Câu trên làm một câu với mệnh đề dục tình bị khuyết đại từ quan lại hệ. Vậy trường hòa hợp này bạn sẽ dùng đại tự “who” tốt “which”? Mệnh đề quan hệ tình dục được sử dụng thịnh hành trong phần lớn mọi cuộc đàm thoại tiếng Anh. Mặc dù nó lại dễ gây bối rối cho tín đồ học vì tương đối nhiều cách nói không giống nhau, có tương đối nhiều quy tắc, tuy thế cũng rất nhiều trường hợp bất quy tắc. Hôm nay bài viết này sẽ tổng hợp tất tần tật về cấu tạo mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách dùng mệnh đề quan hệ

*
*

Mệnh đề quan hệ tiếng Anh

Bài tập 1: Điền đại từ quan lại hệ thích hợp vào chỗ trống.

A castle is a place … a king or queen lives.An actress is a woman … plays in films or theatre plays.This is the girl … mother is from Canada.This is the time of the year … many people suffer from hayfever.The flowers … grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2: ngừng câu sử dụng mệnh đề quan lại hệ.

Catherine & Sue are two girls (like dancing) My mobile phone is something (be very important to lớn me) Antony is a friend of mine (live in Boston) West Side Story is a musical (be very famous) An airport is a place (planes land) 

Bài tập 3: Nối hai câu cho sẵn áp dụng mệnh đề quan tiền hệ.

We bought a car last week. The car is blue.

=> The car 

The girl is a singer. We met her at the party. => The girl The bananas are on the table. George bought them.=> The bananas We watched a film last night. It was really scary.=> The film I have to learn new words. They are very difficult.=> The new words 

Đáp án:

Bài tập 1:

A castle is a place where a king or queen lives.An actress is a woman who plays in films or theatre plays.This is the girl whose mother is from Canada.This is the time of the year when many people suffer from hayfever.The flowers which grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2:

Catherine và Sue are two girls who like dancing.My mobile phone is something which is very important lớn me.Antony is a friend of mine who lives in Boston.West Side Story is a musical which is very famous.An airport is a place where planes land.

Xem thêm: Viết Phương Trình Chữ Của Phản Ứng Hóa Học Như Thế Nào, Bài Tập Trọng Tâm Về Phản Ứng Hóa Học

Bài tập 3:

The car we bought last week is blue.The girl we met at the các buổi tiệc nhỏ is a singer.The bananas George bought are on the table.The film we watched last night was really scary.The new words I have to learn are very difficult.

Trên đây là cách dạng câu mệnh đề quan hệ tình dục và bài xích tập ôn luyện. Tham khảo các bí quyết học tập ngữ pháp giờ Anh cho người mới bắt đầu để cải thiện hiệu quả học tập của mình. Bạn cũng có thể ghé thăm website của Step Up nhằm được share những cẩm nang học tiếng Anh hiệu quả. Step Up chúc bạn luôn luôn học tập tốt!