1. Hóa học nào sau đây thuộc nhiều loại amin bậc 1 CH3NHCH3 | VietJack.com

xếp thứ hạng 4,5 (4.233) chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại amin bậc 1? A. (CH3)3N B. CH3NHCH3 C. CH3CH2NHCH3 D. CH3NH2. ...

Bạn đang xem: Chất nào thuộc amin bậc 1

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68248 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
chất nào tiếp sau đây thuộc một số loại amin bậc 1: - Tự học tập 365">

2. chất nào dưới đây thuộc loại amin bậc 1: - Tự học tập 365

câu hỏi ; A. · (CH3)3N ; B. · CH3NHCH ; C. · CH3NH ; D. · CH3CH2NHCH ... ...

Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68247 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem đưa ra tiết

3. Hóa học thuộc một số loại amin bậc 1 là : - Hoc247

chọn phát biểu không nên trong 4 phân phát biểu bên dưới đây?? H2N-CH2-COOH mang tên là : · Amino axit teo 2 nhóm amino và một nhóm cacboxyl là hóa học nào trong các chất sau ... ...

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68245 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

4. Chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại amin bậc 1? - Hoc247.net

chất nào tiếp sau đây thuộc một số loại amin bậc 1? A. (CH3)3N. B. ...

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68242 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

5. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

chất nào sau đây thuộc một số loại amin bậc một? A. (CH3)3N. ... B. CH3-NH-CH3. C. CH3-NH2. D. CH3CH2NHCH3. ... ⇒ amin bậc 1 có một gốc hidrocacbon link với nguyên tử ... ...

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68238 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

6. Chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại amin bậc I ?

hóa học nào dưới đây thuộc loại amin bậc I ? Câu 1460 nhấn biết. Chất nào sau đây thuộc các loại amin bậc I ? a. CH3NHCH3. B. (CH3)3N. C. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3. ...

Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68233 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

7. Chất nào sau đây thuộc một số loại amin bậc một ? - Doctailieu.com

7 thg 7, 2020 · Bậc của amin thông qua số H trong NH3 bị sửa chữa thay thế bởi nơi bắt đầu hidrocacbon. (CH3)3CNH2 có một H bị gắng thế ... ...

Tác giả: doctailieu.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68227 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết

8. Chất nào sau đây thuộc một số loại amin bậc một? CH3NH2 - hoctapsgk.com

chất nào dưới đây thuộc các loại amin bậc một? A. CH3NH2. B. CH ... ...

Tác giả: hoctapsgk.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68220 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

9. Hóa học nào tiếp sau đây thuộc một số loại amin bậc 1? | Zix.vn

20 thg 2, 2022 · chất nào tiếp sau đây thuộc các loại amin bậc 1? (CH3)3N. CH3NHCH3. CH3NH2. CH3CH2NHCH3. Amin bậc một là amin tất cả dạng RNH2 (trong đó R là gốc ... ...

Tác giả: zix.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68212 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

10. Chất nào sau đây thuộc các loại amin bậc ba - VnDoc.com

xếp hạng 5,0 (3) Bờm. Amin bậc 3 là amin khi sửa chữa 3 nguyên tử H trong đội NH3 bởi 3 nơi bắt đầu R => (CH3)3N là amin bậc 3 · Thiên Bình. Đáp án A. (CH3)3N · Đen2017. 1. · Ai ... ...

Tác giả: vndoc.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68203 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem đưa ra tiết

11. Hóa học nào sau đây thuộc các loại amin bậc 1?... - Vietjack.online

Tác giả: vietjack.online

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68193 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

12. Chất nào tiếp sau đây thuộc loại amin bậc 1? - Loigiaihay.com

Câu hỏi: chất nào dưới đây thuộc nhiều loại amin bậc 1? A (CH3)3N. B C2H5-NH2. C CH3-NH-C2H5. D CH3-NH-CH3. Phương pháp giải: giải thuật chi tiết:. ...

Tác giả: loigiaihay.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68182 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

13. Chất nào tiếp sau đây thuộc loại amin bậc 1? - Thi Online

xếp thứ hạng 4,5 (20) chất nào sau đây thuộc một số loại amin bậc 1? · A. (CH3)3N · B. CH3NHCH · C. CH3CH2NHCH · D. CH 3NH · ĐÁP ÁN D a bậc 3, b cùng c bậc 2 · Câu trả lời này còn có hữu ích không? ...

Xem thêm: Đấu Tranh Cho 1 Thế Giới Hòa Bình (Trang 17), Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

Tác giả: qa.haylamdo.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68170 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết

14. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? - Tailieumoi.vn

Amin nào tiếp sau đây thuộc một số loại amin bậc hai? · A. Metylamin · B. Trimetylamin · C. Đimetylamin · D. Phenylamin · Đáp án C. Bậc của amin thường xuyên được ... ...