Liên từ bỏ là phần ngữ pháp được phát hiện khá nhiều trong những bài thi giờ đồng hồ anh. Trong bài viết này, 4Life English Center (khansar.net) sẽ giới thiệu về cấu trúc Although và các kết cấu ngữ pháp liên quan.

Bạn đang xem: Cấu trúc although despite in spite of

*
Cấu trúc Although trong tiếng Anh

1. Định nghĩa Although

Although tức là mặc dù, dẫu cho. Trong câu gồm từ Although nhằm mục tiêu để link hai vế của câu biểu thị hai hành động trái ngược nhau về khía cạnh logic, chỉ sự nhượng bộ.

Ví dụ:

Although her job is hard, her salary is low. (Mặc dù quá trình vất vả tuy vậy lương của cô ấy ấy lại thấp).Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam. (Cho dù học chuyên nhưng cậu ấy vẫn bắt buộc qua nổi kỳ thi.)

2. Bí quyết dùng cấu trúc Although trong tiếng Anh

Although thường đi đầu câu hoặc cuối câu. Mặc dù nhiên, tùy vào địa điểm của Although cơ mà chúng thể hiện sắc thai không giống nhau cho câu.Nếu Although ở phần đầu câu, sẽ có sắc thái trang trọng, kế hoạch sự.Nếu Although đứng trọng điểm câu bộc lộ sự tương phản về mặt ý nghĩa sâu sắc giữa nhì vế trái chiều nhau.

Ví dụ:

The holiday was great although the hotel wasn’t very nice. (Kỳ nghỉ khôn cùng tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).

Although it rained yesterday, I still played football with my friends. Tuy nhiên hôm qua trời mưa, tôi vẫn chơi soccer với chúng ta của tôi.

Sau “Although” là 1 trong những mệnh đề bao gồm chủ ngữ và vị ngữ. Although + S + V, S + V +…. S + V although S + V.

Ví dụ:

Although it rained yesterday, they went camping. Mặc dầu hôm qua trời mưa nhưng họ vẫn đi cắm trại.Lan still came to lớn visit me although she was very busy. Lan vẫn cho thăm tôi tuy vậy cô ấy vô cùng bận.Although Peter stayed up late to vì his homework last night, he got up early to vì exercises today. Tuy nhiên đêm qua Peter thức khuya để triển khai bài tập nhưng lúc này anh ấy vẫn dậy sớm để bạn bè dục.

3. Những trường hợp quan trọng đặc biệt của Although

*
Các trường hợp đặc trưng của Although

Như sẽ đề cập, ẩn dưới Although luôn kèm theo mệnh đề. Mặc dù nhiên, trong các ngữ cảnh hay tình huống quan trọng, tín đồ ta thường hay rút gọn mệnh đề sống vế “Although”. Và mệnh đề được rút gọn chỉ đúng trong các trường hợp chủ ngữ nhì mệnh đề tương đương nhau.

Ví dụ:

Although working harder this term, Peter still needs khổng lồ put more work into science. Dù Peter đang học siêng năng hơn vào học kỳ này nhưng lại vẫn cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào môn khoa học.Although elected to the Council he can’t take up his seat. Mặc dù được bầu vào Hội Đồng anh ấy không thể đảm nhiệm được chức của mình.Although stressed, Jack decided to lớn keep the job. Dù áp lực và stress nhưng Jack vẫn quyết định tiếp tục công việc.Although a hard-working student, Alice can’t pass the test. Mặc dù cho là một học tập sinh chăm chỉ nhưng Alice vẫn không qua được bài xích kiểm tra.Although living in Holland he works in Germany. Tuy nhiên sống làm việc Hà Lan anh ấy thao tác ở Đức.Although an American citizen, he has never lived in the States. Mặc sử dụng là công dân Mỹ, anh ấy chưa bao giờ sống sống Mỹ.

4. Rành mạch Although với Though, Even though, Despite và In spite of

*
Phân biệt Although cùng với Though, Even though, Despite với In spite of

Bên cạnh Although thì cũng có nhiều từ không giống mang ý nghĩa sâu sắc “mặc dù”, “dẫu cho” như Though, Even though, despite, in spite of,… Tuy như thể nhau về nghĩa nhưng lại lại không giống nhau về kết cấu ngữ pháp.

