Bài tập tính số Mol là trong những bài tập trọng tâm, thường xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra, bài xích thi học kì Hóa 8.


1. Số mol là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Mol là gì? Đây là tên gọi của một solo vị giám sát trong hóa học. Những em sẽ được thiết kế quen hóa học lớp 8 với cân nặng mol, số mol, nồng độ mol, … khi làm bài bác tập hóa học, tính số mol mà các em hoàn toàn có thể tính được rất nhiều đại lượng quan trọng đặc biệt của hóa học như: cân nặng chất, khối lượng mol chất, thể tích, áp suất, ...

Bạn đang xem: Cách tính mol lớp 8


2. Bí quyết tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chấtm: khối lượng chấtM: cân nặng mol chất

MolGamGam

n = V/22,4

V, n

n: số mol hóa học khí nghỉ ngơi dktcV: thể tích khí

MolLít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chấtC: độ đậm đặc molV: thể tích

MolMol/ lítLít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadron: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử6.10^-23Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khíP: Áp suấtV: thể tích khíR: hằng sốT: nhiệt độ độ

MolAtmLít0.082273 + t

3. Bài tập trắc nghiệm tính số mol

Câu 1. Tính số mol phân tử bao gồm trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 2. Tính khối lượng của Ba(OH)2 bao gồm trong 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam


Câu 3. Tính số mol NaOH bao gồm trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Câu 4. Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử gồm trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử bao gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm phần thể tích bao nhiêu lít (đo sinh hoạt đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 9. Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ngơi nghỉ đktc để có 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

4. Bài bác tập tự luận tính số mol

Bài 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong số lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Gợi ý trả lời

a) Số mol phân tử H2O bằng:

*
phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử K bằng:

*
nguyên tử K

Bài 2. Tính số mol của rất nhiều lượng hóa học sau:


a) 3,9 gam K; 5,6 gam KOH; 24,5 gam H3PO4

b) 3,36 lít SO2, 6,72 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn

Gợi ý trả lời

a) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 2,3 gam na bằng:

*

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

*

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

*

b) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

*

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

*

Bài 3. Hãy tính số mol những chất chảy có trong số dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp HNO3 0,2 M

b) 80 gam dug dịch KCl 20%

c) 500 ml dung dịch NaOH 1,2M

Gợi ý trả lời

a) Số mol của một lít dung dịch HNO3 0,2 M bằng:

*

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

*

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l dung dịch NaOH 1,2M bằng:

*

5. Bài tập từ bỏ luyện tính số mol

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong số lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Câu 2. Tính trọng lượng của đều chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2


b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol mỗi chất sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3.

Xem thêm: Tên Các Loại Rau Củ Quả Bằng Tiếng Anh, 100 Từ Vựng Tiếng Anh Về Rau Củ Quả

Tính thể tích của những chất khí sau (Đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Câu 4. Tính số mol của các lượng hóa học sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, các thể tích được đo ở đk tiêu chuẩn

Câu 5.

a) bắt buộc lấy bao nhiêu gam KOH để được số phân tử ngay số nguyên tử tất cả trong 2,4 gam magie?

b) phải lấy từng nào gam NaCl để sở hữu số phân tử thông qua số phân tử bao gồm trong 8,96 lít khí CO2 (đktc)