Anken X tất cả 3 nguyên tử C no và 2 nguyên tử C ko no (2C làm việc nối đôi) => X là anken gồm 5C => X là C5H10

=> số công thức cấu trúc của X là 5

1. C=C-C-C-C

2. C-C=C-C-C

3. C=C(C)-C-C

4. (C)2C=C-C

5. (C)2C-C=C


*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho những chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có 3 nguyên tử c

Số chất tất cả đồng phân hình học tập là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); phần nhiều chất làm sao là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z gấp 2 lần cân nặng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon mà lại phân tử tất cả chứa 1 links đôi C=C.

(2) phần đa hiđrocacbon bao gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở bao gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở có chứa 1 link đôi C=C, sót lại là link đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ diễn đạt thí nghiệm pha trộn Y từ hỗn hợp X.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 31 : Luyện Tập Anken Và Ankađien, Giải Hóa 11: Bài 31

*

X rất có thể chứa


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.