Cách tìm kiếm thiết diện vào hình học không khí cực hay

Với phương pháp tìm thiết diện trong hình học không khí cực hay Toán lớp 11 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tìm kiếm thiết diện trong hình học không khí từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Cách tìm thiết diện

*

A. Cách thức giải

Để xác minh thiết diện của phương diện phẳng (α) đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d với một hình chóp ta triển khai theo 1 trong hai cách sau:

*

Cách 1. Tìm toàn bộ các con đường thẳng vuông góc với d, khi đó (α) sẽ tuy nhiên song hoặc chứa những đường trực tiếp này cùng ta gửi về dạng thiết diện tuy nhiên song như vẫn biết làm việc chương II.

Cách 2. Ta dựng phương diện phẳng (α) như sau:

Dựng hai đường thẳng a; b cắt nhau thuộc vuông góc với d trong số đó có một đường thẳng đi qua O, lúc đó (α) chính là mặt phẳng (a; b)

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABC là tam giác đều, SA ⊥ (ABC). điện thoại tư vấn (P) là phương diện phẳng qua B và vuông góc cùng với SC. Tiết diện của (P) cùng hình chóp S.ABC là:

A. Hình thang vuông.

B. Tam giác đều.

C. Tam giác cân.

D. Tam giác vuông.

Hướng dẫn giải

*

Gọi I là trung điểm của CA, kẻ IH ⊥ SC.

Ta tất cả BI ⊥ AC, BI ⊥ SA ⇒ BI ⊥ SC

Do kia SC ⊥ (BIH) tốt thiết diện là tam giác BIH.

Mà BI ⊥ (SAC) phải BI ⊥ IH tuyệt thiết diện là tam giác vuông.

Chọn D

Ví dụ 2: cho tứ diện phần nhiều ABCD cạnh a = 12, điện thoại tư vấn (P) là mặt phẳng qua B cùng vuông góc với AD. Thiết diện của (P) cùng hình chóp có diện tích s bằng

A. 36√2B. 40C. 36√3D. 36

Hướng dẫn giải

*

Gọi E là trung điểm AD

Do tam giác ABD đều nên BE ⊥ AD(1)

Do tam giác ACD đều buộc phải CE ⊥ AD(2)

Từ (1) với (2) suy ra: AD ⊥ (BEC)

⇒ tiết diện là tam giác BCE. Hotline F là trung điểm của BC.

*

Chọn A

Ví dụ 3: mang đến hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B , ở bên cạnh SA ⊥ (ABC) phương diện phẳng (P) trải qua trung điểm M của AB cùng vuông góc cùng với SB cắt AC, SC, SB theo thứ tự tại N, P, Q . Tứ giác MNPQ là hình gì ?

A. Hình thang vuông

B. Hình thang cân

C. Hình bình hành

D. Hình chữ nhật

Hướng dẫn giải

*

*

Vậy thiết diện là hình thang MNPQ vuông tại N

Chọn A

Ví dụ 4: mang lại hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác đều, O là trung điểm của con đường cao AH của tam giác ABC. SO vuông góc cùng với đáy. Call I là điểm tùy ý bên trên OH (không trùng cùng với O cùng H). Phương diện phẳng (P) qua I và vuông góc với OH. Thiết diện của (P) với hình chóp S.ABC là hình gì?

A. Hình thang cân

B. Hình thang vuông

C. Hình bình hành

D. Tam giác vuông

Hướng dẫn giải

*

+ Mặt phẳng (P) vuông góc với OH đề nghị (P) // SO

Suy ra (P) cắt (SAH) theo giao tuyến là đường thẳng

Qua I và tuy nhiên song với SO cắt SH tại K.

+ Từ giả thiết suy ra (P) // BC, vì chưng đó (P) sẽ cắt (ABC) cùng (SBC) lần lượt là các đường thẳng qua I và K tuy nhiên song với BC cắt AB, AC, SB, SC lần lượt tại M, N, P, Q

vì chưng đó thiết diện là tứ giác MNPQ.

+ Ta có MN và PQ cùng tuy nhiên song BC suy ra I là trung điểm của MN và K là trung điểm của PQ.

