Câu hỏi:Chất phệ là trieste của axit phệ với chất như thế nào sau đây?

A.Etanol.

B.Etylen glicol.

C.Glixerol.

D.Metanol.

Bạn đang xem: Chất béo là trieste của axit béo với

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Glixerol.

Giải thích:

Chất mập là trieste của glixerol với axit béo, gọi bình thường là triglixerit tốt là triaxylglixerol.

Hãy thuộc Toplời giải tìm kiếm hiểu đưa ra tiết hơn về chất phệ qua nội dung bài bác viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm, phân loại cùng cấu tạo của chất béo

1. Khái niệm

Lipit (chất béo) là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tổng hợp trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu.

2. Phân loại

- Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… hầu hết bọn chúng đều là những este phức tạp.

+ Chất béo: là trieste của glixerol với những axit béo, là những axit monocacboxylic gồm số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) ko phân nhánh, được gọi chung là triglixerit.

+ Sáp: là este của monoancol cao (≥ C16) với axit phệ (≥ C16).

+ Steroit là este của monoancol mà lại gốc hidrocacbon gồm 4 vòng có chung cạnh với axit béo.

+ Photpholipit là este của glixerol chứa 2 gốc axit phệ và 1 gốc photphat hữu cơ.

3. Cấu tạo

- Lipit là este của glixerol với các axit béo tuyệt gọi là glixerit.

*
Chất to là trieste của axit to với chất như thế nào sau đây" width="186">

Hoặc C3H5(OCOR)3(khi R1≡ R2≡ R3)

- Các axit béo vào thành phần chất béo, thường:

+) Có mạch cacbon không nhánh.

+) Tổng số nguyên tử cacbon là số chẵn (16,18,...).

- Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

- Chất béo không tan vào nước, nhẹ hơn nước, nhưng rã được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu,...

- Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic cần ở thể rắn.

- Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic bắt buộc ở thể lỏng.

- Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

II. Tính chất vật lý


1. Trạng thái tự nhiên

- Chất mập là thành phần bao gồm của mỡ động vật và dầu thực vật.

- Sáp điển hình là sáp ong.

- Steroit với photpholipit bao gồm trong cơ thể sinh vật.

2. Tính chất vật lý

- các triglixerit chứa chủ yếu những gốc axit khủng no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, như mỡ động vật.

- những triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit khủng không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu, thường gồm nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật tiết lạnh như dầu cá…

- Chất khủng nhẹ hơn nước và không rã trong nước, tan trong số dung môi hữu cơ ko phân cực như benzen, xăng, ete…

III. Tính chất hóa học

Chất béo gồm đầy đủ những tính chất của este.

1. Phản ứng thủy phân vào môi trường axit

- lúc đun lạnh với nước tất cả xúc tác axit, chất lớn bị thủy phân tạo ra glixerol và những axit béo:

*
Chất phệ là trieste của axit lớn với chất nào sau đây (ảnh 2)" width="617">

vào công nghiệp, phản ứng bên trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220oC và 25 atm.

2. Phản ứng xà chống hóa

lúc đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol với hỗn hợp muối của những axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo đó là xà phòng.

*
Chất mập là trieste của axit béo với chất làm sao sau đây (ảnh 3)" width="618">

Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà chống hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân vào môi trường axit cùng không thuận nghịch.

- Chỉ số xà phòng hóa:là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit hiện ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).

- Chỉ số axit:số mg KOH dùng để trung hòa axit tự vì có trong một mg lipit.

3. Phản ứng hiđro hóa

- Lipit lỏng có gốc axit là không no, để chuyển thành lipit rắn, ta đến tác dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp.

*
Chất khủng là trieste của axit bự với chất làm sao sau đây (ảnh 4)" width="616">

- Để đánh giá mức độ không no của lipit, người ta dùng:

Chỉ số iot:là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

4. Phản ứng oxi hóa

Nối đôi C = C ở gốc axi không no của chất mập bị oxi hóa chậm bởi oxi không gian tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành những sản phẩm giữ mùi nặng khó chịu. Đó là lý do của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

IV. Phương châm của chất béo

1. Sứ mệnh của chất béo trong cơ thể

- Chất mập là thức ăn quan trọng của bé người.

- trong cơ thể người, chất phệ là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

- Chất nhỏ nhắn còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết mang lại cơ thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển với hấp thụ những chất phối hợp được trong chất béo.

2. Ứng dụng của chất khủng trong công nghiệp

- Là nguồn dinh dưỡng quan tiền trọng của bé người.

Xem thêm: Quan Niệm Về Trinh Tiết Trong Xã Hội Hiện Đại, Podcast: Giới Trẻ Đang Nghĩ Gì Về Trinh Tiết

- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất không giống cần thiết đến cơ thể.

- trong công nghiệp, một lượng lớn chất to dùng để sản xuất xà phòng cùng glixerol. Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,…