quản trị Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa nhân loại đã cống hiến trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải tỏa dân tộc, đem lại cuộc sống thường ngày ấm no, tự do, niềm hạnh phúc cho quần chúng. # Việt Nam. Sự nghiệp biện pháp mạng phong phú, nhộn nhịp của hcm đã giữ lại cho dân tộc ta nhiều “Di sản” quý báu, trong đó, những sáng tạo lý luận của Người về phong thái mạng giải tỏa dân tộc là 1 trong những dấu ấn nổi bật, góp thêm phần tạo đề xuất những thắng lợi vĩ đại của giải pháp mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những sáng chế lý luận của hồ Chí Minh về phong thái mạng giải hòa dân tộc

Thứ nhất, bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thành công phải đi theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng lý luận biện pháp mạng vô sản vào Việt Nam, sài gòn đã kiên cường khắc phục hầu như trở trinh nữ của định hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều đấu tranh kẻ thống trị trong nửa sau trong thời điểm 20 với nửa đầu những năm 30 của rứa kỷ XX, tạo cho lý luận giải pháp mạng giải phóng dân tộc theo xu hướng vô sản gồm sức sống bạo dạn mẽ, xâm nhập trong phần đông quần bọn chúng nhân dân. Đi theo con đường cách mạng vô sản, sài gòn sớm khẳng định phương hướng chiến lược của cách mạng nước ta là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa bí quyết mạng để đi tới làng mạc hội cộng sản”(3). Sau khi giành độc lập, đề xuất tiến lên xuất bản CNXH. Cạnh bên đó, Người để nhiều tâm trí vào sự nghiệp biện pháp mạng XHCN và phát hành CNXH sống Việt Nam, hình thành buộc phải những ý kiến hết mức độ cơ phiên bản về CNXH và con đường đi lên CNXH từ một nước thuộc địa, với mọi tàn tích phong con kiến nặng nề; xác định những sệt trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước đi để đạt mức CNXH. Đó là một quy trình cải biến giải pháp mạng lâu dài, gian khổ, bắt buộc trải qua nhiều chặng mặt đường khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng bé người, tạo nên con người phát triển toàn diện, có cuộc sống thường ngày ấm no, từ do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, tức là độc lập dân tộc đi tới CNXH. Độc lập dân tộc là đk tiên quyết, là chi phí đề tiếp cận CNXH. Không giành được độc lập dân tộc sẽ không tồn tại gì hết. Độc lập dân tộc bản địa thể hiện tại vị trí giành và giữ chính quyền dân người sở hữu dân, chuẩn bị tiền đề tăng trưởng CNXH. Mà lại nếu nước chủ quyền mà dân không tận hưởng hạnh phúc, tự do thoải mái thì độc lập cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, từ bỏ do. Do vậy, đề xuất xây dựng CNXH như là việc phát triển tất yếu của độc lập dân tộc, để bảo đảm độc lập dân tộc bản địa và tạo nên bước cách tân và phát triển mới cùng với một trình độ cao rộng của toàn bộ tiến trình cách mạng. Đây chính là sự cách tân và phát triển sáng tạo luận điểm của V.I.Lênin về phong thái mạng không dứt - bí quyết mạng dân tộc bản địa dân chủ và phương pháp mạng XHCN, giữa hai giai đoạn đó không có một tường ngăn thành nào ngăn cách cả.

Cuộc biện pháp mạng tháng Tám năm 1945, vày Đảng và tp hcm lãnh đạo đã xuất hiện thêm một thời đại new cho dân tộc vn - thời đại chủ quyền dân tộc nối sát với CNXH. Kiên trì với tuyến phố đã lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ đao binh chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, với lòng tin “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất thiết không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu đựng làm nô lệ”, “không bao gồm gì quý hơn độc lập, từ bỏ do”; trên đại lý đường lối đúng đắn, trí tuệ sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân với dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của thực dân, đế quốc, hóa giải dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ này, tất toàn bộ cơ thể dân việt nam đã kiên định đấu tranh cho tự do dân tộc và thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên đó của con người việt Nam, của dân tộc nước ta được cộng đồng quốc tế mừng đón như là trong số những tư tưởng to của thời đại.

