Khi làm quen với thì lúc này đơn – Present Simple, một trong những 12 thì chủ yếu của ngữ pháp giờ Anh, các bạn sẽ học biện pháp chia rượu cồn từ sinh sống những cách căn bản nhất, mà lại trong đó đó là việc thêm đuôi -s tốt -es vào sau các động trường đoản cú đi theo chủ ngữ là danh từ số ít giỏi đại trường đoản cú ngôi thứ bố số ít. Với nội dung bài viết này, IELTS Vietop mời các bạn hệ thống lại một số quy tắc thêm s/es trong Thì hiện tại đơn và cách phát âm đều từ sau khoản thời gian chia nhé!


Tổng quan về thì bây giờ đơn với ngôi thứ ba số ít

Thì bây giờ đơn được áp dụng khi nói về một hành vi thường xuyên xảy ra, một kiến thức và kỹ năng chung hoặc một sự việc, hành động xảy ra theo lịch trình, thời hạn biểu.

Bạn đang xem: Cách thêm s/es trong thì hiện tại đơn

Công thức của thì lúc này đơn ở đụng từ đi theo chủ ngữ là ngôi thứ cha số ít

Khẳng định: S + V-s/esPhủ định: S + doesn’t + V (không thêm -s/es)Nghi vấn Y/N: Does + S + V (không thêm -s/es)?Nghi vấn WH-: WH- + does + S + V (không thêm -s/es)

Ở thì bây giờ đơn câu khẳng định, động từ chỉ chuyển đổi ở ngôi thứ cha số ít (he, she, it, danh tự số ít chỉ fan hoặc vật), chỗ động từ nhấn thêm tố -s hoặc -es.

E.g.: walk → Andy walks to school every day. (Andy đi dạo đến trường mỗi ngày.)

watch → She watches TV every Sunday. (Cô ấy xem TV vào chủ nhật hàng tuần.)


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


sung sướng nhập tên của người tiêu dùng
Số điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa

Quy tắc thêm s/es vào Thì hiện tại đơn

Khi phân tách thì hiện tại đơn với các động từ đi theo chủ ngữ là danh từ số ít xuất xắc đại từ ngôi thứ ba số ít, chúng ta cần để ý một số nguyên tắc sau để thêm -s cùng -es vào sau rượu cồn từ cho chính xác:


*

Đối với phần lớn các động từ, bọn họ chỉ yêu cầu thêm -s vào sau đụng từ nguyên mẫu.

E.g: come → comes

jump → jumps

travel → travels

eat → eats

move → moves

Khi động từ xong bằng -ch, -ss, -sh, -x hoặc -zz, bọn họ thêm -es.

E.g: watch →watches

miss → misses

wash → washes

mix → mixes

buzz → buzzes

Khi rượu cồn từ xong bằng phụ âm + -y, chúng ta đổi -y thành -ies.

hurry → hurries

reply → replies

study → studies

Khi hễ từ chấm dứt bằng một nguyên âm + -y chúng ta chỉ thêm -s.

pay → pays

play → plays

enjoy → enjoys

Have, go, vị và be là phần nhiều động từ bất quy tắc.

have → has

go → goes

do → does

be → is

Cách vạc âm rượu cồn từ đuôi -s với -es

Để vạc âm đúng những động từ có đuôi -s và -es, bạn chú ý những luật lệ sau:

Quy tắc 1: vạc âm /s/ lúc tận cùng từ là -p, -k, -t, -f

E.g.: takes /teɪks/, taps /tæpper/, looks /lʊks/, etc.

Quy tắc 2: Phát âm /iz/ khi tận thuộc là -s, -ss, -ch, -sh, -x, -z, -o, -ge, -ce

E.g.: misses /ˈmɪsɪz/, changes /ˈʧeɪnʤɪz/, washes /ˈwɒʃɪz/, etc.

Quy tắc 3: Phát âm /z/ so với những tự còn lại

E.g.: plays /pleɪz/, has /hæz/, builds /bɪldz/, etc.

Bài tập


*

Bài 1: Make the 3rd person singular of these verbs

WashFixMatchStopBelieveDriveWatchThinkSeeReadDoTakeWriteEatSleepTypeCrashWake

Bài 2: Fill the gaps with verbs in the simple present tense and use words ending in -s, -es or -ies.

Every day little Johnny ________ (1. Get) up early in the morning. He ________ (2. Hurry) downstairs & into the backyard. Where is she? Yes, over there. His black and white kitten always ________ (3. Play) in the grass. Little Johnny ________ (4. Catch) her with both hands, ________ (5. Grab) her under her soft belly, ________ (6. Lift) her into the air and ________ (7. Kiss) her on her pink nose. Then he ________ (8. Carry) her into the kitchen to give her a small bowl of milk. But sometimes he just ________ (9. Watch) his kitten running on the grass. What a fast mèo she is! She never ________ (10. Miss) a mosquito that ________ (11. Fly) low above the ground.

Bài 3: Complete the sentences by filling in the gaps with the correct size of the words

Marie _____ (read) books.He always _____ (tidy) his bedroom.My cousin _____ (go) lớn the zoo.He _____ (wash) his hands every day.My brother _____ (like) to lớn ride a horse.Andy _____ (climb) up the tree.This girl _____ (laugh) a lot.Jim _____ (sing) very well.She _____ (do) her homework.Anna _____ (play) too many video games.

Xem thêm: Sửa Lỗi Font Famis Và Tmv Map Trên Win 10 Mới Nhất, Sửa Lỗi Font Famis Và Tmv

Bài 4: Put the correct verb forms into the gaps using the Present Simple

I sing → He/she/it ______.I play → He/she/it ______.I read → He/she/it ______.I go → He/she/it ______.I ask → He/she/it ______.I carry → He/she/it ______.I enjoy → He/she/it ______.I wash → He/she/it ______.I hotline → He/she/it ______.I cry → He/she/it ______.

Đáp án

Bài 1

WashesFixesMatchesStopsBelievesDrivesWatchesThinksSeesReadsDoesTakesWritesEatsSleepsTypesCrashesWakes

Bài 2

gets uphurriesplayscatchesgrabsliftskissescarrieswatchesmissesflies

Bài 3

readstidiesgoeswasheslikesclimbslaughssingsdoesplays

Bài 4

singsplaysreadsgoesaskscarriesenjoyswashescallscries

Hy vọng sau thời điểm đọc nội dung bài viết và chấm dứt những bài bác tập nhỏ trên, các bạn đã có thể nắm vững hơn về kiểu cách thêm -s với -es vào đuôi hễ từ khi phân chia ở thì hiện tại đơn. Vietop chúc các bạn học tốt và hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau nhé!