Trong giờ đồng hồ Anh, thì thừa khứ tiếp tục là một trong 12 thì đặc biệt của ngữ pháp. Việc thâu tóm được cấu trúc, biện pháp dùng của thì thừa khứ tiếp diễn, cách phân biệt với các thì khác vẫn phần nào góp bạn dễ dãi hơn trong những bài tập tiếng Anh. Nội dung bài viết này Step Up sẽ tổng đúng theo tất tần tật kiến thức và kỹ năng về thì thừa khứ tiếp diễn: cấu trúc, phương pháp sử dụng, một vài dấu hiệu nhận biết đồng thời là bài xích tập ứng dụng thực tế. Hãy cùng mày mò nhé!


1. Định nghĩa thì thừa khứ tiếp diễn trong giờ Anh

Thì quá khứ tiếp nối (past continuous) thường được áp dụng để thừa nhận mạnh tình tiết hay quá trình của sự vật, vụ việc hoặc thời gian sự vật, sự việc ra mắt trong quá khứ có đặc thù kéo dài.

Bạn đang xem: Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ:

What was she talking about?

Cô ta đang nói tới điều gì?

At 8 p.m yesterday, he was calling his wife.

Vào thời gian 8 giờ buổi tối qua, anh ấy đang call cho vợ của anh ấy.

He was playing đoạn phim games while she was watching TV.

Anh ta đang chơi trò giải trí điện tử khi cô ấy xem TV.


XEM SÁCH NGỮ PHÁP NGAY

2. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn giống hệt như thì lúc này tiếp diễn, trong số ấy động từ tobe được chuyển đổi về thể quá khứ là was/were.

*
*
*

Một số dạng bài xích tập về thì thừa khứ tiếp tục và thì thừa khứ đơn

Bài 1: phân tách động từ sinh hoạt thì quá khứ tiếp tục hoặc quá khứ solo thích hợp

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking khổng lồ each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 10 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong những câu sau (quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn)

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she vị while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau áp dụng thì vượt khứ solo và thừa khứ tiếp diễn

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Biến đổi những câu sau sang tủ định, thắc mắc và trả lời các thắc mắc đó.

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. They were working when the quái vật came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Linh was riding her xe đạp when we saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. He was playing trò chơi when his monster went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Xem thêm: Một Số Bài Toán Tỉ Lệ Nghịch Lớp 7, Please Wait

– ………………………………………………………………….