Cùng đứng top lời giải đi kiếm hiểu về sự việc chuyển thể của những chất qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Chất rắn có đặc điểm gì

1. Sự rét chảy với sự đông đặc

Sự rét chảy là quá trình chuyển từ thể rắn quý phái thể lỏng của các chất.

Sự đông sệt là thừa tình chuyển ngược lại từ thể lỏng lịch sự thể rắn của các chất.

Mỗi một chất rắn lúc nóng rã hoặc đông đặc tại 1 nhiệt độ khẳng định và không đối ứng cùng với áp suất bên phía ngoài xác định (Chất rắn vô định hình không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định).

a. Đặc điểm của sự nóng chảy

- Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở từng áp suất đến trước.

- Các chất rắn vô định hình không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định.

- Đa số những chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi đông đặc.

- Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn chuyển đổi phụ trực thuộc vào áp suất mặt ngoài.

b. Nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt lượng Q cần hỗ trợ cho hóa học rắn trong quy trình nóng chảy điện thoại tư vấn là nhiệt độ nóng chảy

Q=λ.m

Với λ là sức nóng nóng rã riêng nhờ vào vào bản chất của hóa học rắn rét chảy, có đơn vị chức năng là J/kg.

c. Ứng dụng

Nung chảy kim loại để đúc các chi tiết máy, đúc tượng, chuông, luyện gang thép

*
hóa học rắn có điểm sáng gì?" width="443">

2. Sự bay hơi


Quá trình đưa từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt phẳng chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển trái lại từ thể khí quý phái thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Sự cất cánh hơi xẩy ra ở nhiệt độ độ bất kỳ và luôn kèm theo sự dừng tụ.

Khi vận tốc bay hơi luôn lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng ngày một nhiều và tương đối ở phía trên bề mặt chất lỏng là tương đối khô. Khá khô theo đúng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Khi tốc độ bay khá bằng tốc độ ngưng tụ,hơi làm việc phía trên mặt phẳng chất lỏng là hơi bão hòa tất cả áp suất đạt giá bán trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hòa. Áp suất khá bão hòa không dựa vào vào thể tích cùng không tuân thủ theo đúng định hình thức Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, nó chỉ nhờ vào vào thực chất và ánh nắng mặt trời của hóa học lỏng.

3. Tương đối khô với hơi bão hoà

Xét không khí trên phương diện thoáng bên trong bình hóa học lỏng bít kín 

- Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng nhiều và khá trên mặt phẳng chất lỏng là hơi khô.

- Khi vận tốc bay tương đối bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở trên mặt chất lỏng là khá bảo hoà bao gồm áp suất đạt giá chỉ trị cực lớn gọi là áp suất tương đối bảo hoà. Áp suất tương đối bảo hoà không dựa vào thể tích cùng không tuân thủ theo đúng định luật pháp Bôi-lơ – Ma-ri-ôt, nó chỉ phụ thuộc vào vào bản chất và ánh nắng mặt trời của chất lỏng.

Ứng dụng

- Sự cất cánh hơi nước tự biển, sông, hồ, … sinh sản thành mây, sương mù, mưa, tạo cho khí hậu điều hoà và cây xanh phát triển.

- Sự bay hơi của nước biển khơi được áp dụng trong ngành tiếp tế muối.

- Sự cất cánh hơi của amôniac, frêôn… được thực hiện trong kỉ thuật làm lạnh.

4. Sự sôi

Sự gửi từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên phía trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là việc sôi.

a. Đặc điểm

- Dưới áp suất chuẩn, mỗi hóa học lỏng sôi tại một nhiệt độ xác minh và không cụ đổi.

- Nhiệt độ sôi của hóa học lỏng phụ thuộc vào áp suất hóa học khí ở trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của hóa học lỏng càng cao.

Xem thêm: Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em

b. Sức nóng hoá hơi

Nhiệt lượng Q cần hỗ trợ cho khối hóa học lỏng trong khi sôi hotline là nhiệt hoá tương đối của khối chất lỏng ở ánh nắng mặt trời sôi

Q=L.m

Với L là nhiệt hoá khá riêng nhờ vào vào bản chất của chất lỏng bay hơi, có đơn vị là J/kg.