Ở bài bác trước những em vẫn học bí quyết nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tiếp theo trong bài viết này họ sẽ làm cho quen quy tắc phân tách 2 lũy thừa thuộc cơ số, đó cũng là trong những quy tắc quan trọng các em bắt buộc ghi nhớ.

Bạn đang xem: Chia hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức chia hai lũy thừa thuộc cơ số được viết như thế nào? bài viết dưới đây chúng ta sẽ trả lời thắc mắc này, đồng thời áp dụng công thức chia 2 lũy thừa cùng cơ số để giải một trong những bài tập minh họa.

1. Phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

• Khi chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ các số mũ.

Công thức phân tách hai lũy thừa cùng cơ số:

 am : an = am - n (a ≠ 0, m ≥ n ).

• Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

* Ví dụ: 28: 25 = 28-5 = 23 = 8

> lưu giữ ý:

- phần lớn số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy quá của 10:

 

*

 

*

 

*

.........

* Ví dụ: 1234 = 103.1 + 102.2 + 10.3 + 4

2. Bài xích tâp áp dụng quy tắc phân chia 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 67 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a khác 0)

* Lời giải: 

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) a6:a = a6-1 = a5 (lưu ý: a = a1).

* bài 68 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả.

* Lời giải:

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Xem thêm: Thử Tài Trí Não Với Các Bài Toán Tư Duy Logic, Luyện Năng Lực Ngày 22


Tóm lại, nội dung đề xuất ghi lưu giữ về quy tắc chia 2 lũy thừa thuộc cơ số chính là công thức tính chia 2 lũy vượt sau: am:an = am-n. Các em hãy làm cho nhiều bài tập nhằm ghi nhớ cách làm này.