cach tim mau so chung nho nhat

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: cach tim mau so chung nho nhat

Để nằm trong hoặc trừ những phân số đem khuôn mẫu số không giống nhau, trước tiên chúng ta nên lần đi ra khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất thân ái bọn chúng. Đó đó là bội số công cộng nhỏ nhất của mỗi từng mẫu số ban sơ vô phương trình, hoặc đó là số vẹn toàn nhỏ nhất rất có thể phân tách cho từng khuôn mẫu số.[1] Xác tấp tểnh được khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất được chấp nhận chúng ta quy đổi những khuôn mẫu số quý phái nằm trong một trong những tương tự nhau nhằm chúng ta có thể nằm trong và trừ bọn chúng.

 1. Lên list một vài ba bội số cho từng khuôn mẫu số vô phương trình. Mỗi list nên bao hàm những tích nhưng mà khuôn mẫu số được nhân với cùng một, 2, 3, 4, v.v.

  • Ví dụ: một nửa + 1/3 + 1/5
  • Các bội số của 2: 2 * 1 = 2; 2 * 2 = 4; 2 * 3 = 6; 2 * 4 = 8; 2 * 5 = 10; 2 * 6 = 12; 2 * 7 = 14; v.v.
  • Các bội số của 3: 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 *3 = 9; 3 * 4 = 12; 3 * 5 = 15; 3 * 6 = 18; 3 * 7 = 21; v.v.
  • Các bội số của 5: 5 * 1 = 5; 5 * 2 = 10; 5 * 3 = 15; 5 * 4 = 20; 5 * 5 = 25; 5 * 6 = 30; 5 * 7 = 35; v.v.
 2. Nhìn qua loa từng list và lưu lại ngẫu nhiên bội số nào là đem công cộng thân ái toàn bộ những khuôn mẫu số ban sơ. Sau khi xác lập được những bội số công cộng, lần khuôn mẫu số nhỏ nhất.

  • Lưu ý rằng nếu như khách hàng vẫn không tìm kiếm đi ra được khuôn mẫu số công cộng, chúng ta có thể nên nối tiếp viết lách thêm thắt những bội số cho đến khi chúng ta gặp gỡ được bội số công cộng.
  • Phương pháp này dễ dàng dùng rộng lớn khi khuôn mẫu số là những số nhỏ.
  • Trong ví dụ này, những khuôn mẫu số chỉ mất công cộng một bội là 30: 2 * 15 = 30; 3 * 10 = 30; 5 * 6 = 30
  • Vậy khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất = 30
 3. Để thay đổi từng phân số vô phương trình sao cho tới độ quý hiếm phân số ko thay đổi, các bạn sẽ rất cần phải nhân tử số và khuôn mẫu số với và một quá số nhưng mà chúng ta đang được dùng nhằm nhân khuôn mẫu số ứng khi lần khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (15/15) * (1/2); (10/10) * (1/3); (6/6) * (1/5)
  • Phương trình mới: 15/30 + 10/30 + 6/30
 4. Sau khi tìm kiếm được khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất và thay cho thay đổi những phân số ứng, chúng ta có thể giải câu hỏi nhưng mà không tồn tại chút trở ngại nào là. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở bước sau cùng.

  • Ví dụ: 15/30 + 10/30 + 6/30 = 31/30 = 1 1/30

  Quảng cáo

 1. Thừa số của một trong những là toàn bộ những số vẹn toàn nhưng mà số cơ phân tách không còn cho tới.[4] Số 6 đem tứ quá số: 6, 3, 2, và 1. Số nào là cũng có thể có một quá số là 1 trong chính vì 1 nhân với số nào thì cũng bởi vì chủ yếu số cơ.

  • Ví dụ: 3/8 + 5/12.
  • Các quá số của 8: 1, 2, 4, và 8
  • Các quá số của 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
 2. Sau khi liệt kê toàn bộ những quá số của mỗi từng mẫu số, các bạn hãy khoanh tròn trặn toàn bộ những quá số công cộng. Thừa số công cộng lớn số 1 là quá số sẽ tiến hành dùng nhằm giải câu hỏi.

  • Trong ví dụ này, 8 và 12 đem những quá số công cộng là 1 trong, 2, và 4.
  • Thừa số công cộng lớn số 1 là 4.
 3. Để dùng quá số công cộng lớn số 1 giải câu hỏi, trước tiên chúng ta nên nhân nhì khuôn mẫu số cùng nhau.

  • Trong ví dụ này: 8 * 12 = 96
 4. Sau khi tìm kiếm được tích của nhì khuôn mẫu số, phân tách tích cơ cho tới quá số công cộng lớn số 1 ở bước trước cơ. Số này đó là khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất của doanh nghiệp.

  • Ví dụ: 96 / 4 = 24
 5. Để lần đi ra quá số nhưng mà nhân với nó những khuôn mẫu số đều đều nhau, hãy phân tách khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất nhưng mà chúng ta đang được tìm kiếm được cho tới khuôn mẫu số ban sơ. Nhân tử số và khuôn mẫu số của từng phân số với số này. Các khuôn mẫu số giờ tiếp tục bởi vì với khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 24 / 8 = 3; 24 / 12 = 2
  • (3/3) * (3/8) = 9/24; (2/2) * (5/12) = 10/24
  • 9/24 + 10/24
 6. Với khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được, chúng ta có thể nằm trong và trừ những phân số vô phương trình nhưng mà ko gặp gỡ trở ngại nào là. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở sản phẩm sau cùng, nếu như rất có thể .

