3. Giải phương trình bằng máy tính xách tay casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình số 1 số phức thì bạn phải làm theo các bước sau


Bước 1: tùy chỉnh cấu hình môi ngôi trường phức

Bước 2: Rút gọn gàng phương trình

Bước 3: Thức hiện tại phép tính

Ví dụ: search số phức z vừa lòng phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau


*

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn gàng biểu thức

Bước 2: thao tác máy tính

*

3.2 phương pháp bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với sử dụng casio giải phương trình bậc 2 thì ta có tác dụng như sau

Bước 1: Đưa màn hình laptop về giải phương trình bậc 2

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm laptop giải phương trình bậc 2 sau 3x2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

Sau khi chuyển màn hình laptop về giải phương trình bậc 2 thì ta làm cho như sau

*

Kết luận: Phương trình 3x2 – 4x + 100 = 0 bao gồm 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy vi tính về giải phương trình bậc 3

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính xách tay giải phương trình bậc 3 sau 2x3 + 6x2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy vi tính như sau

*

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính xách tay về giải phương trình bậc 4

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm laptop giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy tính như sau

*

Kết luận: Phương trình x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0 tất cả 4 nghiệm phức

1.2 biện pháp giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

1.2.1 khuyên bảo bấm casio căn bậc 2 của một số phức