Thứ hai, phương pháp mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải vày Đảng cộng sản lãnh đạo

Đây là một sáng tạo của tp hcm về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. Hồ chí minh cho rằng, “Cách mệnh thứ nhất phải bao gồm đảng biện pháp mệnh... Đảng có vững giải pháp mệnh new thành công...”(5). Đảng đó bắt buộc được tạo theo bề ngoài đảng kiểu bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin. Trọng trách lãnh đạo của Đảng cộng sản là: xác minh mục tiêu của phương pháp mạng, chế tạo đường lối biện pháp mạng giải phóng dân tộc; trải qua cương lĩnh, tổ chức triển khai vận động, tập hợp những lực lượng bí quyết mạng, xây dựng Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Đối với bí quyết mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải triển khai đồng thời nhì nhiệm vụ: phòng đế quốc và phòng phong kiến, giành hòa bình dân tộc, đem đến tự vị và niềm hạnh phúc cho nhân dân. Cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng bởi vì Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo vẫn khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng để ý là, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng không những là của riêng ách thống trị công nhân, mà lại của toàn dân tộc. Trên Đại hội lần sản phẩm II của Đảng (tháng 02/1951), tp hcm phân tích: “Trong quá trình hiện nay, quyền hạn của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao rượu cồn và của dân tộc bản địa là một. Cũng chính vì Đảng Lao động nước ta là Đảng của giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động, cho nên phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”(7). Năm 1961, khi nhân dân khu vực miền bắc đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần đồ vật nhất, tp hcm một lần tiếp nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, ko thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là 1 trong Đảng đạo đức với văn minh, được võ trang bởi lý luận Mác - Lênin; có bản lĩnh chính trị vững vàng vàng; lực lượng cán bộ, đảng viên gồm phẩm hóa học đạo đức trong sáng, năng lực trí tuệ dồi dào, biết xử lý mọi vấn lời khuyên phát trường đoản cú thực tiễn việt nam và theo kịp cách tiến của thời đại. Đảng đó nên xây dựng được một mặt trận dân tộc thống duy nhất rộng rãi, vững vàng chắc, thọ dài, chân thành, đoàn kết; vào đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, con Lạc con cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp những lực lượng bí quyết mạng và hiện đại trên trái đất đấu tranh chống quân địch chung là nhà nghĩa thực dân, vì mục tiêu chung của nhân loại hiện đại là: hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thực tiễn nhiều mẫu mã cách mạng Việt Nam minh chứng rằng, sự lãnh đạo chính xác và tối ưu của Đảng là nhân tố số 1 quyết định chiến thắng của giải pháp mạng Việt Nam. Đồng thời, bao gồm trong quy trình lãnh đạo giải pháp mạng, Đảng đã làm được tôi luyện, thử thách và không xong trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với mục đích và thiên chức lãnh đạo giải pháp mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân; qua đó, xác minh một chân lý, “ở Việt Nam không tồn tại một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng cộng sản nước ta có đủ bạn dạng lĩnh, trí tuệ, gớm nghiệm, đáng tin tưởng và kĩ năng lãnh đạo quốc gia vượt qua đa số khó khăn, demo thách cam go để đưa dân tộc bản địa đến bờ bến vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, bí quyết mạng giải hòa dân tộc là sự nghiệp hòa hợp của toàn dân trên các đại lý liên minh công nông

Sinh thời, hồ chí minh chỉ rõ: “Cách mạng giải hòa dân tộc là việc nghiệp câu kết toàn dân, trên cửa hàng liên minh công nông làm nòng cốt”... Trong đó, “thực hiện đến được phối hợp công nông vị đó là sự bảo đảm chắc chắn tốt nhất những chiến thắng của bí quyết mạng”(10).

Từ trong thực tế Việt Nam, với tốt đại phần nhiều dân số là nông dân, hcm cho rằng, nông dân là những người chịu các tầng áp bức, bị nghèo khó hóa bắt buộc họ luôn có ý thức làm phản kháng, sẵn sàng tham gia cách mạng. Do đó, biện pháp mạng giải phóng dân tộc phải có sự thâm nhập của giai cấp nông dân và là việc nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là 1 lực lượng rất cao của dân tộc, một liên minh rất trung thành của ách thống trị công nhân. Mong muốn kháng chiến loài kiến quốc thành công, mong mỏi độc lập, thống độc nhất vô nhị thật sự, ắt phải phụ thuộc lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn tất cả lực lượng to lớn, sẵn bao gồm lòng nồng nàn yêu nước, sẵn bao gồm chí khí nhất quyết đấu tranh và hy sinh. Do vậy, sự việc giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam, thực ra là sự việc nông dân. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng người tiêu dùng vận đụng của cách mạng.

