Câu 6340: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán tan T1, hóa học phóng xạ Y có chu kỳ bán tung T2. Biết T2 = 2T1. Trong thuộc 1 khoảng chừng thời gian,nếu hóa học phóng xạ Y bao gồm số hạt nhân sót lại bằng  số hạt nhân Y ban sơ thì số hạt nhân X bị phân rã bằng:

A.

Bạn đang xem: Chất phóng xạ x có chu kì bán rã t

*
 số hạt nhân X ban đầu.

B.

*
 số hạt nhân X ban đầu.

C.

*
 số phân tử nhân X ban đầu.

D.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Sông Hương Huế, Bài Văn Thuyết Minh Về Sông Hương Hay, Tuyển Chọn

*
 số hạt nhân X ban đầu.


Giải bỏ ra tiết:

Xét trong klhoarng thời hạn t. Sau t chất phóng xạ Y bao gồm số phân tử nhân còn sót lại bằng  số phân tử nhân Y thuở đầu => 1/4 = 

*
 => 
*

Do đó số phân tử nhân X đã trở nên phân rã bởi 1 - 1/16 = 15/16 số hạt nhân X ban đầu


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát