tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bài 3*: mang đến m gam lếu láo hợp bao gồm CaCO3 với CaSO3 chức năng với hỗn hợp HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí sinh hoạt đktc. Cho toàn thể lượng tất cả hổn hợp khí trên hấp thụ hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy tạo ra (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a

giúp em với ạ

 


(CaCO_3 + 2HCl ightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O) (1)

(CaSO_3 + 2HCl ightarrow CaCl_2 + SO_2 + H_2O) (2)

(Ba(OH)_2 + CO_2 ightarrow BaCO_3 + H_2O) (3)

(Ba(OH)_2 + SO_2 ightarrow BaSO_3 + H_2O) (4)

2 PTHH (3) cùng (4) tạo thành muối th-nc và nước bởi vì Ba(OH)2 dư

(n_H_2= dfrac4,4822,4= 0,1 mol)

Theo PTHH:

(n_khí= n_H_2= 0,2 mol)

Bảo toàn nhân tố C cùng S

Ta gồm nC và nS trong 2 muối canxi lúc đầu bằng nC và nS trong 2 muối tía sau

Nên n(CO_3) và n(SO_3) trong muối hạt canxi lúc đầu và n(CO_3) và n(SO_3) trong muối bố sau bằng nhau

Vậy a là trọng lượng tăng lên từ bỏ Ca lên Ba

Tăng giảm khối lượng:

Từ Ca lên ba tăng 137 - 40= 97 g tạo 1 mol khí 

=> Từ Ca lên tía tăng 0,2 . 97= 19,4 g tạo thành 0,2 mol khí

Vậy a= 19,4 g

 

 

 


Đúng 0
bình luận (0)

Cho m gam láo hợp tất cả CaCO 3  và  CaSO 3 công dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy bay ra 4,48 lít tất cả hổn hợp hai khí sinh hoạt đktc. Cho toàn bộ lượng tất cả hổn hợp khí trên dung nạp hết vào dung dịch bố OH 2  dư thấy tạo thành (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a.

Bạn đang xem: Caso3 kết tủa màu gì


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O +  co 2

CaSO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O +  SO 2

co 2 + cha OH 2 → BaCO 3 +  H 2 O

SO 2 + tía OH 2 → BaSO 3 +  H 2 O

Theo các phương trình hóa học ta có :

n CaCO 3 = n teo 2 = n BaCO 3 ;  n CaCO 3 = n SO 2 = n BaCO 3

Vậy  m BaCO 3 , BaSO 3 - m CaCO 3 , CaSO 3  = n muoi (137 - 40) = 97. N muoi

mà n muoi = n co 2 , SO 2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

=> (m + a) - m = 97.0,2 => a = 19,4g


Đúng 0

comment (0)

dẫn 2,24 lít khí so2(đktc) vào 200ml hỗn hợp Ca(oh)2 ( vừa đủ) thành phầm là muối bột Caso3. Tính khối lượng kết tủa chế tạo thành


Lớp 9 hóa học
2
0
Gửi diệt

(n_SO_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight)\PTHH:SO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow CaSO_3downarrow+H_2O\Rightarrow n_CaSO_3=n_SO_2=0,1left(mol ight)\Rightarrow m_CaSO_3=120cdot0,1=12left(g ight))


Đúng 2

bình luận (0)

(n_SO_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

PTHH: SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Mol: 0,1 0,1

(m_CaSO_3=0,1.120=12left(g ight))


Đúng 1
comment (0)

mn đến em hỏi pt gì nhưng mà kim loại tác dụng với muối hạt thu được khí, kết tủa trắng cùng kết tủa xanh vậy ạ


Lớp 9 chất hóa học
4
0
Gửi hủy

Nhiều nhiều loại lắm em, kết tủa trắng hay là của AgCl nhé, khí thường không có đâu, còn kết tủa xanh là của bazơ của đồng (VD: Cu(OH)2)


Đúng 0

comment (2)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓


Đúng 0

bình luận (2)

(-Ag+TiCl_4--->AgCldownarrow+TiCl_3)

(-2Al+2NH_3--->2AlN+3H_2uparrow)

(-Baleft(OH ight)_2+CuSO_4--->Culeft(OH ight)_2downarrow+BaSO_4downarrow)


Đúng 0
bình luận (1)

Dẫn X (ml) vào khí sunfuro (đktc) vào 150ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M (đủ) để tạo nên thành kết tủa CaSO3

a) Tính khối lượng kết tủa

b) xác định X


Lớp 9 Hóa học bài bác 2. Một số oxit quan trọng đặc biệt
1
0
Gửi bỏ

Ca(OH)2 + SO2 ( ightarrow)CaSO3 + H2O

nCa(OH)2=0,15.1=0,15(mol)

Theo PTHH ta có:

nCa(OH)2=nSO2=nCaSO3=0,15(mol)

mCaSO3=0,15.120=18(g)

VSO2=0,15.22,4=3,36(lít)=3360(ml)


Đúng 0

comment (0)

Cho hỗn hợp X gồm: Fe, ZnO với M g S O 3 vào hỗn hợp H 2 S O 4 (loãng, dư) thu được dung dịch Y và khí Z.

- mang lại Z lội qua nước vôi trong dư thu được hóa học rắn G.

- đến dd NaOH dư vào dung dịch Y nhận được kết tủa Q với dung dịch R. Nung Q ngoại trừ không khí đến cân nặng không đổi được hóa học rắn T. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định các chất gồm trong Y, Z, G, Q, R, T với viết các PTHH xảy ra.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Cho em hỏi Đề hỏi tính Nồng độ phần trăm các chất sau bội phản ứng, trả sử sau làm phản ứng có kết tủa thì gồm tính C% của hóa học kết tủa đấy không ạ ?

 


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0
Gửi diệt

Để tính nồng độ tỷ lệ các chất sau phản nghịch ứng, mang sử sau phản bội ứng bao gồm chất kết tủa thì không tính C% của hóa học kết tủa đấy nhé!


Đúng 0
phản hồi (0)

Hòa tan hoàn toàn 18,4g tất cả hổn hợp X tất cả MgO với MgSO3 phải dùng a ml hỗn hợp H2SO4 1M.Sau bội phản ứng thu đucợ V lít khí SO2(đktc).Dẫn V lít SO2 vào hỗn hợp nước vôi trong dư, nhận được 12g kết tủa. A.Viết PTHH b.Tính a, V,khối lượng mỗi chất trong X


Lớp 9 hóa học Chương I. Những loại hợp chất vô cơ
0
0
Gửi hủy

Bảng dưới đây đánh dấu hiện tượng khi có tác dụng thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X, Y, Z, T 

 

X

Y

Z

T

Quỳ tím

Xanh

Không đổi

Không đổi

Đỏ

Nước Brom

ko bao gồm kết tủa

Kết tủa trắng

ko tất cả kết tủa

ko bao gồm kết tủa

Chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

A. Anilin, Glyxin, Metyl amin, Axit glutamic.

B. Metyl amin, Anilin, Glyxin, Axit glutamic.

C. Axit glutamic, Metyl amin, Anilin, Glyxin.

D.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Cho Học Sinh Tiểu Học, Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lớp 5 Có Đáp Án Đầy Đủ

 Glyxin, Anilin, Axit glutamic, Metyl amin.


Lớp 11 hóa học
1
0
gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
khansar.net