Đánh giá bán cao vai trò, thiên chức của ách thống trị nông dân, tuy thế Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, thống trị công nhân là thống trị lãnh đạo giải pháp mạng với Đảng phải lãnh đạo desgin khối kết liên công - nông có tác dụng nòng cốt mang đến Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Hcm chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp quần chúng Việt Nam, những người dân dân mất nước, đang buộc phải chịu thân phận nô lệ, thâm nhập vào khía cạnh trận dân tộc bản địa thống nhất, nhằm mục tiêu huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc đương đầu giành độc lập, tự do. Đây là luận điểm rất mới, có mức giá trị lý luận và trong thực tiễn to lớn đối với cách mạng nạm giới, đặc biệt là phong trào giải tỏa dân tộc. Đó là sự bổ sung kịp thời vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hoàn toàn có thể nói, so với cách mạng Việt Nam, vấn đề của sài gòn về sự việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trên các đại lý liên minh công - nông đang được vận dụng một cách chủ động, sáng chế trong tiến trình thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ tư, giải pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh thiết yếu trị của quần bọn chúng với chống chọi vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của những nhà lãnh đạo phương pháp mạng tiền bối, hcm xác định phương pháp đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta phải được triển khai bằng con phố cách mạng bạo lực, phối kết hợp đấu tranh thiết yếu trị của quần bọn chúng với chống chọi vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm rõ những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác - Lênin, hồ nước Chí Minh đã nhận thức sâu sắc thực chất của chế độ thực dân: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, sẽ là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi”(11),“lũ giặc chiếm nước, chết thì chết, nết ko chừa. Càng gần thua thảm thì chúng càng hung ác”(12). Tín đồ khẳng định: “Độc lập tự do thoải mái không thể mong xin mà gồm được”. Vày vậy, để thực hiện cuộc cách mạng giải tỏa dân tộc, cũng như cuộc đấu tranh để bảo đảm an toàn độc lập dân tộc, bảo đảm an toàn CNXH, vớ yếu đề xuất “Dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại bạo lực phản biện pháp mạng, giành lấy chính quyền và bảo đảm chính quyền”(13).

Quan điểm bạo lực cách mạng của hồ Chí Minh không còn đối lập với niềm tin yêu chuộng chủ quyền và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc việt nam mà là sự tiếp nối truyền thống lâu đời nhân nghĩa của thân phụ ông ta. Đối với hồ nước Chí Minh, trong trận đấu tranh chính đạo để giải phóng dân tộc, giải tỏa giai cấp, vấn đề sử dụng đấm đá bạo lực cũng nhằm mục tiêu mục đích hòa bình: “Dụng việc binh là việc nhân nghĩa, mong muốn cứu dân, cứu nước”(14). Theo Người, độc lập phải là nền độc lập thật sự, gắn sát với độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cùng tự do, dân chủ của nhân dân. Nếu mục tiêu đó không được đáp ứng, phương thức thực hiện chiến tranh thế tất là bạo lực cách mạng. Đó đó là nghệ thuật khéo léo dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại bạo lực phản giải pháp mạng của Người.

Tuy đề cao vai trò của đấm đá bạo lực cách mạng nhưng sài gòn không hoàn hảo nhất hóa phương châm của bạo lực, của tranh đấu vũ trang trong chiến tranh cách mạng. Với Người, chiến đấu vũ trang chỉ là một trong những phương pháp để thực hiện kim chỉ nam chính trị của cách mạng. Với tinh thần ấy, sau thời điểm về nước sẵn sàng giành chủ yếu quyền, tháng 12-1944, bên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ thực trạng cách mạng trong nước và trên núm giới, tp hcm ra Chỉ thị thành lập và hoạt động đội “Việt nam giới tuyên truyền giải tỏa quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng rộng quân sự”(15), “tuyên truyền trọng rộng tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ qui định xây dựng lực lượng vũ trang giải pháp mạng, phương châm xây dựng tía thứ quân, phương thức chuyển động là phối kết hợp quân sự với chủ yếu trị.

Trong quá trình lãnh đạo chống chọi giành chủ yếu quyền, hcm và Đảng đã chỉ đạo tích cực xây dừng và trở nên tân tiến lực lượng, để khi bao gồm thời cơ đang phát đụng khởi nghĩa vũ trang. Trước nhất là xây dựng các căn cứ địa, đồng thời mở những lớp đào tạo, giảng dạy cán bộ, xây dựng các tổ chức chủ yếu trị của quần chúng... Với việc chủ động, tích cực sẵn sàng đón đợi thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, khi thời dịp đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong gần đầy nửa tháng, toàn quốc đã đứng dậy giành bao gồm quyền về mình nhân dân.