Ta vẫn chia những liên từ biểu thị sự đối lập trên thành 2 nhóm chính

Nhóm 1: Although, Though cùng Even thoughNhóm 2: Despite và In spite of

4.1. Cấu trúc và cách thực hiện của Although, Though cùng Even though

Even though,though cùng although không khác gì nhau về khía cạnh ngữ nghĩa cùng ngữ pháp. Vày vậy, ta hoàn toàn có thể thay gắng giữa những từ vào câu. Tuy nhiên, trong những trường hợp, ngữ cảnh cùng sắc thái diễn tả của bọn chúng lại không giống nhau như:

Sử dụng “Though” nghỉ ngơi đầu câu sở hữu nghĩa trang trọng hơn đối với “Although”. “Even though” mô tả sự tương phản mạnh bạo hơn “although” và “though”.

Ví dụ:

The holiday was great although the hotel wasn’t very nice. (Kỳ nghỉ vô cùng tuyệt cho dù khách sạn không được giỏi lắm).We decided lớn buy the house even though we didn’t really have enough money. (Chúng tôi vẫn mua nhà ở cho dù shop chúng tôi thực sự không có đủ tiền.)I didn’t get a job though I had all the necessary qualifications ( Tôi không sở hữu và nhận được công việc đó mặc dù tôi có toàn bộ những bởi cấp yêu cầu thiết)

4.2. Kết cấu và cách áp dụng của Despite và In spite of

Cả “Despite” và “In spite of” đa số mang ý nghĩa sâu sắc là mặc dù, dẫu cho.“Despite” cùng “In spite of” hoàn toàn có thể đứng sống đầu câu với giữa câu.Sự khác biệt của Despite/ In spite of cùng với Although/ though/ Even though là: sau “Despite” với “In spite of” là 1 trong những danh từ, nhiều danh từ bỏ hoặc V-ing.

Ví dụ:

Despite the bad weather, we still play basketball. Tuy vậy thời huyết xấu, chúng tôi vẫn nghịch bóng rổ.Linda still goes lớn school in spite of being sick. Linda vẫn tới trường mặc mặc dù cô ấy đã ốm.

Lưu ý: lúc “the fact that” theo sau Despite hoặc In spite of sẽ khởi tạo thành một mệnh đề trạng ngữ. Theo sau mệnh đề này là mệnh đề chủ yếu của câu:

Cấu trúc: Despite/In spite of the fact that + S + V, S + V + …

Ví dụ:

Mary bought a new pair of shoes despite/ in spite of the fact that she already had 97 pairs. (Mary đã cài đặt một song giầy mới mặc dù thực tế rằng cô ấy đã có 97 song rồi.)Despite the fact that phái mạnh works very hard, his salary is low. Tuy vậy Nam làm việc chăm chỉ, lương anh ấy vẫn thấp.In spite of the fact that this car was so nice, he didn’t buy it because he ran out of money. Tuy vậy chiếc xe cơ đó hết sức đẹp, anh ấy đang không mua nó do anh ấy không còn tiền.

5. Bài tập áp dụng và đáp án

I went lớn hospital ________________ I was feeling very ill.________________ earning a low salary, Sara helped her parents________________ I was very hungry, I couldn’t eat.________________ the weather was bad, we had a good time.________________ all our hard work, a lot of things went wrong.Kate did not vày well in the exam ________________ working very hard.I went khổng lồ work the next day ________________ I was still feeling ill.Jane rarely sees Alan ________________ they are neighbors.________________ it was cold, Marie didn’t put on her coat.________________ she is beautiful, everybody hates her.The children slept deeply ________________ the noise.She refused the job ________________ the low salary.I could not get khổng lồ sleep ________________ the noise.I managed to lớn sleep ________________ the khách sạn was noisy.________________ we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.Clare did the work ________________ being ill.He runs fast ________________ his old age.________________ the difficulty, they managed khổng lồ solve the math problem.She accepted the job ________________ the low salary.Liza never talked to lớn him ________________ she loved him.

Xem thêm: Tháng 10 Bao Nhiêu Ngày ? Tháng 10 Có Bao Nhiêu Ngày Dương Lịch

Đáp án:

BecauseIn spite ofAlthoughAlthoughIn spite ofIn spite ofAlthoughAlthoughAlthoughAlthoughin spite ofBecause ofBecause ofAlthoughAlthoughIn spite ofIn spite ofIn spite ofIn spite ofAlthough

Trên đây là tất cả kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về cấu trúc Although và những cấu trúc khác tương quan tới nó. 4Life English Center (khansar.net) mong muốn các bạn sẽ nắm vững kiến thức và vận dụng được trong tất cả bài tập.