa học trên website https://khansar.net.