Diện tích hình tam giác

1. Hình tam giác, định nghĩa hình tam giác2. Phương pháp tính diện tích tam giác3. Các dạng bài bác tập liên quan đến diện tích hình tam giác

Công thức tính diện tích hình tam giác là tài liệu bởi đội ngũ cô giáo của khansar.net biên soạn với các công thức tính diện tích hình tam giác giúp chúng ta học sinh cầm cố vững các kiến thức và phương pháp tính diện tích s hình tam giác với áp dụng đo lường và tính toán trong các bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình tam giác lớp 5


1. Hình tam giác, quan niệm hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

+ cha cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ tía đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ tía góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB cùng AC

Góc đỉnh B, cạnh cha và BC

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB

Phân mô hình tam giác

Hình tam giác có cha góc nhọn
Hình tam giác gồm một góc tù cùng hai góc nhọn
Hình tam giác tất cả một góc vuông và hai góc nhọn

2. Cách làm tính diện tích tam giác

✩ hy vọng tính diện tích hình tam giác, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = a x h : 2

Trong đó:

+ S là diện tích tam giác.

+ a là độ nhiều năm đáy.

+ h là mặt đường cao.

✩ ước ao tính diện tích s hình tam giác vuông, ta rước độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2.

S = b x c : 2


Trong đó:

+ S là diện tích tam giác

+ b, c theo lần lượt là độ lâu năm hai cạnh góc vuông của tam giác

Bài thơ tính diện tích hình tam giác

Diện tích tam giác sao ta

Chiều cao nhân đáy chia nhỏ ra hai phần.

3. Các dạng bài bác tập liên quan đến diện tích s hình tam giác

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác lúc biết độ nhiều năm đáy và chiều cao

Ví dụ 1: Tính diện tích s tam giác thường và tam giác vuông có:

a) Độ nhiều năm đáy bằng 32cm và độ cao bằng 25cm.

b) hai cạnh góc vuông gồm độ dài lần lượt là 3dm với 4dm.

Bài làm

a) diện tích s hình tam giác là:

32 x 25 : 2 = 400 (cm2)

b) diện tích s hình tam giác là:

3 x 4 : 2 = 6 (dm2)

Đáp số: a) 400cm2

b) 6dm2

Dạng 2: Tính độ nhiều năm đáy lúc biết diện tích và chiều cao

+ Từ bí quyết tính diện tích, ta suy ra phương pháp tính độ dài đáy: a = S x 2 : h

Ví dụ 1: Tính độ lâu năm cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao bằng 80cm và ăn mặc tích bằng 4800cm2.

Bài làm

Độ lâu năm cạnh đáy của hình tam giác là:

4800 x 2 : 80 = 120 (cm)

Đáp số: 120cm

Ví dụ 2: Cho hình tam giác có diện tích s 5/8m2 độ cao là 50% m. Tính độ lâu năm cạnh lòng của tam giác đó?

Để coi lời giải chi tiết của bài xích toán, mời bấm vào đường link: bài tập diện tích s hình tam giác

Bài làm

Độ dài cạnh đáy của tam giác là:

*
(m)

Đáp số: 5/2m

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích s và độ nhiều năm đáy

+ Từ cách làm tính diện tích, ta suy ra công thức tính chiều cao: h = S x 2 : a

Ví dụ 1: Tính độ cao của hình tam giác có độ nhiều năm cạnh đáy bằng 50cm và ăn mặc tích bởi 1125cm2.

Bài làm

Chiều cao của hình tam giác là:


1125 x 2 : 50 = 45 (cm)

Đáp số: 45cm

3. Bài tập tính diện tích tam giác

Tham khảo thêm các bài tập về tính diện tích hình tam giác: bài tập diện tích hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích của hình tam giác có chiều cao bằng 3dm với độ dài cạnh đáy bởi 5dm.

Bài 2: Một thửa ruộng hình tam giác có chiều lâu năm cạnh đáy bằng 20m và độ cao của thửa ruộng bằng 16m. Tính diện tích s của thửa ruộng đó.

Bài 3: Tính diện tích hình tam giác vuông tất cả độ lâu năm hai cạnh góc vuông thứu tự là:

a) 35cm và 20cm.

b) 17dm và 14dm.

Bài 4: Tính độ dài cạnh lòng của hình tam giác có độ cao bằng 50m và diện tích bởi 925m2.

Bài 5: Một hình tam giác tất cả cạnh đáy bởi 24m và ăn mặc tích bằng diện tích bằng diện tích s một hình chữ nhật chiều dài 20m với chiều rộng lớn 12m. Tính độ cao hình tam giác ấy.

Xem thêm: Phương Pháp Hàm Số Giải Pt Logarit, Bất Phương Trình Logarit Và Bài Tập Áp Dụng

---------

Như vậy, khansar.net đã gửi tới các bạn học sinh cách làm tính diện tích s hình tam giác. Bên cạnh ra, chúng ta học sinh bao gồm thể đọc thêm các tài liệu và những công thức không giống khác bởi khansar.net biên soạn để học tốt môn Toán hơn.