A.Lí thuyết

I. Sản phẩm công nghệ tự những mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử theo lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp cho cao"

- tự trong ra ngoài có 7 nút năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong các lớp: những e theo thứ tự chiếm các phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần dần là s, p, d, f…

- máy tự sắp xếp theo nấc năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình electron lớp ngoài cùng

Bạn đang xem: Cách khẳng định số electron phần bên ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong những lớp với phân lớp

- biện pháp biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: thương hiệu phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e trên phân lớp s của lớp lần đầu tiên (phân lớp 1s)

* các bước viết cấu hình electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào những phân lớp theo sản phẩm tự mức năng lượng. (Chú ý đến số e tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e hoàn toàn có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, bọn họ p, chúng ta d:

- e sau cuối điền vào phân lớp nào thì thành phần là chúng ta đấy

VD:

- Ar là nguyên tố phường vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là yếu tắc d vì electron ở đầu cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- dìm xét: những nguyên tố các họ s cùng p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào những phản ứng hóa học (trừ một trong những đk sệt biệt).

- Khí hiếm: có 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He bao gồm 2 electron phần ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần ngoài cùng

- Nguyên tử bao gồm 4 electron kế bên cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết cấu hình electron của nguyên tử

- tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

Z = 19⇒ cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ tất cả số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - xác định tính chất của nguyên tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: bớt đi số e sinh hoạt phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: dấn thêm số e bằng đúng năng lượng điện ion kia vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- lớp bên ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp bên ngoài cùng tất cả 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

Xem thêm: Chọn Lọc Những Bài Luận Văn Hay Và Ấn Tượng Nhất, Một Số Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Hay

- phần bên ngoài cùng bao gồm 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- lớp bên ngoài cùng tất cả 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9