Lại có các tam giác ABC đều và tam giác SBC cân nặng tại S suy ra IK vuông góc với MN và PQ dó đó MNPQ là hình thang cân.

Chọn giải đáp A.

Ví dụ 5: mang lại hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác các cạnh a cùng SA = SB = SC = b (a > b√2). Hotline G là trọng tâm . Xét khía cạnh phẳng (P) trải qua A với vuông góc với SC tại điểm C1 nằm trong lòng S và C. Diện tích s thiết diện của hình chóp lúc cắt do mặt phẳng (P) là

*

Hướng dẫn giải

*

Kẻ AI ⊥ SC ta có: ΔSAC = ΔSBC (c.c.c) nên hai đường cao tương xứng bằng nhau.

⇒ BI ⊥ SC

⇒ (AIB) ⊥ SC. Tiết diện là tam giác AIB.

Ta có

*

Gọi J là trung điểm của AB. Hay thấy tam giác AIB cân tại I, suy ra IJ ⊥ AB .

*

Chọn A

Ví dụ 6: Tam giác ABC gồm BC = 2a, mặt đường cao AD = a√2. Trên đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A, rước điểm S làm thế nào cho SA = a√2. Call E; F theo lần lượt là trung điểm của SB cùng SC . Diện tích tam giác AEF bằng?

*

Hướng dẫn giải

*

*

Ví dụ 7: mang đến hình chóp S. ABC bao gồm đáy ABC là tam giác đều, SA ⊥ (ABC). Call (P) là mặt phẳng qua B với vuông góc với SC. Tiết diện của (P) với hình chóp S.ABC là:

A. Hình thang vuông

B. Tam giác đều

C. Tam giác cân

D. Tam giác vuông

Hướng dẫn giải

*

+ gọi I là trung điểm của AC, kẻ IH ⊥ SC

Ta bao gồm BI ⊥ AC, BI ⊥ SA ⇒ BI ⊥ (SAC)

⇒ BI ⊥ SC. Mà IH ⊥ SC

Do kia SC ⊥ (BIH) tuyệt thiết diện là tam giác BIH .

+ cơ mà BI ⊥ (SAC) bắt buộc BI ⊥ IH hay thiết diện là tam giác vuông.

chọn D.

Xem thêm: Cách Viết Thư Upu Về Covid-19, Hướng Dẫn Cách Viết Thư Upu Lần Thứ 50 Năm 2021

*

C. Bài bác tập vận dụng

Câu 1: đến hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác phần lớn cạnh 2a, SA ⊥ (ABC), SA = a(√3/2). Gọi (P) là mặt phẳng trải qua A và vuông góc cùng với BC. Tiết diện của hình chóp S.ABC được cắt bởi vì (P) có diện tích bằng?

*

Lời giải:

*

Gọi M là trung điểm của BC thì BC ⊥ AM (1)

Hiển nhiên AM = a√3.

Mà SA ⊥ (ABC) ⇒ BC ⊥ SA(2)

Từ (1) cùng ( 2) suy ra BC ⊥ (SAM) ⇒ (P) ≡ (SAM)

Khi đó thiết diện của hình chóp S.ABC được cắt bởi vì (P) chính là tam giác SAM

Do tam giác SAM vuông trên A buộc phải

*

Chọn câu trả lời C

Câu 2: mang đến hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác rất nhiều cạnh a, SA ⊥ (ABC), SA = a. điện thoại tư vấn (P) là mặt phẳng đi qua S và vuông góc với BC. Thiết diện của (P) cùng hình chóp S.ABC có diện tích bằng ?

*

Lời giải:

*

Kẻ AE ⊥ BC, SA ⊥ BC ⇒ BC ⊥ (SAE) ≡ (P)

Thiết diện của khía cạnh phẳng (P) cùng hình chóp S.ABC là tam giác SAE.

Tam giác SAE vuông tại A vì chưng SA ⊥ (ABC), có:

*

Câu 3: cho tứ diện SABC gồm hai mặt (ABC) và (SBC) là nhị tam giác hầu hết cạnh a, SA = a(√3/2). M là điểm trên AB làm thế nào cho AM = b ( 0