  • Ví dụ: 9/24 + 10/24 = 19/24

  Quảng cáo

  Xem thêm: tu vung tieng anh bat dau bang chu y

 1. Phân tích mỗi từng mẫu số kết quả những quá số yếu tắc. Số yếu tắc là số ko thể phân tách không còn cho tới số nào là không giống ngoài 1 và chủ yếu nó. [6]

  • Ví dụ: 1/4 + 1/5 + 1/12
  • Phân tích 4 trở nên số vẹn toàn tố: 2 * 2
  • Phân tích 5 trở nên số vẹn toàn tố: 5
  • Phân tích 12 trở nên số vẹn toàn tố: 2 * 2 * 3
 2. Tính tổng số phiên nhưng mà từng số yếu tắc xuất hiện nay trong những tích số.

  • Ví dụ: Có 2 số 2 vô 4; không tồn tại số 2 nào là vô 5; 2 số 2 vô 12
  • Không đem số 3 nào là vô 4 và 5; một trong những 3 vô 12
  • Không đem số 5 nào là vô 4 và 12; một trong những 5 vô 5
 3. Xác tấp tểnh số phiên nhưng mà từng số yếu tắc xuất hiện nay tối đa và ghi lại số cơ.

  • Ví dụ: Số phiên xuất hiện nay tối đa của 2 là hai; của 3 là một; của 5 là một
 4. Chỉ được viết lách số phiên bọn chúng xuất hiện nay tối đa, chứ không hề nên toàn bộ số phiên bọn chúng xuất hiện nay trong số khuôn mẫu số.

  • Ví dụ: 2, 2, 3, 5
 5. Nhân những số yếu tắc nhưng mà tất cả chúng ta viết lách vô bước bên trên lại cùng nhau. Tích số nhận được đó là khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 2 * 2 * 3 * 5 = 60
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 60
 6. Để lần đi ra quá số nhưng mà nhân với nó những khuôn mẫu số đều đều nhau, hãy phân tách khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất nhưng mà chúng ta đang được tìm kiếm được cho tới khuôn mẫu số ban sơ. Nhân tử số và khuôn mẫu số của từng phân số với số này. Các khuôn mẫu số giờ tiếp tục bởi vì với khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 60/4 = 15; 60/5 = 12; 60/12 = 5
  • 15 * (1/4) = 15/60; 12 * (1/5) = 12/60; 5 * (1/12) = 5/60
  • 15/60 + 12/60 + 5/60
 7. Với khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được, chúng ta có thể nằm trong và trừ những phân số như thông thường. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở sản phẩm sau cùng, nếu như rất có thể.

  • Ví dụ: 15/60 + 12/60 + 5/60 = 32/60 = 8/15

  Quảng cáo

 1. Biến thay đổi những láo lếu số trở nên những phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp nhân số vẹn toàn với khuôn mẫu số và nằm trong tử số vô tích. Biến thay đổi số vẹn toàn trở nên phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp bịa số vẹn toàn cơ đứng bên trên khuôn mẫu số là "1".

  • Ví dụ: 8 + 2 1/4 + 2/3
  • 8 = 8/1
  • 2 1/4; 2 * 4 + 1 = 8 + 1 = 9; 9/4
  • Phương trình viết lách lại: 8/1 + 9/4 + 2/3
 2. Sử dụng bất kể cách thức nào là bên trên trên đây nhằm lần khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất. Lưu ý rằng, vô ví dụ này Shop chúng tôi tiếp tục dùng cách thức “liệt kê những bội số”, vô cơ một list những bội số của mỗi từng mẫu số sẽ tiến hành liệt kê đi ra và khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất được xác lập kể từ những list này.

  • Lưu ý chúng ta không nhất thiết phải liệt kê bội số cho tới 1 vì thế bất kể số nào là nhân với 1 cũng bởi vì chủ yếu nó; hoặc trình bày cách tiếp theo, từng số đều là bội của 1.
  • Ví dụ: 4 * 1 = 4; 4 * 2 = 8; 4 * 3 = 12; 4 * 4 = 16; v.v.
  • 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 * 3 = 9; 3 * 4 = 12; v.v.
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 12
 3. Không được nhân bản thân khuôn mẫu số, chúng ta nên nhân toàn cỗ phân số với một trong những quan trọng nhằm thay đổi khuôn mẫu số ban sơ trở nên khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (12/12) * (8/1) = 96/12; (3/3) * (9/4) = 27/12; (4/4) * (2/3) = 8/12
  • 96/12 + 27/12 + 8/12
 4. Với khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được và phương trình ban sơ được thay đổi trở nên dạng khuôn mẫu số công cộng nhỏ nhất, chúng ta có thể nằm trong và trừ những phân số nhưng mà không tồn tại trở ngại nào là. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở sản phẩm sau cùng, nếu như rất có thể.

  Xem thêm: cach chuyen font vntime sang time new roman trong excel

  • Ví dụ: 96/12 + 27/12 + 8/12 = 131/12 = 10 11/12

  Quảng cáo

Những loại chúng ta cần

 • Bút chì
 • Giấy
 • Máy tính (tùy chọn)
 • Thước kẻ

Về bài bác wikiHow này

Trang này và đã được phát âm 210.798 phiên.

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?