Trong cuộc nội chiến chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, kế thừa và phát huy nghệ thuật lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng mon Tám năm 1945, hồ chí minh và Đảng Lao động nước ta đã tập trung lãnh đạo xuất bản lực lượng vũ trang phệ mạnh, với cha thứ quân và không ngừng cải thiện trình độ kỹ thuật, phương án của quân nhóm để đánh bại những chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; đồng thời, kết hợp với xây dựng lực lượng chủ yếu trị khỏe mạnh của quần chúng để khi thời dịp đến thực hiện tổng tiến công, giành thành công quyết định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

2. Cực hiếm thời đại

Những sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc phản ánh nguyện vọng được sinh sống trong độc lập, tự do thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ là dân tộc vn mà còn là ý chí, ước vọng của mọi dân tộc bị áp bức, bóc lột trên nuốm giới, như hcm đã khẳng định: “tất cả các dân tộc trên trái đất đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền vui mừng và quyền trường đoản cú do”(16). Hoàn toàn có thể nói, giải phóng dân tộc là hoài vọng cháy phỏng hơn bất cứ yêu ước nào khác. Nó là điều kiện tiên quyết cho phần đa quyền từ do, dân công ty của bé người.

Điều đặc biệt cần giữ ý, sáng chế của hồ nước Chí Minh không chỉ là fan xây dựng cơ sở lý luận cho sự nghiệp chiến đấu giành độc lập dân tộc của vn mà còn là người tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp biện pháp mạng hóa giải dân tộc. Trong quá trình tổ chức và chỉ đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, sài gòn đã thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Người tổ chức triển khai vừa kháng chiến, vừa loài kiến quốc với lòng tin “các vua Hùng đã gồm công dựng nước, chưng cháu ta đề xuất cùng nhau giữ đem nước”. Chống chiến đi đôi với con kiến quốc, đấu tranh đi đôi với xây dựng, và một lúc triển khai hai trọng trách chiến lược là nét khác biệt của biện pháp mạng Việt Nam mang ý nghĩa Hồ Chí Minh. Người xác định, kháng mặt trận kỳ gian khổ, phức tạp, cạnh tranh khăn, cơ mà nhất định chiến hạ lợi. Lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc vốn đã sáng chế nhưng lại ngày càng trí tuệ sáng tạo hơn vì đang đi đến thực tiễn, được làm đa dạng chủng loại bởi chiến thắng của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 cũng như chiến thắng của cuộc binh đao chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lấn của quần chúng. # Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành chủ quyền và binh cách chống cuộc chiến tranh xâm lược đã làm đa dạng mẫu mã thêm lý luận của Người về cách mạng và chiến tranh giải phóng. Từ đó, rất có thể khẳng định, những góp sức sáng tạo nên của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc, cả trong thực tế và trình bày đã bổ sung cập nhật cho kho tàng lý luận bí quyết mạng chũm giới, kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin cũng tương tự truyền thống dựng nước cùng giữ nước đầy trường đoản cú hào của dân tộc Việt Nam.

Những sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về phong thái mạng hóa giải dân tộc mang tính thời đại mô tả đậm nét ở chỗ, nó đã tác động sâu sắc đến trào lưu giải phóng dân tộc trên gắng giới. Ví như như chiến thắng của cách mạng mon Tám năm 1945 đang thức tỉnh các dân tộc trên quả đât về quyền từ do, hòa bình của từng dân tộc, thì thắng lợi của cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thắng lợi Điện Biên lấp đã có tác dụng “chấn rượu cồn địa cầu”, thức tỉnh các dân tộc nghỉ ngơi châu Á, châu Phi và lục địa châu mỹ - Latinh vùng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành chủ quyền dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã bền chí con đường giải pháp mạng mà quản trị Hồ Chí Minh đã chọn lựa là: độc lập dân tộc gắn sát với CNXH, kiên cường mục tiêu: “Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc”. Hiện nay, tứ tưởng của người vẫn soi sáng con phố đi lên của biện pháp mạng Việt Nam. Để thực hiện phương châm xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc biệt quan trọng nhất được Đảng cùng sản Việt Nam khẳng định là: bền chí mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Để có được điều đó, hơn dịp nào hết, bọn họ cần buộc phải nắm chắc hạt nhân tứ tưởng tp hcm về hóa giải dân tộc, giải phóng bé người, nắm rõ phương thức xử lý mối quan tiền hệ dân tộc bản địa - con bạn trên các đại lý nhận thức đúng đắn đặc điểm của dân tộc bản địa và sự vận động, cách tân và phát triển của thời đại. Chỉ gồm như vậy, bọn họ mới thành công trong trọng trách đưa bốn tưởng sài gòn vào cuộc sống thường ngày để giải quyết những sự việc do thực tế đặt ra. Đó cũng là một trong những điều kiện đặc biệt nhất đảm bảo cho thành công của biện pháp mạng nước ta trong lúc này và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Tuất 1970 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1970

(14) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử Đảng, học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh