Tổng hợp các công thức tính diện tích s tam giác thường, diện tích s tam giác vuông, diện tích tam giác cân, diện tích s tam giác đều và diện tích tam giác vuông cân cho chúng ta học sinh tìm hiểu thêm với loài kiến thức chuẩn từ sách giáo khoa


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ: mang lại tam giác ABC vuông cân nặng tại A, có AB = AC = 10cm. Tính diện tích tam giác ABC thông qua công thức tính diện tích tam giác làm việc trên.

Đáp án :

Do cạnh AB = AC = a = 10cm

Xét tam giác ABC vuông cân tại A, ta có:

S = (a2) : 2 = 100 : 2 = 50 cm2

Như thay ta có diện tích tam giác vuông cân ABC đã là : 50 cm2

Tổng kết :

Với tổng hợp các công thức tính diện tích s tam giác vuông , tam giác thường xuyên , tam giác cân và tam giác vuông cân ở trên hy vọng mọi người có thể có thêm những kinh nghiệm tay nghề và tất cả thêm những kỹ năng và kiến thức bổ tích nhưng mà khansar.net vẫn tổng đúng theo và chắt lọc lên nhé .