Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập Câu điều kiệnMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập câu đk loại 1 cùng câu đk loại 2 trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập câu đk loại 1 với câu đk loại 2

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần triết lý đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 2 bài tập

Trước khi làm Bài tập câu đk loại 1 với câu điều kiện loại 2 trong giờ Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Câu điều kiện loại 1 và câu đk loại 2 trong giờ Anh.

Với các từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự mày mò vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm dứt bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2:

Sau khi làm kết thúc mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn"t go to lớn their party. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered me the job, I think I .... It. (take)

4. A lot of people would be out of work if the oto factory ....(close down)

5. If I sold my car I .... Much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... That red button? (press)

7. I don"t think there"s any chance that Grey và Emma will get married. I"d be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave me this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... His xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you bởi if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I"m sure Sue .... If you explained the situation to lớn her. (understand)

Hiển thị đáp án

3. "d better/ would take

4. Closed down

5. Wouldn"t get

6. Pressed

7. Did

8. "d be/ would be

9. Didn"t come

10. Borrowed

11. Walked

12. Would understand


Bài 2:You ask a friend to imagine these situations You ask What would you bởi if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vị if you won a lot of money.

2. (imagine – you chiến bại your passport)

What ........................

3. (imagine – there"s a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you"re in a lift & it stops between floors)

............................

Hiển thị đáp án

2. What would you vị if you lost passport?

3. What would you vày if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you do if you were in a lift and I stopped between floors?


Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we"d arrive too early.

2. A: Is Kevin going to lớn take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don"t we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going to lớn apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let"s tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don"t we invite Bill to lớn the party?

B: No. (have to lớn invite his friends too) ......................

Hiển thị đáp án

2. If he took his driving test, he"d fail.

3. If we stayed at a hotel, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn"t get in.

5. If we told them the truth, they wouldn"t believe us.

6. If we invited Bil, we"d have lớn invite his friends too.


Bài 4:Use your own ideas to complete these sentences.

1. If you took more exercise, you"d feel better.

2. I"d be veryangry if ..........................................

3. If I didn"t go to work tomorrow ..............................

4. Would you go to the buổi tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I "d be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn"t go khổng lồ work tomorrow, I"d have a much nicer day than usual.

4. Would you go to the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you"d feel much better.

6. Would you mind if I didn"t go out with you this evening.


Đã có app khansar.net trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Tải ngay áp dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 Getting Started Unit 1: Leisure Ativities

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/khansar.netteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.khansar.net để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.